Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022De andere weg in gezondheidszorg is Intergale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), zoals op de vorige pagina is te lezen. Vitaliteit Groep Nederland ontwikkelde de Vitaliteitfactor. Het universele intake-instrument binnen IGZ+.

De Vitaliteitfactor is een digitale vragenlijst die betrekking heeft op de fysieke en mentale gezondheid en de omgevingsfactoren die daarop van invloed kunnen zijn. Na de test volgt een gesprek met een Vitaliteit Expert, die de uitslag van de vragenlijst scherper analyseert. De Vitaliteit Expert schrijft vervolgens een adviesrapport met aanbevelingen voor begeleiding/behandeling.

Het staat de zorgconsument vrij om (onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid) om deze aanbevelingen op te volgen of niet. Bij resultaten in het 'oranje' of 'rood' zal de Vitaliteit Expert aansturen op een vervolgtraject.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie VITALITEITFACTOR


Vitaliteitfactor | De Nieuwe Norm

Waarom is de Vitaliteitfactor de nieuwe norm? Het gaat niet zozeer om 'het product of de dienst Vitaliteitfactor', maar om de manier van denken. De gezondheidszorg is sinds ruim 100 jaar gescheiden in een geestelijke en een lichamelijke gezondheidszorg. Plato (427-347 v.chr.) zei echter zo'n 2.500 jaar geleden al "de grootste vergissing bij het behandelen van ziektes is dat er artsen zijn voor het lichaam én artsen voor de geest, ondanks dat deze twee-eenheid niet is te scheiden". De Vitaliteitfactor voegt (bij analyse en begeleiding) aan de visie van Plato de omgevingsfactoren toe, waardoor de drie-eenheid Mentaal-Fysiek-Omgeving ontstaat. 


20190301 Vitaliteitfactor De Nieuwe Norm Plato 001


Wat is de nieuwe norm?

De definitie volgens Wikipedia is: 'Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.' Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus levert naast de petitie 'Het Roer Moet OM' ook een document aan, waarin vastgelegd wordt hoe de gezondheidszorg dient te gaan functioneren richting 2040. Iedereen die werkt in de gezondheidszorg of binnen complementaire hulp- en dienstverlening dient op een andere wijze te worden opgeleid dan nu het geval is. Of dit nu de huisarts is, de specialist (binnen mentale en fysieke gezondheid) of de complementaire dienstverlener, zoals een advocaat, jurist of maatschappelijk werker. Er is dus geen tijd te verliezen!


20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF3


Bij een nieuwe norm hoort een nieuwe toepassing

De Vitaliteitfactor is een instrument waarbij een opleiding hoort om het instrument op de juiste manier te kunnen toepassen. Vitaliteit Experts zijn opgeleid om met de Vitaliteitfactor te werken en daardoor de nieuwe norm in praktijk te brengen. Dit instrument, of in een vergelijkbare andere vorm, dient te worden gebruikt bij realisatie van Integrale Gezondheidszorg Plus, wat ons betreft vóór 2040.

De Vitaliteit Groep is er klaar voor. Een universeel en uniek meetinstrument, (zelfstandige) professionals die kunnen worden opgeleid om te werken met de Vitaliteitfactor en daarmee samenwerking, via de Vitaliteitfactor, te realiseren voor hun cliënt of patiënt, oftewel: de zorgconsument.

Ga voor meer informatie naar de Vitaliteitfactor website.Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Organisatie IGZ zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001      Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters