ONDERNEMINGSPLAN 2020-2025 | KERNACTIVITEITEN

In de geformuleerde doelgroep in combinatie met de gewenste organisatie, worden op deze pagina de 3 belangrijkste activiteiten of diensten omschreven.

De kernactiviteiten voor de periode 2020-2025 zijn:

1. Advisering      |      2. Opleiding      |      3. Begeleiding

Aan elke dienst is een doelstelling verbonden. Met deze activiteiten is Vitaliteit Groep Nederland in staat om in de toekomst een faciliterende rol te vervullen.


20200424 Ondernemingsplan Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Kernactiviteiten

KERNACTIVITEITEN VITALITEIT GROEP NEDERLAND

AD. 1 ADVISERING: Gezonde werknemers in een gezonde organisatie, de wens van werkgevers en werknemers. Vitaliteit Groep Nederland kan hier een grote rol in spelen. Basis van elk advies zijn de 3 kernwoorden: Vitaliteit, Leefstijl en het VitaliteitQuotiënt. 

Vitaliteit Groep Nederland geeft deze adviezen aan organisaties in de meest brede zin van het woord: ondernemingen, bedrijven, instellingen (w.o. zorg, welzijn en GGz) en overheid (inclusief gemeenten). 

Een specifieke vorm, de VQ Vitaliteit Analyse, is gericht op werkgevers waarbij verbetering van individuele en collectieve vitaliteit en aanpassing van (individuele) leefstijl, op basis van het VitaliteitQuotiënt (VQ), het doel is. 

Advisering kan ad-hoc of structureel en voor een korte of langere periode zijn. Het advies wordt geformuleerd in een door het VQ onderbouwd adviesrapport.

DOEL: verbetering van de collectieve vitaliteit van organisaties, door verbetering van de individuele vitaliteit van werknemers. Bijkomend resultaat is dat daarmee een verbetering van het beoogde (bedrijfs)resultaat van de organisatie mogelijk is. Lees voor meer informatie verder op de pagina ADVISERING.AD. 2 OPLEIDING: Het delen van kennis kan, naast advies, door middel van het volgen van één van onze opleidingen. De basisopleiding, VQ Expert, is toegankelijk voor zelfstandige professionals en professionals in loondienst (In-company). Met deze opleiding is een professional in staat het VitaliteitQuotiënt af te nemen bij zorgconsumenten (werknemers). 

Voor de opleidingstrajecten in het kader van het rapport 'Van huidige zorgstelsel tot Leefstijl Gezondheidszorg' van stichting IGZ Plus, dient eerst overeenstemming te zijn tussen de minster van VWS (kabinet) en het Parlement. Dit betreft uiteindelijk een wijziging van ons zorgstelsel. 

Het opleiden van zelfstandige professionals die een rol kunnen spelen bij Advisering of Begeleiding of  die een eigen praktijk hebben (zzp), hebben daarom de hoogste prioriteit. 

Het opleiden van zelfstandige professionals binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) is een belangrijk doel om tot groei van onze jonge organisatie te komen. Het creëren van LGZ-peergroups binnen de 12 provincies is een eerste stap naar het verwezenlijken van VQ Vitaliteit Centra.

DOEL: vergroten van kennis van en ervaring met Leefstijl Gezondheidszorg waarmee de professional een waardevol instrument krijgt bij begeleiding en/of behandeling van zorgconsumenten (onder wie werknemers).

Lees verder op de pagina OPLEIDINGAD. 3 BEGELEIDING: Vitaliteit Groep Nederland begeleidt organisaties op het gebied van vitaliteit & leefstijl, w.o. bestrijding van ziekteverzuim en/of coach-/trainingstrajecten. Dit kan ad hoc, door middel van detachering of een andere vorm van samenwerking. 

Begeleiding van organisaties of professionals wordt over het algemeen ingezet naar aanleiding van een advies of naar aanleiding van een opleiding van (zelfstandige) professionals of een combinatie hiervan.


DOEL: overdracht van kennis en ervaring omtrent het VitaliteitQuotiënt naar personen binnen of buiten organisaties. 
Het opleiden van medewerkers kan bij deze begeleiding horen.

Lees verder op pagina BEGELEIDING20200505 Driehoek 260px-Penrose triangle Dienstverlening VGNL 002 met logo VGNL
Samenvattend kan worden gesteld dat de dienstverlening van Vitaliteit Groep Nederland naadloos in elkaar overloopt en zorgt voor synergie, zowel bij de opdrachtgever als bij ons. (Zie afbeelding.)FACILITERENDE ROL VITALITEIT GROEP NEDERLAND

Door de synergie in de dienstverlening, naar de opdrachtgever en binnen de organisatie, is een faciliterende rol logisch en gericht op zelfstandige professionals en MKB adviesbureau's. Deze visie was er reeds vanaf het begin van de oprichting en wordt nu versterkt door de impact van de coronacrisis op zzp'ers. op de pagina VQ VITALITEIT CENTRA wordt onze visie omschreven en hoe e.e.a. lokaal en regionaal in de praktijk ingevuld kan worden.