Een heldere kijk op samenwerking binnen IGZ+

Vitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van Integrale Gezondheidszorg Plus en Vitaliteit. Met de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor als basis heeft de Vitaliteit Groep 3 basisactiviteiten:

  • Opleiden van (zelfstandige) professionals tot Vitaliteit Expert of Vitaliteit Consultant

  • Begeleiden van IGZ+ zorgverleners, ondernemingen en organisaties

  • Advies bij de implementatie van IGZ+ bij ondernemingen en organisaties

Ruim 2 miljoen professionals in de GGZ, Zorg en Welzijn (Gezondheidszorg) of binnen aanvullende, complementaire hulp-/dienstverlening zijn potentiële Vitaliteit Experts. Veel professionals vragen zich af of het ook anders kan in de gezondheidszorg (zorg & ggz) en hebben de oplossing nog niet gevonden. Na jaren van onderzoek is de Vitaliteit Groep tot de conclusie gekomen dat een integrale aanpak van de gezondheidszorg de oplossing is.


20180901 Advisering Vitaliteit Consultant 002 240p


Onderzoek IGZ Plus

Door onderzoek is bevestigd dat zo’n 80% van psychische klachten ontstaat door (gebrekkige) lichamelijke gezondheid en/of door problemen in de omgeving. Een belangrijk deel van lichamelijke klachten wordt daarentegen weer door psychische klachten veroorzaakt. Psychische en lichamelijke klachten hebben een grote invloed op onze omgeving (en vice versa) en hoe de omgeving met de zorgconsument omgaat (o.a. stigma). 

Door op een breed vlak samen te werken binnen GGZ, Zorg en Welzijn en aanvullende, complementaire dienstverlening, kort samengevat Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), kunnen cliënten/patiënten sneller en effectiever worden begeleid/behandeld. Om dit te bereiken heeft de Vitaliteit Groep de Vitaliteitfactor ontwikkeld, het intake-instrument voor IGZ+.Samenwerken met en door de Vitaliteitfactor

Bij alle tot op heden afgenomen Vitaliteitfactoren is de volgende conclusie getrokken: doordat de oorzaak van mentale klachten voortkomt uit meerdere deelgebieden van de Vitaliteitfactor is het logisch dat één begeleider/behandelaar (vaak) niet voldoende is voor voorspoedig herstel van de cliënt. 

Daardoor is het noodzakelijk dat een Vitaliteit Expert samenwerkt met één of meerdere professionals uit aanpalende secties van de Vitaliteitfactor. Bijvoorbeeld een coach werkt samen met een jurist, een budgetcoach en een fysiotherapeut. Hierdoor wordt voor de cliënt een snellere, kortere en betere hulp/-dienstverlening gerealiseerd, bij voorkeur parallel en niet serieel, zoals nu gebeurt.  Doelgroep Vitaliteit Groep: 2 miljoen professionals

Vitaliteit Groep Nederland richt zich op professionals (zelfstandig of in loondienst) die werkzaam zijn of willen zijn binnen IGZ+. Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert Voedingsdeskundige


20190301 Banner Vergroot je kennis en word Vitaliteit Expert VGNL 001


 

Vitaliteit Expert & de Vitaliteitfactor

Een professional moet worden opgeleid tot Vitaliteit Expert om de Vitaliteitfactor af te nemen. Hij heeft tenslotte tot nu toe alleen gewerkt vanuit zijn eigen beroep/specialisatie. De opleiding duurt slechts 4 dagen (3 lesdagen + 1 praktijk-/examendag) en geeft een grote hoeveelheid aan kennis en een uniek (intake-) instrument. Ga naar de algemene informatie van de opleidingen op de site van Vitaliteit Groep Nederland en de specifieke opleidingen en functies.

Vitaliteit Experts hebben begeleiding nodig (elke casus is anders) en de Vitaliteit Groep staat de Vitaliteit Expert dan ook bij, bij alles wat met de uitvoering van zijn beroep te maken heeft en bij het zelfstandig professional zijn. Samenwerken is bij de Vitaliteit Groep ook groeien naar een bloeiende praktijk (zzp) of organisatie binnen Integrale Gezondheidszorg Plus.

De Vitaliteit Groep voor samenwerking, advisering, begeleiding en opleiding met als basis de Vitaliteitfactor, de nieuwe maatstaf in gezondheidszorg en daarbuiten.
 
Ga voor meer informatie naar ons digitale Visie- en Beleidsplan 2019-2022.                            Algemene Informatie | Opleidingen & Workshops

    Klik voor specifieke informatie, opleidingseisen, startdata, lesgeld en locaties op één van de links:          BASISOPLEIDING                                                         SPECIALISATIE

          Vitaliteit Expert                                                              Master Vitaliteit Expert

          Vitaliteit Consultant                                                      Regiomanager IGZ+ Centra

          NIEUWWorkshop Introductie IGZ+                      Trainer Vitaliteit Groep

*  Volg je na de workshop één van de opleidingen, dan worden de kosten van de workshop in mindering gebracht.
                                             STARTDATA LOCATIES  |  LESGELD