V
ITALITEITQUOTIËNT | LEEFSTIJL & VITALITEIT | DE NIEUWE NORM.

Elke organisatie, van klein tot groot, heeft te maken met gezondheidsklachten binnen de organisatiie. Van kort ziekteverzuim tot wellicht einde dienstverband van de werknemer.

Burn-out (klachten) is een voorbeeld van deze klachten, vaak veroorzaakt door zowel de werksituatie als het privé leven van uw werknemer. Dat er (hoge) kosten verbonden zijn aan het ziek zijn van de werknemer is duidelijk. Het bedrijfsleven geeft jaarlijk miljarden euro's uit aan zieketverzuim, zowel kort als lang.


20200222 Werkgevers Advisering Burn-out V1 600p gespiegeldVitaliteit Groep Nederland heeft zich, als Kennis- en Opleidingsinstituut, toegelegd op de advisering van organisaties en ondernemingen op het gebied van vitaliteit en de toepassing van Leefstijl Gezondheid in de zakelijke markt. 

Ondernemingen en organisaties hebben steeds meer behoefte aan duidelijkheid omtrent het welzijn en de vitaliteit van hun medewerkers. Tenslotte, medewerkers die het naar hun zin hebben, presteren beter en zorgen voor harmonie binnen de organisatie.

Tot nu toe was er geen instrument of methode waarmee het welzijn (kwaliteit van leven, van mensen binnen een organisatie kon worden gemeten. Het collectieve VitaliteitQuotiënt, de VQ Vitaliteit Analyse, is dat universele instrument dat kan worden toegepast binnen elke organisatie of onderneming. 


20200303 Werkgevers Advisering Vitaliteit Groep V1ADVISERING DIRECTIE EN HUMAN RESOURSE

Vitaliteit Groep adviseert op het gebied van Vitaliteit i.c.m. Leefstijl Gezondheid. Onze Vitaliteit Consultant maakt een analyse van uw problematiek en komt met oplossingen binnen de mogelijkheden.

Juist human resource kan een grote rol spelen met de eerste stappen richting een gedegen VQ Advies Rapport over uw organisatie. De kosten van dit rapport worden overigens in mindering gebracht van de VQ Vitaliteit Analyse wanneer deze wordt afgenomen.HET VITALITEITQUOTIËNT | VQ VITALITEIT ANALYSE 

Zoals het VitaliteitQuotiënt werkt voor de zorgconsument, zo werkt de Vitaliteit Analyse voor organisaties en ondernemingen. Het VitaliteitQuotiënt is een digitale test, gecombineerd met een gesprek met de Vitaliteit Expert en leidt tot uitgebreid advies. Dit zelfde geldt voor organisaties, waarin de Vitaliteit Analyse wordt uitgebreid met een nultraining en een eindtraining. 


20200322 Banner Kennis en Opleiding Vitaliteit Groep V3 basis 004VITALITEIT CONSULTANT: EEN AANSPREEKPUNT

Uw organisatie heeft één aanspreekpunt: de Vitaliteit Consultant. Gedurende het gehele traject is hij/zij betrokken bij de VQ Vitaliteit Analyse, die wordt uitgevoerd binnen de organisatie. Voor het traject staat maximaal drie maanden en kan worden herhaald en worden aangevuld met trainingen of complementaire coaching. Meer hierover lees je op onze speciale website www.vitaliteitanalyse.nl VQ EXPERT: CENTRALE ROL

De individuele VitaliteitQuotiënt-gesprekken met medewerkers worden uitgevoerd door onze VQ Experts of Vitaliteit Experts. Per organisatie zijn naast de Vitaliteit Consultant (afhankelijk van de grootte van de organisatie) drie tot vijf VQ Experts betrokken, die in teamverband samenwerken met de Vitaliteit Consultant. De VQ Expert heeft een vertrouwensrelatie met de medewerkers, waardoor de VQ Vitaliteit Analyse optimaal kan worden uitgevoerd. Zie ook www.vitaliteitanalyse.nl Wilt u ons beter leren kennen voordat wij persoonlijk kennismaken? Wij hebben een verkorte digitale versie van ons beleidsplan online staan zodat u weet wat waar wij voor staan, voor nu en in de toekomst en ons beter te leren kennen voordat wij kennismaken.

Voor direct contact kunt u bellen of mailen met ons directielid Martin Jan Melinga.


20200701 Banner Rapport VGNL websites 001'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Het rapport van Stichting IGZ Plus omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw.

Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren middels het VitaliteitQuotiënt. Er is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. Klik op de afbeelding in de rechterkolom en download het rapport of de samenvatting.