Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022WHO (World Health Organization) heeft aangeven dat 2040 meer dodelijke slachtoffers zal kennen als gevolg van mentale klachten dan door fysieke oorzaken. Dementie als doodsoorzaak nummer één is daarvan al een voorbode.

Nog  ruim de tijd om voorbereidingen te treffen om de onheilsboodschap van de WHO te voorkomen. De komende 3 jaar zijn nodig om mensen bewust te maken van het feit dat onze mentale en fysieke gezondheid mede afhankelijk is van onze omgeving.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie BELEID 2040


Onze visie wordt gedeeld door stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ Plus).

Om weer te geven wat de missie en visie van Vitaliteit Groep Nederland is, worden drie essentiële vragen beantwoord, namelijk in de volgorde van rood naar groen:


WHY HOW WHAT VGNL basis met tekst 002 en witte lijn

1.      WHY | Wat is het ‘WAAROM’ van Vitaliteit Groep Nederland

Er dient betere (effectievere), snellere en kortere, en dus goedkopere behandeling en/of begeleiding te komen voor patiënten/cliënten binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (Mentaal, Fysiek, Omgeving), waarbij de resultaten van de Vitaliteitfactor leidend zijn.

Dit wordt bereikt wanneer meer (zelfstandige) professionals (hulp- en dienstverleners) volgens de filosofie van Integrale Gezondheidszorg Plus werken (parallel behandelen/begeleiden) en buiten het eigen vakgebied samenwerken. Het ontstaan van de (opleiding tot) Vitaliteit Expert verklaard.


 
2.      HOW | Wat is de ‘HOE’ van Vitaliteit Groep Nederland

Een Vitaliteit Expert is een specialist in zijn vakgebied (één van de 11 deelgebieden), die een brede kijk heeft om daarmee de Vitaliteitfactor bij een cliënt te kunnen afnemen, hem te voorzien van een uitgebreide rapportage, advies en, door samenwerking, parallelle begeleiding/behandeling biedt op meer (levens-) gebieden.

Hiervoor is een 4-daagse post-hbo-opleiding tot Vitaliteit Expert ontwikkeld. Tijdens deze opleiding wordt een brede kijk bij intake en behandeling geïntroduceerd, alsook begeleiding/behandeling, die parallel i.p.v. serieel verloopt. Begeleiding/behandeling is hierdoor completer (complementair) en (zowel op de korte als lange termijn) effectiever en daarmee korter en goedkoper.

Wanneer de Vitaliteitfactor in alle geledingen van de gezondheidszorg (en daarbuiten) wordt gebruikt, zijn besparingen van 10-20% op de huidige zorgkosten mogelijk (2015: bijna 100 miljard totale kosten Gezondheidszorg, CBS).


Banner VGNL Eerste Kennis en opleidingsinstituut 002


3.      WHAT | Wat is de ‘WAT DOET’ van Vitaliteit Groep Nederland

De Vitaliteit Groep is er op gericht om haar doelstelling, Integrale Gezondheidszorg Plus, gecreëerd door de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor, te realiseren. De stappen die zij neemt, om dit in 2040 te hebben gerealiseerd, of zoveel eerder als mogelijk is, zijn:

I. Advisering | Vitaliteit Groep Nederland adviseert (al of niet i.s.m. stichting IGZ+) aan iedereen die werkzaam wil zijn binnen één Integrale Gezondheidszorg Plus. Deze advisering is richting (zelfstandige) professionals werkzaam binnen de door IGZ+ gedefinieërde sectoren. Daarnaast biedt de Vitaliteit Groep advies aan werkgevers in zowel de non-profit als profit sector, alsmede de lokale, provinciale en landelijke overheid. Deze advisering is gericht op de individuele vitaliteit van werknemers van al deze werkgevers, maar ook de vitaliteit van de organisatie als geheel. De Vitaliteit Consultant heeft hiervoor een speciale opleiding genoten en heeft kennis en achtergrond op het gebied van ondernemen en organisaties.

II. Begeleiding | Vitaliteit Groep Nederland begeleidt (zelfstandige) professionals bij implementatie van Vitaliteit & Integrale Gezondheidszorg Plus binnen organisaties en ondernemingen. Wanneer een zelfstandig professional een eigen praktijk heeft, is de begeleiding ook gericht op het (nog) succesvoller maken van de praktijk, al dan niet binnen een IGZ+ Vitaliteit Centrum. De Vitaliteit Groep faciliteert bij de opzet van deze lokale centra.

III. Opleiding | Nummer drie in rij, maar feitelijk de kernactiviteit van Vitaliteit Groep Nederland. Het delen van onze kennis & ervaring op het gebied van de Vitaliteitfactor & Integrale Gezondheidszorg heeft geresulteerd in de opleiding (Incompany) Vitaliteit Expert. Na deze opleiding kunnen Vitaliteit Experts zich specialiseren. Tevens verzorgt de Vitaliteit Groep opleidingen en cursussen voor organisaties, ondernemingen en bedrijven, alsook workshops en lezingen.Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 001      Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001
  
       Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters      
Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters       

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters