Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Met welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid bedoeld. Zoals u in het overzicht kunt zien, kan dat variëren van gelukkig (in het beste geval) tot ongelukkig (in het ergste geval). Welzijn staat ondertussen boven welvaart in Nederland, omdat de meeste mensen een inkomen hebben (loon of uitkering).

201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2 2 Q 001

Ontevredenheid op het gebied van welzijn kan tot mentale of fysieke problemen leiden, die misschien een andere oorzaak hebben. Uit het voorbeeld wordt meer duidelijk.

Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heeft u nodig om beter te functioneren”. U vertelt dat u een lieve partner, een fijn gezin, leuke vrienden en vriendinnen en een mooi huis heeft en toch ontbreekt er voor uw gevoel iets in uw leven. U voelt zich ‘leeg’, misschien zelfs verveeld. Uw zelfontplooiing staat al jaren ‘stil’, uw zelfvertrouwen is afgenomen. Al uw energie heeft u in uw gezin gestoken. Aan uzelf bent u al jaren niet meer toegekomen. De opleiding die u altijd al had willen doen; het is er niet van gekomen. Ondanks dat u, ogenschijnlijk, een prima leven heeft, wordt u geplaagd door ontevredenheid over uw situatie en uzelf, u voelt zich ‘opzij’ gezet. U gedraagt zich steeds meer naar uw gevoelens en dit heeft (negatieve) consequenties binnen uw gezin, de relatie met uw vrienden en uw gevoel van eigenwaarde.

welzijn en vitaliteit eigenwaarde vitaliteitgroep.nl


Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

  • Relatieproblemen
  • Angsten/remmingen/belemmeringen
  • Werkgerelateerde (psychische) problematiek.
  • Stress, burn-out
  • Seksueel misbruik
  • Rouw-/verliesverwerking
  • Traumaverwerking
  • Schuld & schaamte
  • Plotselinge crisis
  • Omgaan met handicaps en beperkingen

Aanbod Vitaliteit Experts

Wanneer uw Vitaliteitfactor (test + gesprek) is vastgesteld, zou het zomaar kunnen dat u op meer deelgebieden van uw vitaliteit problemen ervaart. De resultaten uit deze test (Vitaliteitfactor) laten zien wat er specifiek voor u nodig is om uw gevoel van welzijn te verbeteren, te herstellen. Omdat iedereen verschillend is, is er voor iedereen een andere aanpak.

Met één van onze Vitaliteit Experts kunt u onderzoeken wat uw wensen en mogelijkheden zijn en hoe u deze kunt bereiken. Naast begeleiding kunt u middels trainingen of workshops onderzoeken waar uw 'geluk ligt' en hoe uw gevoel van welzijn kan worden verbeterd. Tevens zetten onze Vitaliteit Experts in op preventie en nazorg.