Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS

20180322 Tussenbanner Check Je Vitaliteit en VGNL basis

Als kennis- en opleidingsinstituut heeft Vitaliteit Groep Nederland ook de rol van adviseur. Hoe implementeer je Integrale Gezondheidszorg Plus binnen een praktijk, instelling, ziekenhuis of andere organisatie binnen de (gezondheids)zorg en daarbuiten. Lokale samenwerking tussen (zelfstandige) professionals op alle vlakken van IGZ Plus is een voordeel voor zorgconsument en zorgverlener.

Binnen IGZ Plus is de samenhang tussen alle levensgebieden hét speerpunt. Fysieke gezondheid wordt beïnvloed door mentale gezondheid en omgevingsfactoren. Mentale gezondheid heeft weer invloed op fysieke gezondheid en de omgeving en wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. Tenslotte, de omgevingsfactoren heeft niet iedereen in de hand, zij zijn echter wel van invloed op de mentale en fysieke gezondheid en vice versa. Meer informatie over de Vitaliteitfactor vind je hier.


Content Vitaliteit Expert - Samenwerking 001 - 600p


Onze (gezondheids)zorg is de afgelopen decennia veel veranderd. Inspraak voor de zorgconsument, betere technieken en betere onderzoeken. Wat nog steeds nauwelijks wordt toepast, is kijken naar de oorzaak in plaats van gevolgbestrijding en parallelle in plaats van seriële behandeling/begeleiding. Zowel in de gezondheidszorg als bij ziekte van werknemers is toepassing van de Vitaliteitfactor een must. Ons advies is gericht op vrijgevestigde (zelfstandige) professionals, (gezondheids)zorginstellingen en werkgevers.

Belangrijke doelgroepen voor onze advisering:1. Zelfstandige en/of vrijgevestigde professionals binnen IGZ+


Ons advies is per definitie maatwerk. Professionals zijn tenslotte in 11 sectoren en in wel meer dan 30 beroepen werkzaam. Voor bijvoorbeeld een psychologenpraktijk met 5 partners zou het goed zijn dat 1 van de 5 professionals de opleiding tot Vitaliteit Expert volgt. Hij of zij is dan in staat om de Vitaliteitfactor van de cliënten te bepalen. Vanuit de Vitaliteit Groep wordt ondersteuning (vervanging bij ziekte) en begeleiding geboden. Vanuit de rapportage van de Vitaliteitfactor wordt duidelijk welke collega's noodzakelijk zijn om parallele IGZ+ begeleiding of behandeling te kunnen geven. Dit kan een jurist, fysiotherapeut, budgetcoach et cetera, zijn. Vitaliteit Groep Nederland adviseert de praktijk bij de te volgen trajecten. 


20180222 Beroepen ZZP-Partner en Vitaliteit EWxpert Basis32. Instellingen en organisaties binnen IGZ+ (en overheid)

Binnen zorgorganisaties is veel winst te behalen (voor zorgconsumenten en de organisatie zelf) door de kennis en ervaring van de Vitaliteit Groep te gebruiken. Een organisatie hoeft natuurlijk niet meteen met de Vitaliteitfactor te gaan werken. Veel organisaties tellen honderden zo niet duizenden medewerkers. Wanneer instellingen gaan werken met IGZ+ is een stappenplan nodig, dat samen met directie, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie, wordt geschreven. Een pilot-vestiging is bijvoorbeeld één van de mogelijkheden. 

De protocollen worden anders (eenvoudiger) en voor veel instellingen zal de regelgeving (mogelijk) aangepast moeten worden. Een Vitaliteit Consultant maakt een analyse van de zorg- of ggz-instellingen teneinde een adviesrapport te presenteren. Voordat medewerkers de opleiding Incompany Vitaliteit Expert gaan volgen, kan natuurlijk ook worden gewerkt met externe Vitaliteit Experts (zzp'ers) die vanuit een eigen praktijk werken. 

Aan het begin van een traject (na het adviesrapport) is het logisch om lezingen en/of presentaties te geven aan de medewerkers van de instelling. Vitaliteit Groep Nederland heeft hiervoor de mensen in huis. Om medewerkers kennis te laten maken met IGZ+ is een Vitaliteit Analyse van de instelling ook mogelijk. Veel instellingen kampen met een hoog ziekteverzuim (5-8%) dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Voordeel van zo'n traject (Vitaliteit Analyse) is dat medewerkers al kennismaken met IGZ+ (zie ook volgende paragraaf).Advisering Vitaliteit Consultant 0033. Werkgevers buiten Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+)

Speciaal voor werkgevers is de collectieve Vitaliteitfactor ontwikkeld: de VF Vitaliteit Analyse. Bij alle medewerkers (inclusief directie en leidinggevenden) wordt de Vitaliteitfactor bepaald. Dit kan worden geëxtrapoleerd naar afdelingen, vestigingen of andere groepen van medewerkers. Net als de Vitaliteitfactor heeft de VF Vitaliteit Analyse een eigen website met de ins en outs van de te volgen trajecten.

Kijk voor meer informatie op www.vitaliteitanalyse.nl


 

Vitaliteit Groep Nederland heeft veel kennis, maar vooral veel kennis te delen. Met toepassing van IGZ+ binnen zorgorganisaties kan tussen de 10 - 20% op de zorgkosten worden bespaard door korte(re) of andere begeleiding of behandeling. Voor zorgorganisaties is dan ook niet de vraag of met de toepassing van IGZ+ wordt begonnen, maar wanneer. Vitaliteit Groep Nederland staat voor jou klaar voor een nieuwe weg binnen de gezondheidszorg.

Wil je meer weten? Neem contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant, Vitaliteit Groep Nederland.


Banner Kennis en opleiding VGNL basis 001 STOKJE GROEN