Vitaliteitfactor | uniek intake-instrument voor professionals die met mensen werken

Als kennis- en opleidingsinstituut heeft Vitaliteit Groep Nederland ook de rol van adviseur. Hoe implementeer je Integrale Gezondheidszorg Plus binnen een praktijk, instelling, ziekenhuis of andere organisatie binnen de (gezondheids)zorg en daarbuiten. Lokale samenwerking tussen (zelfstandige) professionals op alle vlakken van IGZ Plus is een voordeel voor zorgconsument en zorgverlener.

Binnen IGZ Plus is de samenhang tussen alle levensgebieden hét speerpunt. Fysieke gezondheid wordt beïnvloed door mentale gezondheid en omgevingsfactoren. Mentale gezondheid heeft weer invloed op fysieke gezondheid en de omgeving en wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. Tenslotte, de omgevingsfactoren heeft niet iedereen in de hand, zij zijn echter wel van invloed op de mentale en fysieke gezondheid en vice versa. Meer informatie over de Vitaliteitfactor vind je hier.


20180901 Content Vitaliteit Expert - Samenwerking 001 240p


Onze (gezondheids)zorg is de afgelopen decennia veel veranderd. Inspraak voor de zorgconsument, betere technieken en betere onderzoeken. Wat nog steeds nauwelijks wordt toepast, is kijken naar de oorzaak in plaats van gevolgbestrijding en parallelle in plaats van seriële behandeling/begeleiding. Zowel in de gezondheidszorg als bij ziekte van werknemers is toepassing van de Vitaliteitfactor een must. Ons advies is gericht op vrijgevestigde (zelfstandige) professionals, (gezondheids)zorginstellingen en werkgevers.

Belangrijke doelgroepen voor onze advisering:1. Zelfstandige en/of vrijgevestigde professionals binnen IGZ+

Ons advies is per definitie maatwerk. Professionals zijn tenslotte in 11 sectoren en in wel meer dan 30 beroepen werkzaam. Voor bijvoorbeeld een psychologenpraktijk met 5 partners zou het goed zijn dat 1 van de 5 professionals de opleiding tot Vitaliteit Expert volgt. Hij of zij is dan in staat om de Vitaliteitfactor van de cliënten te bepalen. Vanuit de Vitaliteit Groep wordt ondersteuning (vervanging bij ziekte) en begeleiding geboden.

Vanuit de rapportage van de Vitaliteitfactor wordt duidelijk welke collega's noodzakelijk zijn om parallelle IGZ+ begeleiding of behandeling te kunnen geven. Dit kan een jurist, fysiotherapeut, budgetcoach et cetera, zijn. Vitaliteit Groep Nederland adviseert de praktijk bij de te volgen trajecten. Vitaliteit Groep Nederland richt zich op professionals (zelfstandig of in loondienst) die werkzaam zijn of willen zijn binnen IGZ+.
 


Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert VoedingsdeskundigeDe opleidingen zijn gericht op een grote doelgroep van zo'n 2 miljoen professionals (loondienst & zzp) die werkzaam zijn binnen meer dan 30 sectoren. Bovenstaand de beroepen waarbij de Vitaliteitfactor een ideaal intake-instrument is. Onderstaand tref je een overzicht van opleidingen en workshops. Naast deze opleiding is een maatwerkprogramma mogelijk. 2. Instellingen en organisaties binnen IGZ+ (en overheid)

Binnen zorgorganisaties is veel winst te behalen (voor zorgconsumenten en de organisatie zelf) door de kennis en ervaring van de Vitaliteit Groep te gebruiken. Een organisatie hoeft natuurlijk niet meteen met de Vitaliteitfactor te gaan werken. Veel organisaties tellen honderden zo niet duizenden medewerkers. Wanneer instellingen gaan werken met IGZ+ is een stappenplan nodig, dat samen met directie, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie, wordt geschreven. Een pilot-vestiging is bijvoorbeeld één van de mogelijkheden. 

De protocollen worden anders (eenvoudiger) en voor veel instellingen zal de regelgeving (mogelijk) aangepast moeten worden. Een Vitaliteit Consultant maakt een analyse van de zorg- of ggz-instellingen teneinde een adviesrapport te presenteren. Voordat medewerkers de opleiding Incompany Vitaliteit Expert gaan volgen, kan natuurlijk ook worden gewerkt met externe Vitaliteit Experts (zzp'ers) die vanuit een eigen praktijk werken. 

Aan het begin van een traject (na het adviesrapport) is het logisch om lezingen en/of presentaties te geven aan de medewerkers van de instelling. Vitaliteit Groep Nederland heeft hiervoor de mensen in huis. Om medewerkers kennis te laten maken met IGZ+ is een Vitaliteit Analyse van de instelling ook mogelijk. Veel instellingen kampen met een hoog ziekteverzuim (5-8%) dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Voordeel van zo'n traject (Vitaliteit Analyse) is dat medewerkers al kennismaken met IGZ+ (zie ook volgende paragraaf).


20180901 Advisering Vitaliteit Consultant 003 233p3. Werkgevers buiten Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+)

Speciaal voor werkgevers is de collectieve Vitaliteitfactor ontwikkeld: de VF Vitaliteit Analyse. Bij alle medewerkers (inclusief directie en leidinggevenden) wordt de Vitaliteitfactor bepaald. Dit kan worden geëxtrapoleerd naar afdelingen, vestigingen of andere groepen van medewerkers.

Net als de Vitaliteitfactor heeft de VF Vitaliteit Analyse een eigen website met de ins en outs van de te volgen trajecten. Kijk voor meer informatie op www.vitaliteitanalyse.nlVitaliteit Groep Nederland
heeft veel kennis, maar vooral veel kennis te delen. Met toepassing van IGZ+ binnen zorgorganisaties kan tussen de 10 - 20% op de zorgkosten worden bespaard door korte(re) of andere begeleiding of behandeling. Voor zorgorganisaties is dan ook niet de vraag of met de toepassing van IGZ+ wordt begonnen, maar wanneer.

Vitaliteit Groep Nederland staat voor jou klaar voor een nieuwe weg binnen de gezondheidszorg. Wil je meer weten? Neem contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant, Vitaliteit Groep Nederland.


20190301 Banner Vergroot je kennis en word Vitaliteit Expert VGNL 001