Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Alles wat u doet in het leven heeft zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) gevolgen, zowel positief als negatief. Als het positief (groen) is, is het de kunst dat zo te houden. Als het negatief (rood) is, is het zaak dit zo snel mogelijk om te zetten naar een positieve situatie. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Onze Vitaliteit Experts kunnen hierbij begeleiden.

201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2 2 Q 001

In bovenstaand overzicht ziet u de elementen van de Vitaliteitfactor die allemaal van invloed zijn op uw fysieke gesteldheid, in het verleden, nu en in de toekomst.

Fysieke (lichamelijke) klachten kunnen van tijdelijke of chronische aard zijn. Wanneer u ziek bent (geweest), heeft dit invloed op uw mentale vitaliteit en op uw omgeving (gezin, werk, school). Fysieke problemen worden vaak veroorzaakt door mentale problemen, en vice versa. Goede zaak om dat onderscheid ook voor uzelf te maken. Ook dit wordt duidelijk met de Vitaliteitfactor.

Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heeft u nodig om beter te functioneren”. U vertelt dat uw partner enig tijd geleden borstkanker heeft gehad. Inmiddels zijn de borsten afgezet en is de ziekte ‘onder controle’. Het ziekenhuis heeft u en uw partner psychologische begeleiding aangeboden, maar u vond dit op dat moment niet nodig. U en uw partner konden er prima over praten, u redde het samen wel.

lichamelijk en vitaliteit -rolstoel - vitaliteitgroep.nl

De laatste tijd merkt u dat er in uw relatie met uw partner veranderingen zijn. U praat nog maar weinig met elkaar over het ziekteproces en de gevolgen hiervan. Ieder van u gaat er op zijn eigen manier mee om. Uw partner wil er eigenlijk ook niet meer over praten. Uw seksleven bestaat niet meer en u doet nog weinig dingen samen. Afspraken met vrienden, etentjes en gezinsuitjes komen nog maar weinig voor. U voelt zich buitengesloten door uw partner en u ervaart gevoelens van eenzaamheid en somberheid. U merkt dat uw partner evenmin lekker in haar vel zit.

Zij laat naar anderen toe niets merken, maar thuis is zij prikkelbaar en snel emotioneel. U vreest voor uw relatie en nog meer voor de invloed op uw kinderen. Ook zij hebben een zware tijd gehad en geleefd met de onzekerheid over de gezondheid van hun moeder. Uw dochtertje is stiller en meer teruggetrokken dan voorheen, terwijl uw zoon meer opvliegend en soms zelfs agressief gedrag laat zien. Hun schoolwerk laat duidelijke achteruitgang zien.


Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

  • (psycho-)Somatische klachten: o.a. hoofd-, nek-, spier-, rugpijn (ofwel: Onverklaarbare lichamelijke klachten - SOLK)
  • Onder-/overgewicht
  • Tijdelijke of blijvende/chronische handicaps en beperkingen
  •  Eetstoornissen

lichamelijk en vitaliteit - migraine - vitaliteitgroep.nl
 

Aanbod Vitaliteit Experts

Wanneer de Vitaliteitfactor (test + gesprek) van u, uw partner en uw kinderen individueel is vastgesteld, wordt snel duidelijk wat specifiek nodig is om individueel en als gezin weer goed te kunnen functioneren.

Voor u en uw vrouw kunnen individuele coachtrajecten worden ingezet, zodat uw mentale vitaliteit wordt verbeterd en hersteld. Deze coachtrajecten kunnen worden aangevuld met de expertise van voedings- en bewegingsdeskundigen. Voeding en beweging hebben invloed op zowel uw mentale als fysieke gezondheid. Om uw relatie te verbeteren hebben uw vrouw en u samen gesprekken met een gespecialiseerde therapeut.

Om uw kinderen ruimte te geven de ziekte van hun moeder en de gevolgen hiervan te begrijpen, te accepteren, te verwerken en weer stevig in het leven te staan, wordt een beroep gedaan op de expertise van orthopedagoog en/of kindercoach.

Mochten er, al dan niet als gevolg van de ziekte van uw vrouw, nog andere zaken in uw leven spelen (bijvoorbeeld financiële of juridische problemen), wordt tevens een financieel adviseur en/of jurist ingeschakeld.

Doordat de Vitaliteit Experts een totaalpakket aan diensten bieden op alle hoofd- en deelgebieden van de Vitaliteitfactor (mentaal, fysiek,omgeving – o.a. werk & inkomen, sociaal-maatschappelijk, financieel, juridisch-) kunnen alle (bijkomende) hulpvragen worden aangepakt.