VITALITEITQUOTIËNT  | VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS

De Vitaliteit Groep is hét kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) en vitaliteit. Vitaliteit Groep Nederland heeft het VitaliteitQuotiënt ontwikkeld en een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. Het rapport of de samenvatting kunt u downloaden via www.igzplus.nl

De Vitaliteit Groep deelt haar kennis middels advies, opleiding en begeleiding voor werkgevers (organisaties, ondernemingen, instellingen en de overheid) en (zelfstandige) professionals.


20200202 VGNL Advies vitaliteit consultant V1Vitaliteit Groep Nederland is pionier op het gebied van Leefstijl Gezondheidszorg door de ontwikkeling van het Vitaliteit Quotiënt (VQ), een uniek en universeel intake-instrument voor professionals die met mensen werken. Het VQ kan worden ingezet binnen zorg, welzijn, ggz en bijvoorbeeld HR binnen organisaties. Het VitaliteitQuotiënt is de basis van de VQ Vitaliteit Analyse voor werkgevers.KERNACTIVITEITEN


Advisering bij optimalisatie van Vitaliteit en introductie van Leefstijl Gezondheidszorg bij organisaties, ondernemingen en overheid

Begeleiding van organisaties, ondernemingen, LGZ-zorgverleners, gemeenten en andere overheidsinstellingen

Cursussen, trainingen en opleidingen van ééndaagse workshop VitaliteitQuotiënt tot de opleiding tot Vitaliteit Expert of Vitaliteit Consultant

Klik op één van de onderstreepte woorden om naar de specifieke pagina binnen onze site te gaan of lees verder over het VitaliteitQuotiënt en wat dit voor uw organisatie kan betekenen. 
DE WERKGEVER EN VITALITEIT GROEP NEDERLAND

Leefstijl Gezondheidszorg is van belang voor iedere werkgever, voor de één wat meer dan voor de ander. Vitaliteit is daarbij een belangrijk factor. Goede vitaliteit voorkomt ziekte en ziekteverzuim van werknemers. Ziekteverzuim (of naderend verzuim) is voor zowel de werknemer als werkgever vervelend en kan (zeker op grote schaal) een organisatie ontwrichten.

Vitale medewerkers zijn dan ook van het grootste belang voor een goed functionerende organisatie.Hoe bereikt u dat? Vitaliteit is meer dan sporten of gezond eten alleen. Uw vitaliteit wordt bepaald door veel factoren. Omdat vitaliteit een containerbegrip is geworden, heeft Vitaliteit Groep Nederland de volgende definitie geformuleerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk"

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal


VITALITEITQUOTIËNT

Het VitaliteitQuotiënt is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van de zorgconsument. Het VitaliteitQuotient is gebaseerd op zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals woon-, werk-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie. Lees meer over het VitaliteitQuotiënt op de website www.vitaliteitquotiënt.nlVQ VITALITEIT ANALYSE | Instrument voor werkgevers

Een werknemer is ook een zorgconsument (net als u). Wanneer het VitaliteitQuotiënt collectief wordt gemeten vormt dit een onderdeel van de VQ Vitaliteit Analyse. Door het collectieve karakter kunnen VQ's van uw werknemers onderling worden vergeleken. Werknemers doen de digitale test en bij ieder van hen wordt een interview afgenomen.

De Vitaliteit Consultant schrijft vervolgens individuele en collectieve rapporten. Dit kan per afdeling, per locatie of voor de gehele organisatie. Ga naar Vitaliteit Analyse binnen deze site of neem contact op met Martin Jan Melinga voor een informatief gesprek. 


20200701 Banner Rapport VGNL websites 001

'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Het rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw. Dat heeft ook invloed op u als werkgever en uw werknemers omdat iedereen zorgconsument is in de ogen van Leefstijl Gezondheidszorg. Er is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. 

Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan het rapport en werkt als eerste organisatie in Nederland volgens de filosofie van Leefstijl Gezondheidszorg. Klik op bovenstaande afbeelding en download het rapport of de samenvatting.

Heeft u vragen na lezing van het rapport of addendum dan kunt u uiteraard contact opnemen met Martin Jan Melinga (contactpagina).  Wij zijn beschikbaar om een persoonlijke toelichting te geven op uw huidige situatie