Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Verkort Visie- en Beleidsplan 2018-2020 van Vitaliteit Groep Nederland b.v.

De andere weg in gezondheidszorg is Intergale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) zoals u op de vorige pagian heeft kunnen lezen. Vitaliteit Groep Nederland ontwikkelde in 2015 de Vitaliteitfactor. Het universele intake-instrument binnen IGZ+.

De Vitaliteitfactor is een digitale vragenlijst (70 vragen) die betrekking hebben op de fysieke en mentale gezondheid en de omgevingsfactoren die daarop van invloed kunnen zijn. Na de test volgt een gesprek met een Vitaliteit Expert die met zijn aangeleerde vaardigheden de uitslag van de vragenlijst scherper analyseert. De Vitaliteit Expert schrijft vervolgens een adviesrapport met aanbevelingen.

Het staat de zorgconsument vrij om (onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid) wel of niet aan de slag te gaan met deze aanbevelingen. Bij resultaten in het 'oranje' of 'rood' zal de Vitaliteit Expert aansturen op een vervolgtraject.Banner2 Vitaliteitfactor Visie en Beleidsplan VGNL basis 001Vitaliteitfactor | De nieuwe norm.

U vraagt zich wellicht af waarom is de Vitaliteitfactor de nieuwe norm is. Het gaat niet zozeer om 'het product of de dienst Vitaliteitfactor' maar om de manier van denken. De gezondheidszorg is sinds ruim 100 jaar gescheiden in een geestelijke en een lichamelijke gezondheidszorg. Plato (427-347 v.chr.) echter zei zo'n 500 jaar geleden al "de grootste vergissing bij het behandelen van ziektes is dat er artsen zijn voor het lichaam én artsen voor de geest, ondanks dat deze twee-eenheid niet is te scheiden". De Vitaliteitfactor voegt (bij analyse en begeleiding) aan de visie van Plato de omgevingsfactoren toe, waardoor de drie-eenheid Mentaal-Fysiek-Omgeving ontstaat. Vitaliteitfactor, geïntroduceerd in 2015.Banner Plato VGNL van twee naar drieeenheid 003
 


Wat is een nieuwe norm?

De definitie volgens Wikipedia is: 'Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.' Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus levert naast de petitie 'Het Roer Moet OM' ook een document aan, waarin vastgelegd wordt hoe de gezondheidszorg dient te gaan functioneren richting 2040. Waarom pas 2040? Iedereen die werkt in de gezondheidszorg of binnen complementaire hulp- en dienstverlening dient op een andere wijze te worden opgeleid dan nu het geval is. Of dit nu de huisarts is, de specialist (binnen mentale en fysieke gezondheid) of de complentaire dienstverlener, zoals een advocaat, jurist of maatschappelijk werker. Er is dus geen tijd te verliezen!20180201 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q DEFBij een nieuwe norm hoort een nieuwe toepassing

De Vitaliteitfactor is een instrument waarbij een opleiding hoort om het instrument op de juiste manier toe te passen. De Vitaliteit Expert is degene die op een correcte manier aan de slag kan met de Vitaliteitfactor en daardoor de nieuwe norm in praktijk brengt. Dit instrument, of in een vergelijkbare andere vorm, dient te worden gebruikt bij realisatie van Integrale Gezondheidszorg Plus, wat ons betreft vóór 2040.

De Vitaliteit Groep is er klaar voor. Een universeel en uniek meetinstrument, (zelfstandige) professionals die kunnen worden opgeleid om te werken met de Vitaliteitfactor en daarmee samenwerking, via de Vitaliteitfactor, realiseren bij hun cliënt of patiënt, oftewel: de zorgconsument.

Ga voor meer informatie naar de Vitaliteitfactor website.Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan, klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Organisatie IGZ zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001      Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters