Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Vitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van Integrale Gezondheidszorg Plus en Vitaliteit. Met de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor als basis heeft de Vitaliteit Groep 3 basisactiviteiten:


  • Opleiden van (zelfstandige) professionals tot Vitaliteit Expert of Vitaliteit Consultant

  • Begeleiden van IGZ+ zorgverleners, ondernemingen en organisaties

  • Advies bij de implementatie van IGZ+ bij ondernemingen en organisaties

Ruim 2 miljoen professionals in de GGZ, Zorg en Welzijn (Gezondheidszorg) of binnen aanvullende, complementaire hulp-/dienstverlening zijn potentiële Vitaliteit Experts. Waarom? Veel professionals vragen zich af of het ook anders kan in de gezondheidszorg (zorg & ggz) en hebben de oplossing nog niet gevonden. Na jaren van onderzoek is de Vitaliteit Groep tot de conclusie gekomen dat een integrale aanpak van de gezondheidszorg de oplossing is.Onderzoek IGZ Plus

Door onderzoek is bevestigd dat zo’n 80% van psychische klachten ontstaat door (gebrekkige) lichamelijke gezondheid en/of door problemen in de omgeving. Een belangrijk deel van lichamelijke klachten wordt daarentegen weer door psychische klachten veroorzaakt. Psychische en lichamelijke klachten hebben een grote invloed op onze omgeving (en vice versa) en hoe de omgeving met de zorgconsument omgaat (stigma). 

Door op een breed vlak samen te werken binnen GGZ, Zorg en Welzijn en aanvullende, complementaire dienstverlening, kort samengevat Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), kunnen cliënten/patiënten sneller en effectiever worden begeleid/behandeld. Om dit te bereiken heeft de Vitaliteit Groep de Vitaliteitfactor ontwikkeld, het intake-instrument voor IGZ+.


20180901 Advisering Vitaliteit Consultant 002 240p


Samenwerken met en door de Vitaliteitfactor

Bij alle tot op heden afgenomen Vitaliteitfactoren is één conclusie duidelijk. Doordat de oorzaak van mentale klachten voortkomt uit meerdere deelgebieden van de Vitaliteitfactor is het logisch dat één begeleider/behandelaar (vaak) niet voldoende is voor voorspoedig herstel van de cliënt. 

Daardoor is het logisch dat een Vitaliteit Expert samenwerkt met één of meerdere professionals uit aanpalende secties van de Vitaliteitfactor. Bijvoorbeeld een coach werkt samen met een jurist, een budgetcoach en een fysiotherapeut. Hierdoor wordt voor de cliënt een snellere, kortere en betere dienstverlening gerealiseerd, bij voorkeur parallel en niet serieel, zoals nu gebeurt.  Vitaliteit Groep Nederland richt zich op professionals (zelfstandig of in loondienst) die werkzaam zijn of willen zijn binnen IGZ+. Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert VoedingsdeskundigeVitaliteit Expert & de Vitaliteitfactor

Een Vitaliteit Expert moet worden opgeleid om de Vitaliteitfactor af te nemen. Hij heeft tenslotte tot nu toe alleen maar te maken gehad met zijn eigen beroep. De opleiding duurt slechts 4 dagen (3 lesdagen + 1 praktijk-/examendag) en geeft een grote hoeveelheid aan kennis en een uniek (intake-) instrument. Ga naar de algemene informatie van de opleidingen binnen Vitaliteit Groep Nederland en de specifieke opleidingen en functies.

Dat de Vitaliteit Expert begeleiding nodig heeft (elke casus is anders) is ook logisch. De Vitaliteit Groep staat de Vitaliteit Expert dan ook bij, bij alles wat met de uitvoering van zijn beroep te maken heeft en bij het zelfstandig professional zijn. Samenwerken is bij de Vitaliteit Groep ook groeien naar een bloeiende praktijk (zzp) of organisatie binnen Integrale Gezondheidszorg Plus.

De Vitaliteit Groep voor samenwerking, advisering, begeleiding en opleiding met als basis de Vitaliteitfactor, de nieuwe maatstaf in gezondheidszorg en daarbuiten.
 
Ga voor meer informatie naar ons digitale Visie- en Beleidsplan 2017-2020 (via deze site)                            Algemene Informatie | Opleidingen & Workshops
Klik voor specifieke informatie, opleidingseisen, startdata, lesgeld en locaties op één van de links:          BASIS                                                                                SPECIALISATIE

          Vitaliteit Expert                                                               Master Vitaliteit Expert

          Vitaliteit Consultant                                                       Regiomanager IGZ+ Centra

          ZZP-Partner (workshop)                                                Trainer Vitaliteit Groep                                             START DATA LOCATIES  |  LESGELD


20180901 Banner De nieuwe Realiteit Doe de IGZ 002A