Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Iedereen beweegt. De een wat meer en vaker dan een ander. Bewegen is niet alleen goed voor ons lichaam, maar zeker ook voor ons geestelijk (psychisch) welzijn. Tijdens (matig intensief) bewegen komen stoffen vrij in de hersenen, die een prettig gevoel geven en de mentale (psychische) vitaliteit in stand houdt of bevordert. 

201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2 2 Q 001

Regelmatig (matig intensief) bewegen zorgt voor onder andere sterke en soepele spieren, betere doorbloeding, betere conditie van hart en longen.
Bewegen kan voorkomen dat psychische en/of fysieke (lichamelijke) klachten ontstaan of verergeren en kan herstel van psychische en lichamelijke klachten versnellen.

Hieronder zomaar een voorbeeld. Ook voor andere vragen of klachten kunt u terecht bij een Vitaliteit Expert.

Voorbeeldsituatie

U kampt al enige tijd met hoofdpijnklachten, die gepaard gaan met pijn in uw nek en schouders. U staat ermee op en gaat ermee naar bed. Voor uw werk zit u langere perioden achter elkaar voor de computer. Thuisgekomen voelt u zich moe en heeft last van hoofdpijn. In uw vrije tijd kijkt u televisie, speelt online spellen via de laptop of bent bezig met uw tablet. Soms leest u een boek. Sinds u geen partner en hond meer heeft, komt het niet meer van wandelen. De tijd dat u aan sport deed, ligt ver achter u.

Beweging en vitaliteit - Vitaliteit Expert


Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

 • Gewichtstoename
 • Diabetes
 • Hartklachten
 • Vermoeidheid, futloosheid
 • Lichamelijke klachten
 • Psychische klachten


Aanbod Vitaliteit Experts

In bovenstaand voorbeeld is het van belang dat de Vitaliteitfactor wordt berekend. Aan de hand van de resultaten wordt samen met een Vitaliteit Expert een aantal gebieden onder de loep genomen:

 • (gebrek) aan beweging (welke sport of andere vorm van bewegen vindt u leuk?)
 • Zithouding tijdens het werk, televisiekijken  e.d.
 • Motivatie om te bewegen (en van uw pijn af te komen)                                                          
 • Andere mogelijkheden tot ontspanning
 • Mentale (psychische) gesteldheid
                                                                                                                                                             
In het gesprek met de Vitaliteit Expert komt u er achter dat u al langere tijd niet tevreden met uw huidige manier van leven. U heeft daar (onbewust) geen of te weinig aandacht aan besteed en bent doorgegaan met wat u ‘altijd’ al deed. U mist een partner om samen activiteiten mee te ondernemen. U raakt er van bewust dat de pijn in uw hoofd, schouders en nek het gevolg zijn van een verkeerde zithouding en te lang achter elkaar in deze houding zitten. Met de Vitaliteit Expert wordt een plan opgesteld met uw doelstellingen. Een gespecialiseerde Vitaliteit Expert (ergotherapeut) kijkt naar uw werkomgeving en zorgt voor een betere stoel en zithouding tijdens het werk. Een sportschoolabonnement vindt u te ver gaan. Met de fysiotherapeut of bewegingsdeskundige stelt u een bewegingsschema op, dat u kunt en wilt voldhouden. Met uw Vitaliteit Expert (coach) heeft u besproken hoe u uw sociale leven een nieuwe impuls kunt geven en u spreekt vaker af met familie en vrienden.
beweging en vitaliteit - sociaal leven - vitaltieitgroep.nl

Wekelijks (soms vaker per week) heeft u contact met uw Vitaliteit Expert. Na drie maanden wordt opnieuw uw Vitaliteitfactor berekend.  Uw hoofdpijnklachten zijn beduidend afgenomen en u bent minder moe. U zit nog regelmatig voor een ‘scherm’, maar beweegt daarnaast veel meer, u bent zelfs afgevallen, en u heeft meer contact met familie en vrienden. U (lichte) somberheid is helemaal verdwenen. U wordt nog enige tijd begeleid door uw Vitaliteit Expert, als ‘stok achter de deur’. Ook nadat de begeleiding is gestopt, heeft u, op momenten dat u dreigt terug te vallen in uw ‘oude’ gedrag, contact met uw Vitaliteit Expert.

U besluit een abonnement af te sluiten bij uw Vitaliteit Expert, zodat u verzekerd bent van regelmatige meting van uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, waarbij ook uw omgevingsfactoren (zoals werk, sociaal en maatschappelijk leven e.d.) worden meegenomen en, indien nodig of gewenst, begeleidingsgesprekken.

Investeren in uw vitaliteit voorkomt (hoge) kosten in de toekomst door ziekte, verlies van werk of door andere problemen.Voor meer informatie over het abonnement op uw Vitaliteit Expert kunt u hier contact met ons opnemen.