Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022Is Integrale Gezondheidszorg Plus, afgekort IGZ+, pas in 2040 gerealiseerd? Nee, IGZ+ wordt nu al toepast in veel praktijken, organisaties en instellingen. In de meeste gevallen is sprake van samenwerking tussen mentale en fysieke gezondheidszorg. Bij enkele organisaties worden ook de omgevingsfactoren van de cliënt of patiënt meegenomen in de diagnose en het begeleidings- en/of behandeltraject. Bijvoorbeeld in ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Er is echter nog wel een lange weg te gaan. Dat kan sneller door de realisatie van IGZ+ Vitaliteit Centra.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie REALISATIE CENTRA


Definitie IGZ+ Vitaliteit Centra

IGZ+ Vitaliteit Centra zijn centra waar wordt uitgegaan van de gezondheid van de mens en waar de diagnose (zo veel mogelijk) gesteld wordt met het universele intake-instrument de Vitaliteitfactor of een vergelijkbare methode. Binnen het centrum zijn professionals werkzaam uit alle disciplines uit de Vitaliteitfactor (zie hieronder) die gezamenlijk en parallel begeleidingstrajecten voor de zorgconsument realiseren. IGZ+ Vitaliteit Centra werken samen met andere organisaties en instellingen buiten de centra, zoals gemeenten, maatschappelijk werk, ziekenhuizen, GGZ-instellingen et cetera. Bij IGZ+ Vitaliteit Centra staat de zorg voor de zorgconsument voorop en wordt eigen regie van de zorgconsument gestimuleerd, net als nu al gebeurt door Vitaliteit Experts.Vitaliteit Groep Nederland richt zich op professionals (zelfstandig of in loondienst) die werkzaam zijn of willen zijn binnen IGZ+. Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert Voedingsdeskundige

De opleidingen zijn gericht op een grote doelgroep van zo'n 2 miljoen professionals (loondiens & zzp) die werkzaam zijn binnen meer dan 30 sectoren. Bovenstaand de beroepen waarbij de Vitaliteitfactor een ideaal intake-instrument is. Realisatie lokale en regionale IGZ+ Vitaliteit Centra

Samenwerking is het toverwoord bij de realisatie van Integrale Gezondheidszorg Plus. Op dit moment zijn in veel Nederlandse gemeenten al samenwerkingsverbanden, zoals huisartsenpraktijken waarin ook andere disciplines zijn vertegenwoordigd, zoals fysiotherapeut, tandheelkunde, psycholoog, logopedie et cetera. Daarnaast kennen we gezondheidscentra waarin vaak de huisarts met eerder genoemde disciplines is gecombineerd en waarbij ook een apotheek is aangesloten.

Binnen bovengenoemde centra is echter samenwerking nog geen praktijk. Zelfstandige of vrijgevestigde professionals zitten voor het gemak van de zorgconsument in één locatie en besparen daardoor ook nog eens op de kosten (huur et etcetera). 


IGZ Vitaliteit Centra - Organisatie en Visie


Voorwaarden lokaal of regionaal IGZ+ Vitaliteit Centrum

Vitaliteit Groep Nederland stelt voor de succesvolle realisatie van een IGZ+ Vitaliteit Centrum dat minimaal 15-25 zelfstandige professionals of praktijken werkzaam zijn binnen de locatie, gelijkelijk verdeeld over de 3 hoofdsecties van de Vitaliteitfactor en bijvoorkeur uit alle 11 deelgebieden. Hierdoor kan IGZ+ volledig worden toepast bij de zorgconsument. 

Binnen een IGZ+ Vitaliteit Centrum hebben minimaal 1 op de 4 IGZ+ professionals de opleiding tot Vitaliteit Expert afgerond, zodat dagelijks een minimale bezetting van Vitaliteit Experts is gegarandeeerd. Een startend IGZ+ Vitaliteit Centrum krijgt begeleiding bij toepassing van de Vitaliteitfactor vanuit Vitaliteit Groep Nederland en de aan het centrum verbonden trojka, te weten: de Regiomanager, Vitaliteit Consultant en Master Vitaliteit Expert.

Regionaal centrum: een regionaal IGZ+ Centrum werkt samen met een aantal lokale centra. Bijvoorbeeld de provincie Utrecht. Het regiocentrum bedient de gehele provincie Utrecht waar bijvoorbeeld lokale centra actief zijn in De Bilt, Woerden en Zeist. Een regiocentrum kan dus alleen onstaan wanneer er meerdere lokale IGZ+ centra zijn en behoefte is aan coördinatie of aansturing. Een lokaal centrum kan wel de regiofunctie verkrijgen.


Huisarts Poortwachter van de IGZ Plus 001Samenwerking essentieel

Om onze gemeenschappelijke doelen te halen is samenwerking essentieel. De huisarts speelt bijvoorbeeld een cruciale rol (voorstander POH-IGZ+), maar ook de gemeente, ziekenhuizen en andere GGZ- en Zorginstellingen. Een IGZ+ centrum is alleen echt succesvol als o.a. deze partijen partciperen in het project. Onderlinge samenwerking van deelnemende zelfstandige professionals, praktijken en/of organisaties en instellingen maakt van een IGZ+ centrum een laagdrempelige organisatie waar de zorgconsument voor al zijn vragen (en klachten) terecht kan, goed ontvangen en goed doorverwezen wordt. 

Dit najaar gaan wij met betrokken Vitaliteit Experts, die de uitdaging aangaan om de eerste locaties te realiseren, locaties en zelfstandige professionals en organisaties vinden in Den Bosch, Utrecht en Zwolle. Ben jij geïnteresseerd om samen met collegaprofessionals een IGZ+ Vitaliteit Centrum te realiseren de komende jaren? Neem dan contact op met Martin Jan Melinga via de contactpagina.

Wanneer samenwerking volledig tot haar recht komt, ontstaan meerdere IGZ+ Vitaliteit Centra in Nederland. Winst voor de zorgverleners die participeren, winst voor de zorgconsumenten die volwaardige zorg ontvangen in de centra. 

Dit was de laatste pagina van het verkorte Visie- en Beleidsplan 2017-2020 van Vitaliteit Groep Nederland. Heb je nog vragen waar wij geen antwoord op hebben gegeven binnen dit plan of de website,  bekijk dan ook eens www.vitaliteitfactor.nl of www.vitaliteitanalyse.nl (zakelijke toepassing Vitaliteitfactor) of neem contact met ons op.Lees terug in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 002
          Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters