Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Alles wat u doet,heeft zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) gevolgen, zowel positief als negatief. Als het positief (groen) is, is het de kunst dat zo te houden. Als het negatief (rood) is, is het zaak dit zo snel mogelijk om te zetten naar een positieve situatie. Dat is niet altijd even gemakkelijk. De Vitaliteit Experts kunnen u hierbij terzijde staan.

201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2 2 Q 001

In bovenstaand overzicht ziet u de elementen van de Vitaliteitfactor die allemaal van invloed zijn op uw mentale gesteldheid, in het verleden, nu en in de toekomst.

Het hoofdgebied ‘Mentaal’ bevat, naast de deelgebeiden Welzijn en Zingeving, het deelgebied Psychische Gezondheid, zoals stress (werk/privé), burn-out, stemmingsstoornissen (o.a. depressie, bipolaire stoornis), ontwikkelingsproblematiek (ADHD, autisme spectrumstoornissen) en persoonlijkheidsstoornissen (o.a. vermijdende persoonlijkheidsstoornis, narcisme).
  
psychisch en vitaliteit psychische klachten vitaliteitgroep.nl

Wanneer u klachten ervaart binnen het hoofdgebied ‘Mentaal’ beïnvloeden deze uw mentale vitaliteit en werken door op andere factoren in uw leven. Wie mentaal niet vitaal is, zal problemen ervaren in de privésituatie, op het werk of op school. Ook uw sociaal-maatschappelijk leven verandert wanneer u mentale klachten heeft. Welke klachten u ook heeft op mentaal gebied, er is een oplossing. Samen met één van onze Vitaliteit Experts kunt u zelf (mede) bepalen hoe u uw mentale vitaliteit weer op peil brengt.

Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heeft u nodig om beter te functioneren”. U vertelt:

 1. U bent al een tijdje vermoeider dan gewoonlijk. U bent prikkelbaar, slaapt slecht en zowel in uw privésituatie als op uw werk wordt voortdurend een beroep op u gedaan. De moed zakt u steeds meer in de schoenen. U beleeft minder plezier aan bezigheden en ‘alles’ kost u steeds meer moeite. Mogelijk heeft u stress- of depressieve klachten of een burn-out.
 2. U heeft een bipolaire stoornis en deze is onder controle. Echter, door uw stoornis bent u uw baan, vrouw en kinderen kwijtgeraakt. Voor uw bipolaire stoornis wordt u behandeld, maar daarmee heeft u geen werk, geen huis, geen levensdoel. U heeft schulden gemaakt en bent in een rechtszaak verwikkeld over de omgangsregeling met uw kinderen.
 3. U bent energiek, creatief, werkt hard, maar het kost u moeite uw werk gedaan te krijgen. Het leren op school ging u niet gemakkelijk af, terwijl u een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie heeft. U bent geregeld uw spullen kwijt en vindt plannen van activiteiten lastig. Wellicht heeft u de diagnose AD(H)D, maar klopt dit wel?
 4. Meestal bent u een aardig, zelfs lief mens. Regelmatig komt het echter voor dat u zo boos wordt, dat u zich er zelf door overvallen voelt. U maakt ruzie om niet ter zake doende dingetjes, maar kunt uw boosheid niet controleren. U gaat misschien wel volledig door het lint en doet een ander pijn. Bijvoorbeeld wanneer een ander niet aan uw verwachtingen voldoet. Mogelijk heeft u de diagnose Borderline of Narcisme. 

psychisch en vitaliteit - bipolair-vitaliteitgroep.nl


Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

 • Stress
 • Stemmingsstoornissen (depressie/burn-out/burn-in)
 • Ontwikkelingsstoornissen (Autisme, ADHD, ADD)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Rouw-/verliesverwerking
 • Angsten/remmingen/belemmeringen
 • Seksueel misbruik
 • Traumaverwerking
 • HSP (hoogsensitiviteit)
 • Tijdelijke of blijvende/chronische handicaps en beperkingen

Aanbod Vitaliteit Experts

Met welke klachten u ook te maken heeft, wanneer u uw Vitaliteitfactor laat meten (test + gesprek) wordt al snel duidelijk wat er specifiek voor u nodig is om uw (mentale) vitaliteit te herstellen. Voor nu en in de toekomst. Welke aanpak of methode ook wordt gekozen, veelal zal de basis het veranderen van uw gedrag zijn. Daarnaast is voorlichting over uw specifieke klachten een eerste stap naar begrip en acceptatie van uzelf en uw klachten, maar ook van en voor uw omgeving. Coaching en/of training kan uw mentale vitaliteit verbeteren of (afhankelijk van uw klachten) herstellen, daarnaast wordt u geleerd om te gaan met uw klacht of diagnose.