De Vitaliteitfactor: een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit

De Vitaliteitfactor is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. De Vitaliteitfactor is gebaseerd op zowel psychische als fysieke vitaliteit, alsook op de omgevingsfactoren (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.Definitie Vitaliteit

Vitaliteit is een containerbegrip dat vraagt om een duidelijke definitie. Vitaliteit betekent niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van vitaliteit, basis voor de Vitaliteitfactor, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 

"De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."


20190301 De Vitaliteit Expert en de Vitaliteitfactor kopfoto 001Hoe wordt de Vitaliteitfactor bepaald

De Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst gevolgd door een vraaggesprek van ca. 50 minuten met een Vitaliteit Expert. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.  De Vitaliteit Expert geeft een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om vitaliteit te verbeteren of om aan te geven hoe vitaliteit in stand wordt gehouden. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 
 

 
Samenwerkende IGZ+ professionals

De Vitaliteitfactor is, bijna automatisch, de basis van samenwerking tussen professionals binnen Integrale Gezondheidszorg en aanvullende dienstverlening. Door de uitkomst van de Vitaliteitfactor weet de Vitaliteit Expert welke collegaprofessionals hij moet inzetten om voor de cliënt het beste resultaat te bereiken. Eén professional kan niet (altijd) zorgen voor dit optimale resultaat. 


20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF3

Opbouw Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving. Juist in de 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten. In onderstaand uitklapmenu zie je de 3 hoofdgebieden onderverdeeld in 11 deelgebieden, die in de digitale vragenlijst ook aan bod komen.

Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. 

Mentale Gezondheid (MG)


Verschillende zaken hebben invloed op mentale (psychische) gezondheid. De belangrijkste zijn:

Wat is de Vitaliteitfactor - mentale gezondheid - Vitaliteitfactor
 • Voeding
 • Beweging
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • Communicatie
 • Fysieke gesteldheid
 • (Chronische) lichamelijke ziekte
 • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)

De individuele gebieden zijn niet de veroorzaker van klachten, maar een combinatie van de deelgebieden leidt tot klachten. Voeding is essentieel voor onze mentale (en fysieke) gezondheid. Denk aan de invloeden van roken, drank (ook koffie), medicatie en drugs, die een negatieve werking (kunnen) hebben. Minder voor de hand liggend zijn hormonen, zoals het stresshormoon cortisol en bijvoorbeeld adrenaline.

Beeldvorming Samenwerking OMC Vitaliteit Centra

Bij het meten van de vitaliteit zullen dus lichaam en geest meegenomen dienen te worden. Vitaliteit Experts zijn: coaches, trainers, psychologen, opvoeddeskundigen, logopedisten et cetera. Deze mentale Vitaliteit Experts werken samen met de Vitaliteit Experts, gespecialiseerd in fysieke gezondheid. Samen begeleiden zij jou naar een betere kwaliteit van leven, ook als je beperkingen ervaart op mentaal of fysiek gebied. Een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van leven is met de juiste begeleiding voor iedereen mogelijk.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina’s PsychischWelzijn of Zingeving.Fysieke Gezondheid (FG)


In de oudheid werd al uitgegaan van het feit dat lichaam en geest één zijn. Bij fysieke (lichamelijke) gezondheid zijn vergelijkbare deelgebieden als bij mentale gezondheid zichtbaar, deze worden alleen vaak anders ingevuld. Wij noemen hier de belangrijkste factoren van Fysieke Gezondheid:

Wat is de Vitaliteitfactor - fysieke gezondheid - Vitaliteitfactor
 • Voeding
 • Beweging (sport)
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • (Chronische) lichamelijke ziekte
 • Mentale gesteldheid

Juist de combinatie van deze factoren maakt of jij je wel of niet ‘lekker in je vel’ voelt. We spreken bewust niet van ‘goed’, tenslotte is dat een subjectief begrip en voor iedereen anders. 

Fysiek gezond zijn wordt door jou zelf bepaald, bijvoorbeeld van a-sportief tot topsport. Dat wil niet zeggen dat degene die topsport beoefent een betere fysieke gezondheid heeft (in zijn of haar beleving), dan degene die geen sport beoefent. Vitaliteit Experts zijn werkzaam op de diverse deelgebieden als specilaist of generalist. Denk aan voedings- en bewegingsdeskundigen, fysiotherapeuten, maar ook aan coaches.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina Lichamelijk, Beweging & Sport of Voeding.

Mens en omgeving (MO)


Omgevingsfactoren, en vooral hoe jij met je omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging aan het begrip Vitaliteit. De belangrijkste omgevingsfactoren die in de Vitaliteitfactor zijn opgenomen:

 • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
 • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
 • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
 • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
 • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
 
Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook worden gekeken naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.

Vitaliteitfactor-piramide van maslow-blauw -500p

De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijk aspect in de Vitaliteitfactor is dat juist in dit hoofdgebied bij 80% van de psychische klachten een oorzaak wordt gevonden. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, deze gebeurtenissen hebben zowel invloed op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden. Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en raakt men in vicieuze cirkel.

De Vitaliteit Experts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders.

Zowel (jonge) kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen met vragen op alle levensgebieden terecht bij onze Vitaliteit Experts. 
Hierover kun je meer lezen op de volgende pagina’s; werkinkomensociaalmaatschappij en juridisch.Problemen ontstaan vaak in één van de uitgeschreven hoofd- en deelgebieden of is een combinatie van factoren die tot uw huidige situatie hebben geleid. Klik op de onderstreepte woorden voor meer informatie. Voor uw gemak staan de hoofd- en hun deelgebieden ook in de rechter kolom van deze pagina.

1.Mentaal                      2.Fysiek                     3.Mens en Omgeving
Psychisch                        Lichamelijk                 Werk
Welzijn                            Beweging                    Inkomen
Zingeving                        Voeding                       Sociaal
                                                                              Maatschappij
                                                                              Juridisch

1 De gratis digitale Vitaliteittest is slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de
  Vitaliteitfactor, waarbij je een gesprek met een professional heeft en waardevol advies krijgt.

 

20190301 Banner Vergroot je kennis en word Vitaliteit Expert VGNL 001