Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Zolang er geen basisinkomen is in Nederland werken de meeste Nederlanders voor hun inkomen (ruim 7 miljoen mensen). Heeft u geen werk (ontslag, ziekte, schoolverlater) dan krijgt u in Nederland meestal een uitkering, van WW tot bijstand. Inkomen is belangrijk, tenslotte moet u eten en drinken kopen, heeft u onderdak nodig en zijn er in de huidige maatschappij veel dingen die wij graag willen hebben. Vakantie bijvoorbeeld, maar ook een auto (of ander vervoermiddel).

201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2 2 Q 001

In bovenstaand schema gaat inkomen van ‘voldoende’ naar ‘tekort’ en alles wat er tussen zit. Wanneer uw inkomen fluctueert of wanneer u door bijvoorbeeld ontslag in één keer afhankelijk wordt van een uitkering zal het huishoudboekje kritisch onder de loep worden genomen.
inkomen en vitaliteit schoenen vitaliteitgroep.nl
Het verlies van inkomen kan, naast dat u minder geld hebt, ook mentale en zelfs fysieke problemen veroorzaken. Daarnaast ook maatschappelijke (verlies van status) of sociale problemen (verlies aanzien). Goed omgaan met de nieuwe situatie is belangrijk en Vitaliteit Experts kunnen u daarbij begeleiden.

Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heeft u nodig om beter te functioneren”. U vertelt dat u 15 jaar lang bij een werkgever heeft gewerkt. De toekomst was verwachtingsvol. U bent 45 jaar en uw heeft een koopwoning. Uw vrouw (42, jurist) werkt al 10 jaar niet meer, omdat het financieel niet nodig was en zij voor de kinderen zorgde.

Door het onverwachte ontslag, een WW-uitkering en een uitgedunde spaarrekening (verbouwing huis) slaat het ontslag in als een bom. U bent al drie maanden werkloos en uw uitgaven zijn ‘gewoon’ doorgegaan, terwijl het (eigenlijk) niet kon. Een nieuwe baan zit er even niet in, uw heeft al 40 afwijzingen gekregen en de financiële situatie zorgt er voor dat u moe bent en geen licht ziet aan het eind van de tunnel. De rekeningen stapelen zich (onbetaald) op. Tijd voor actie!

Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn (naast eventuele fysieke en/of mentale klachten):
inkomen en vitaliteit rekeningen vitaliteitgroep.nl
 
  • Verlies van inkomen (bijv. na ontslag)
  • Schulden/budgetproblematiek
  • (dreigend) Faillissement

 

Aanbod Vitaliteit Experts

Ook in deze situatie is het van belang dat u de Vitaliteitfactor laat berekenen. Uit onderzoek is gebleken dat juist bij ontslag (emotie top 3), mentale en fysieke gezondheid en omgevingsfactoren, zoals sociaal, maatschappelijke, financiële situatie, (negatief) worden beïnvloed. In dit voorbeeld zal een aantal facetten samen met u worden onderzocht:

  1. Hoe kunnen we naar een beter huishoudboekje (budgetcoach)
  2. Hoe vinden we zo snel mogelijk een nieuw inkomen (wellicht dat de vrouw ook deels kan gaan werken). Beiden een parttime baan zou de financiële positie al verbeteren.
  3. Hoe kunnen we u leren omgaan met deze complexe situatie. Omgaan met maatschappelijk en sociale veranderingen.
Daarnaast zal zo snel mogelijk met één van onze Vitaliteit Experts een pad worden uitgezet om te voorkomen dat u in een depressie terechtkomt. Zinvolle dagbesteding (naast solliciteren), wandelen of sporten, een op u afgestemd dagprogramma, waardoor er scheiding blijft tussen werkdagen en het weekend.

De Vitaliteit Expert gaat ook in gesprek met uw vrouw inkomen en vitaliteit handen3 vitaliteitgroep.nl(en/of
kinderen) om voor hen eveneens acceptatie van de nieuwe situatie te realiseren. Waar nodig komt onze Vitaliteit Expert bij uw thuis. U maakt onderdeel uit van een gezin, daarom worden alle gezinsleden betrokken bij de begeleiding. Nu, maar ook later wanneer u de zaken weer op orde heeft (preventie).

Doordat uw omgeving continu verandert (denk aan werk, relaties, inkomen et cetera) kan de Vitaliteitfactor, al is het maar tijdelijk, fluctueren. Uw Vitaliteit Expert kent u en weet wat u nodig heeft om een maximale vitaliteit, zowel mentaal als fysiek, te bereiken en te behouden.

Voor meer informatie over het abonnement op uw Vitaliteit Expert kunt u hier contact met ons opnemen.

Investeren in uw vitaliteit voorkomt (hoge) kosten in de toekomst door ziekte, verlies van werk of door andere problemen.