Nieuw in het opleidingsaanbod van Vitaliteit Groep Nederland is de basisopleiding VQ Expert.

Een VQ Expert is een professional (zzp of loondienst), die beroepsmatig werkt met mensen met hulpvragen betreffende hun fysieke (lichamelijke) gezondheid, mentale (psychische) gezondheid en/of hun sociaal-maatschappelijke, financiële en/of juridische omstandigheden (Leefstijl Gezondheidszorg) en het certificaat VQ Expert heeft behaald.


20200322 Banner Kennis en Opleiding Vitaliteit Groep V3 basis 004Als VQ Expert weet je wat Leefstijl Gezondheidszorg inhoudt, kun je de resultaten van het universele intake-instrument VitaliteitQuotiënt interpreteren en aan de hand daarvan een onderbouwde rapportage met maatwerk begeleidings-/behandeladvies opstellen.

Een VQ Expert kan zowel binnen het bedrijfsleven (VQ Vitaliteit Analyse) als voor particuliere cliënten (VitaliteitQuotiënt) worden ingezet. De opleiding is bedoeld voor professionals binnen Leefstijl Gezondheidszorg (zie overzicht hieronder) en is de basis voor de overige opleidingen.Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt:

20200202 Beroepenoverzicht Leefstijl Gezondheidszorg PRINT NieuwINHOUD OPLEIDING


  • Wat is Leefstijl Gezondheidszorg (basis)
  • Wat is  het VitaliteitQuotiënt (Adult)
  • Interpretatie resultaten VitaliteitQuotiënt
  • Interviewtechnieken
  • Verslaglegging (incl. maatwerk begeleidings-/behandeladvies).OPLEIDINGSDUUR
De opleiding VQ Expert beslaat in totaal 6 dagen: 3 keer 2 aaneengesloten dagen (theorie en praktijk). Gedurende maximaal drie maanden bestudeer je de syllabus en oefen je met de geleerde stof.

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Tijdens de opleidingsperiode (maximaal 3 maanden) word je begeleid en werk je als aspirant VQ Expert onder supervisie van een Master Vitaliteit Expert.
'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Evolutie of revolutie. Het rapport van Stichting IGZ Plus omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw en wat anders zou moeten en/of kunnen.

Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg middels haar medewerking aan het rapport, ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt en haar opleidingsaanbod. Van het rapport van stichting IGZ Plus is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. 


Klik op de afbeelding in de rechterkolom en download het rapport of de samenvatting. Uiteraard zijn wij beschikbaar om een persoonlijke toelichting te geven wat betreft uw huidige situatie. Na lezing van het rapport kunt u contact opnemen met Martin Jan Melinga (contactpagina). 
 

20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4