Omgevingsfactoren, en vooral hoe jij met jouw omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging door de Vitaliteit Groep aan het begrip Vitaliteit.

Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook gekeken worden naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.

piramide van OMC Vitaliteitfactor De belangrijkste omgevingsfactoren die in de Vitaliteitfactor zijn opgenomen zijn:

  • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
  • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
  • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
  • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
  • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
  • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)


 

20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def
 De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijke factor in de Vitaliteitfactor is dat in 80% van de psychische (mentale) klachten in dit deelgebied de oorzaak ligt. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, die zowel invloed hebben op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden. Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel.

De Vitaliteit Experts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders.


Zowel (jonge) kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen met vragen op alle levensgebieden terecht bij IGZ+ Vitalliteit Centra of individuele Vitaliteit Experts zoals in Den Haag, Den Bosch, Utrecht en Zwolle.


Hierover kun je meer lezen op de volgende pagina’s; werk, inkomen, sociaal, maatschappij en juridisch.

Banner3 Opleiding Vitaliteit Groep basis2 Algemeen2


 

20190301 Button Vitaliteit Expert opleiding kollom 002

 
Met de IGZ+ TEST krijgt u een indicatie van
uw Vitaliteit (mentaal | fysiek | omgeving)


De IGZ+ TEST is onderdeel van Campagne
Check Je Vitaliteit van stichting IGZ+
(er zijn geen kosten verbonden aan deze test)

20180901 LOGO IGZ TEST NIEUW Z-W DEF