Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Iedere overeenkomst is een juridische aangelegenheid; een auto kopen, een huis kopen, een huwelijk aangaan enzovoort. Zolang dat allemaal goed is geregeld, zal de Vitaliteitfactor op dit gebied 'groen' aangeven. Vaak zijn deze zaken echter niet goed geregeld en ligt een rechtszaak in het verschiet.

201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2 2 Q 001

Bij schulden krijgt u eerst met dwangbevelen en deurwaarders te maken. Een overeenkomst is vaak snel gesloten, maar als er problemen ontstaan, worden mensen afwachtend, reageren helemaal niet. De problemen worden daardoor alleen maar groter. Echtscheidingen komen, wat juridische problemen betreft, het meest voor en kunnen leiden tot langdurige rechtszaken en psychische druk of klachten.


Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heeft u nodig om beter te functioneren”. U vertelt dat u sinds zes maanden bent gescheiden, u een eigen huis heeft en dat uw ex-partner het huis heeft verlaten. U loopt drie maanden achter met de betaling van de hypotheek en de voorbereiding naar de rechtszaken omtrent de scheiding en de omgangsregeling (2 kinderen) verloopt stroef. Uw ex-partner reageert negatief op alles wat u zegt. U heeft allebei een advocaat. U loopt vast in de situatie. Wat heeft u nodig deze situatie positief te keren?

juridisch en vitaliteit - scheidend - vitaliteitgroep.nl

Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn:

  • Echtscheiding
  • Conflicten tussen cliënten en instellingen (GGz/Zorg & Welzijn)
  • Geschillen met zorgverzekeraars of banken
  • Conflict met werkgever
  • Huisuitzetting
  • Huurconflicten
  • Aansprakelijkheidstellingen
  • Wettelijke cliëntondersteuning
  • Second opinions
  • Tuchtrechtprocedures

Aanbod Vitaliteit Experts

Ook in deze situatie is het van belang dat u uw Vitaliteitfactor laat berekenen. Uit onderzoek is gebleken dat de veranderde omstandigheden in de communicatie tussen beide ex-partners vaak het struikelblok is. Tenslotte stopt u met een relatie die emotionele, juridische en financiële consequenties heeft. De Vitaliteit Expert gaat samen met u aan de slag om de vraag “Wat heeft u nodig om beter te functioneren” te kunnen beantwoorden. In dit geval zou een coach of mediator die u begeleidt bij de scheiding een oplossing kunnen zijn om een rechtszaak te voorkomen. Gezien de complexe situatie zijn gesprekken met de kinderen (kindercoach) en met de ex-partner een optie om het proces beter te controleren, waardoor u meer grip krijgt op de situatie en mentale klachten (of verergering daarvan) worden voorkomen.