Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022


Welkom bij ons digitale visie- en beleidsplan. Wat in 2012 begon met de oprichting van stichting Orange Monday is door kennis en ervaring uitgegroeid naar een nieuwe visie op de bestaande gezondheidszorg in Nederland. De Vitaliteit Groep ontwikkelde daarvoor de Vitaliteitfactor, het intake-instrument voor alle geledingen van Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). Nederland groeit de komende jaren naar een gezondheidszorg die ook oorzaak- en niet (alleen) symptoomgericht is en uiteindelijk (in 2040) is uitgegroeid tot een volledig functionerende IGZ+ (inclusief goed opgeleide zorgverleners).


WHO (World Health Organization) heeft aangeven dat 2040 meer dodelijke slachtoffers als gevolg van mentale klachten dan door fysieke oorzaken zal kennen. Anno 2018 is doodsoorzaak nummer één, dementie, daarvan al een voorbode. Nog even de tijd om voorbereidingen te treffen om de onheilsboodschap van de WHO te voorkomen.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie INLEIDING2


Visie en strategie | Integrale Gezondheidszorg Plus

Het doel van de Vitaliteit Groep is om de komende 5 jaar een belangrijke speler te zijn binnen Integrale Gezondheidszorg Plus wat betreft het delen van kennis- en ervaring. Zowel richting de zorgconsument (inzetten Vitaliteitfactor) als de zorgverlener (opleiding Vitaliteit Expert en specialisaties) als werkgevers in alle branches met de Vitaliteit Analyse en de opleiding tot Incompany Vitaliteit Expert. 

De samenwerking met de nieuwe stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+),die haar vizier heeft gericht op het jaar 2040 (of zoveel eerder als mogelijk is), is belangrijk voor de ontwikkeling van Vitaliteit Groep Nederland. Stichting IGZ+ zal door intern of extern onderzoek de invloeden van IGZ+ op de samenleving en de gezondheid van mensen in kaart gaan brengen. Mentaal + Fysiek + Omgevingsfactoren = IGZ+. Dat klinkt logisch, maar wordt nauwelijks toegepast in Nederland. Toch is besparing  van 10-20% mogelijk op zowel de kosten voor gezondheidszorg (100 miljard euro) als de kosten van complementaire hulp- en dienstverlening (nogmaals € 100 miljard) en de kosten voor ziekteverzuim die nu vaak door MKB-ondernemingen wordt gedragen (soms verzekerd). 

Visie en strategie | Opleiding en samenwerking

Eén van de kernactiviteiten van de Vitaliteit Groep is het opleiden van professionals (zowel zzp als in loondienst) om nu al aan de slag te gaan met Intergale Gezondheidszorg Plus. Juist bij de zelfstandige professionals, ondernemingen en organisaties is nu al winst te halen. De huidige GGZ en Zorg zijn nu nog gebonden aan veel regelgeving die IGZ+ tegenhoudt. 

Samen met Stichting IGZ+ zet Vitaliteit Groep Nederland een voorlichtingsprogramma op voor zorgconsumenten, zorgverleners en medewerkers van ondernemingen, organisaties en de overheid. Met deze voorlichting wordt een concrete stap gezet om mbo-, hbo- en univeristaire opleidingen aan te passen aan de nieuwe denkwijze van IGZ+. Naar schatting van stichting IGZ+ heeft dit proces minimaal 15-20 jaar nodig. Dit betekent niet dat wij stil staan. Gezien de absurde stijging van zorgkosten en kosten voor complementaire hulp- en dienstverlening is de tijd rijp voor IGZ+, .

Los van de enorme besparing van de kosten, staat bij Vitaliteit Groep Nederland een betere en betaalbare begeleiding of behandeling centraal. Met meer regie voor de zorgconsument en meer inzicht voor de zorgverlener. Van gevolg naar oorzaak van de klachten. Zijn de oorzaken gelokaliseerd, dan is de begeleiding of behandeling afgestemd op de behoefte van de zorgconsument en voorkomen wij (zo veel mogelijk) draaideurpatiënten.Visie en strategie | Organisatie

Vitaliteit Groep Nederland heeft als doel een landelijke organisatie op te zetten met zelfstandige professionals werkzaam binnen IGZ+. Vitaliteit Groep Nederland heeft naast het management ondersteunende zzp'ers, zoals trainers. Verder bestaat de organisatie uit de volgende personen/functies:

       Button Opleiding Vitaliteit Expert vierkant 002   Button Opleiding Vitaliteit Consultant vierkant 003B   Button Opleiding Vitaliteit Groep Regio Manager vierkant 002   Button Opleiding Vitaliteit Master Vitaliteit Expert vierkant 002   Button Opleiding Vitaliteit Groep Trainer vierkant 002

Klik voor inhoudelijke informatie en opleidingseisen op één van bovenstaande afbeeldingen:

De Regiomanager, Vitaliteit Consultant en de Master Vitaliteit Expert fungeren als een troijka en sturen het IGZ+ Vitaliteit Centra aan en werken samen met de aangesloten Vitaliteit Experts. De IGZ+ Vitaliteit Centra functioneren als zelfstandige organisaties. Vitaliteit Groep Nederland faciliteert met locaties, service en begeleiding. Daarnaast coördineert de Vitaliteit Groep de samenwerking tussen lokale en regionale centra.

De IGZ+Vitaliteit Centra gaan ook een grote rol spelen bij de uitvoering van de Vitaliteit Analyse voor werkgevers. Medewerkers kunnen dan, indien nodig, begeleid worden in het dichtsbijzijnde IGZ+ Vitaliteit Centrum.

Deze groep van zelfstandige professionals bouwen samen met de Vitaliteit Groep aan nieuwe IGZ+ Vitaliteit Centra in Nederland. Vitaliteit Groep Nederland heeft als doel de komende 5 jaar in elke provincie een IGZ+ Vitaliteit Centrum te realiseren. 


IGZ Vitaliteit Centra - Organisatie en Visie


Lezingen of presentaties

Wilt u als (zelfstandig) professional, instelling, organisatie, onderneming of overheid meer weten? Dan is het mogelijk een presentatie bij te wonen. Dit kan bij u op locatie, bij ons op kantoor of elders. Voor lezingen is Martin Jan Melinga, lid van de directie van Vitaliteit Groep Nederland beschikbaar. Martin Jan Melinga heeft aan de basis gestaan van de hudige Vitaliteitfactor, die verder is ontwikkeld en vormgegeven door Hester Morsdorf.

Voor uw organisatie wordt de lezing op maat gemaakt, zodat u en uw medewerkers zoveel mogelijk praktische informatie mee krijgen. Neem vrijblijvend contact op met Martin Jan Melinga om een en ander te bespreken. Dit kan ook over het opleidingspakket van de Vitaliteit Groep gaan uiteraard.

Op de volgende pagina's gaan wij specifiek in op onze visie en het daarbijbehorend beleid. In eerste instantie voor de periode 2019-2022 en met het vizier op het jaar 2040.Lees verder in ons verkorte visie- en beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001          Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters