Human Capital Performance begint bij een adviesgesprek.

Het voorkomen van gezondheidsklachten is wat de meeste mensen graag willen, zeker als het ziekteverzuim als gevolg heeft. Zeker in de coronatijden. Dat geldt uiteraard ook voor werkgevers en werknemers. Vitaliteit Groep NL is de enige organisatie in Nederland die advisering, preventie én begeleiding en/of behandeling aanbiedt voor al uw medewerkers, binnen één businessconcept: Human Capital Performance (HCP).

Voor uw organisatie begint preventie met het HCP-adviesrapport. Dit rapport geeft een nauwkeurig beeld van hoe uw organisatie er qua vitaliteit, leefstijl en gezondheid voorstaat, brengt in kaart wat u al doet aan preventie en komt met een gedegen advies met aanbevelingen. Ons adviesrapport is, zo nodig,  binnen 2 weken gereed. Een aanbeveling kan zijn dat wij u adviseren een HCP-traject te starten. Human Capital Performance begint met een adviesgesprek en een HCP-adviesrapport.


20210201 HCP advies pexels photo 1181252 mensen werk business


 

Universeel instrument: VitaliteitQuotient

Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan duidelijkheid omtrent het welzijn, vitaliteit, leefstijl en gezondheid van hun medewerkers. Tenslotte, medewerkers die het naar hun zin hebben, presteren beter en zorgen voor harmonie binnen de organisatie. Juist de coronacrisis legt zaken bloot, zoals de negatieve effecten van thuiswerken, weinig contact met collega's, hoge werkdruk van de werknemers die wel werken, et cetera.

Tot nu toe was er geen instrument of methode waarmee het welzijn (kwaliteit van leven) van mensen binnen een organisatie kon worden gemeten. Human Capital Performance (HCP) werkt met het VitaliteitQuotient, dit universele instrument kan worden toegepast binnen elke organisatie of onderneming: de collectieve VQ-analyse.

Onder de afbeelding geven wij u puntsgewijs aan hoe onze HCP-werkwijze is.


20201214 drops of water water nature liquid 40784 banner VGNL BASIS met logo DEFHCP-adviesrapport (voor directie en Human Resource Management) 

Een advies is de eerste stap voor werkgevers (organisaties, ondernemingen, instellingen etc.) om een gezondere en vitalere organisatie te verkrijgen. Binnen advisering zijn diverse mogelijkheden. Dit is per definitie altijd maatwerk.

Hoe staat de werkgever er nu voor? Wat doet de werkgever om de vitaliteit en gezondheid van werknemers te maximaliseren? En wat is het ziekteverzuim nu en wat is het doel? Bewustzijn is hierbij een belangrijk element voor zowel opdrachtgevers als werknemers. Hiervoor is Human Capital Performance de perfecte tool.

Een advies hoeft uiteraard niet te worden opgevolgd, het wordt wel vastgelegd in een rapport waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Het adviesrapport kan een basis zijn voor de eerste fase van een HCP-traject. Elke organisatie krijgt een advies op maat.

Binnen het maatwerkadvies, in de vorm van het HCP-adviesrapport, komen de volgende aspecten aan bod:

  • Gesprek met de directie
  • Gesprekken met werknemers (willekeurig)
  • Iedere werknemer doet de digitale VitaliteitQuotient test
  • Er worden een aantal interviews afgenomen
  • Sfeer proeven bij de werkgever
  • Wat doet de werkgever nu al aan vitaliteit, leefstijl en gezondheid van werknemers

 Het HCP-adviesrapport komt bij een organisatie van 100 werknemers neer op gemiddeld 40 uur actieve research binnen de organisatie, inclusief de afnames van de VQ-testen en interviews bij 10-15% van de werknemers (gemiddeld 2,5 uur p.p.) en het HCP-adviesrapport.


 

Wanneer een opdrachtgever kiest voor een HCP-QuickScan of één van de andere Human Capital Performance trajecten, dan worden de kosten van het HCP-adviesrapport in mindering gebracht op de kostprijs van het HCP-traject. 

 


20210201 GCP contact pexels photo 887751 telefoon laptop hand


 

Een eerste vrijblijvende afspraak, via een telefonisch contact of een beeldbelafspraak, kan in deze coronatijd veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen of mailen met onze senior Vitaliteit Consultant Martin Jan Melinga, Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als ondernemer en is tevens directeur Human Capital Performance.

 U kunt natuurlijk ook eerst verder lezen bij HCP-traject en/of HCP-nazorg in het menu van deze website

 20200615 Campagne Egg VGNL Banner kolom
klik op het logo voor contact met
één van de Vitaliteit Consultants
 


20200327 Banner volg opleiding Vitaliteit Groep sterren 002

20200202 Beeldmerk VQ  gratis Test V2 002 250p IGZ HP