Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022Een nieuwe gezondheidszorg vraagt ook om andere definities, niet alleen in de toepassing, maar ook in de taal. Teneinde onze website en dit verkorte visie- en beleidsplan goed te kunnen lezen, hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gebruikte, vernieuwde of nieuwe termen binnen Vitaliteit Groep Nederland en stichting Intergrale Gezondheidszorg Plus.

Het doel van zowel Vitaliteit Groep Nederland als stichting IGZ+ is realisatie van Integrale Gezondheidszorg Plus in 2040. WHO (World Health Organization) heeft aangeven dat in 2040 meer dodelijke slachtoffers als gevolg van mentale dan fysieke klachten zullen zijn. Dementie, als doodsoorzaak nummer 1 is daarvan al de voorbode. Nog ruim de tijd om voorbereidingen te treffen om dit te voorkomen.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie DEFINITIES

Visie en strategie | Definities

Het doel van de Vitaliteit Groep is om de komende 5 jaar een belangrijke speler te zijn binnen Integrale Gezondheidszorg Plus wat betreft het delen van kennis en ervaring. Zowel richting de zorgconsument (inzetten Vitaliteitfactor) als de zorgverlener (opleiding Vitaliteit Expert en specialisaties) als werkgevers in alle branches met de Vitaliteit Analyse en de opleiding tot Incompany Vitaliteit Expert. Hieronder de 10 belangrijkste definities waar wij mee werken:

1. Vitaliteit: de fysieke en mentale veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel in de privé- als in de werksituatie.

2.  Integrale Gezondheidszorg Plus: de gezondheid van de mens benaderen vanuit de drie-eenheid fysiek + mentaal + omgeving. Oftwel, de huidge gezondheidszorg (zorg en ggz) en complentaire hulp- en dienstverlening. Afkorting: IGZ+. 

3.  Vitaliteitfactor: intake-instrument binnen Integrale Gezondheidszorg Plus, waarbij vitaliteit wordt uitgedrukt in een cijfer (dat persoonlijk en niet te vergelijken is met anderen).

4.  Vitaliteit Expert: is een zorgverlener (professional) die door opleiding in staat is een brede intake en begeleiding te bieden in het kader van Integrale Gezondheidszorg Plus.

5. Fysiek: de totale lichamelijke (somatische) gezondheid van mensen volgens de verdeling van de Vitaliteitfactor in: Lichamelijk | Beweging | Voeding.


20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF3

 
6. Mentaal: de totale geestelijke (psychische) gezondheid van mensen volgens de verdeling van de Vitaliteitfactor in: Psychische | Welzijn | Zingeving.

7. Omgeving: de omgevingsfactoren die een belangrijke rol spelen bij de Fysieke en Mentale gezondheid van mensen volgens de verdeling van de Vitaliteitfactor: Werk/opleiding | Maatschappij | Sociaal | Financieel | Juridisch.

8. Zorgconsument: ruim 17 miljoen gebruikers van de huidige gezondheidszorg en complementaire dienstverlening volgens de definitie van stichting IGZ+.

9.Zorgverlener: dienstverlener  binnen de huidige gezondheidszorg en alle complementaire dienstverlening conform de definities van IGZ+ (zie onderstaande beroepenlijst)


Vitaliteit Groep Nederland richt zich op professionals (zelfstandig of in loondienst) die werkzaam zijn of willen zijn binnen IGZ+. Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert Voedingsdeskundige


De opleidingen zijn gericht op een grote doelgroep van zo'n 2 miljoen professionals (loondiens & zzp) die werkzaam zijn binnen meer dan 30 sectoren. Bovenstaand de beroepen waarbij de Vitaliteitfactor een ideaal intake-instrument is. Onderstaand een overzicht van opleidingen en workshops. Naast dit aanbod is een maatwerkprogramma mogelijk.10. Vitaliteit Groep Nederland bv, kortweg Vitaliteit Groep. Functioneert als kennis- en opleidingsinstituut, biedt advisering en begeleiding op het gebied van IGZ+  en faciliteert zorgverleners op weg naar IGZ+.

Als extra definitie hebben wij de volgende toegevoegd:

11. Stichting Intergale Gezondheidszorg Plus, kortweg IGZ+. Vitaliteit Groep Nederland is kennispartner van deze stichting en deelt daartoe haar kennis- en ervaring teneinde een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting: realisatie IGZ+ in Nederland in 2040.


Toelichting definities

Integrale Gezondheidszorg Plus is een nieuwe definitie van een markt die eigenlijk al bestaat (huidige GGZ en Zorg -, Gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening), maar toch als nieuw wordt beschouwd, aangezien slechts een kleine groep zorgverleners daadwerkelijk IGZ+ toepast. Functiebenamingen (opleidingen) binnen Vitaliteit Groep 


   
  Button Opleiding Vitaliteit Expert vierkant 002   Button Opleiding Vitaliteit Consultant vierkant 003B   Button Opleiding Vitaliteit Groep Regio Manager vierkant 002   Button Opleiding Vitaliteit Master Vitaliteit Expert vierkant 002   Button Opleiding Vitaliteit Groep Trainer vierkant 002

Klik voor inhoudelijke informatie en opleidingseisen op één van bovenstaande afbeeldingen.Vitaliteit Expert | Deze IGZ+ professional heeft succesvol de basisopleiding Vitaliteit Expert afgerond en is in staat de Vitaliteitfactor van zorgconsumenten te bepalen en de zorgconsument te begeleiden of te behandelen binnen de IGZ+.Master Vitaliteit Expert | Na de opleiding Vitaliteit Expert heeft deze professional zich gespeciliseerd in de begeleiding van collega Vitaliteit Experts.Vitaliteit Consultant | De IGZ+ professional heeft succesvol de basisopleiding Vitaliteit Expert en de specialisatie Consultant afgerond. De Vitaliteit Consultant is hiermee in staat organisaties en ondernemingen te begeleiding bij de implementatie van vitaliteit binnen organisaties alsmede het uitvoeren van de Vitaliteit Analyse. Binnen een lokaal IGZ+ Vitaliteit Centrum maakt de Vitaliteit Consultant onderdeel uit van de (management) troijka.Regiomanager IGZ+ Vitaliteit Centrum | Deze Vitaliteit Expert is onderdeel van de troijka (management) bij een lokaal IGZ+ Vitaliteit Centrum. De Regiomanager heeft direct contact met de (zakelijke) doelgroep van het centrum. De Regiomanager werkt samen met de Vitaliteit Consultant en de Master Vitaliteit Expert en is woordvoerder op commercieel en operationeel gebied.Trainer Vitaliteit Groep Nederland | Deze IGZ+ professional (zzp) is na specialisatie en stage bevoegd de basisopleiding tot Vitaliteit Expert, opleiding Vitaliteit Consultant te verzorgen. Vaak is de trainer ook verbonden aan een lokaal (of regionaal) IGZ+ Vitaliteit Centrum. De trainer is bevoegd om opleidingen binnen organisaties of ondernemingen te verzorgen, samen met de Vitaliteit Consultant.Troijka IGZ+ Vitaliteit Centrum | De Vitaliteit Groep Nederland heeft als lange termijn doelstelling (2040) om in alle (grote) gemeenten van Nederland een IGZ+ Vitaliteit Centrum te realiseren. De korte termijn doelstelling (5 jaar) is in elk van de 12 provincies één centrum. De IGZ+ Vitaliteit Centra worden aangestuurd door 3 zelfstandige IGZ+ professionals (troijka), die de opleiding Regiomanager, Vitaliteit Consultant of Master Vitaliteit Expert hebben afgerond. Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 001          Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters