V
ITALITEITQUOTIËNT |UNIVERSEEL INTAKE-INSTRUMENT 

Gezond zijn heeft alles te maken met Vitaliteit, hoe vitaler hoe gezonder de mens. Dat geldt ook voor uw medewerkers. Wanneer u dan weet dat mentale- en fysiek gezondheid met elkaar te maken hebben en er ook nog eens een dynamische omgeving is die invloed heeft op de gezondheid van uw medewerker. Vitaliteit Groep Nederland heeft daarom het VitaliteitQuotiënt ontwikkeld.


20200222 Over ons ei met hamer pexel V2 600 zwartHet VitaliteitQuotiënt is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. Het VitaliteitQuotiënt is gebaseerd op zowel psychische als fysieke vitaliteit, alsook op de omgevingsfactoren (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.


 

Goed om Vitaliteit eerst nader te omschijven. Tenslotte heeft een groot deel van onze activiteit begeleiding als basis het VitaliteitQuotiënt. Vitaliteit is een containerbegrip dat vraagt om een duidelijke definitie. Vitaliteit betekent niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van vitaliteit, basis voor het VitaliteitQuotiënt, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd:  

"De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."
Hoe wordt het VitaliteitQuotiënt bepaald

Het VitaliteitQuotiënt komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst gevolgd door een vraaggesprek van ca. 50 minuten met een Vitaliteit Expert/Consultant. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.

De Vitaliteit Expert/Consultant geeft een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om vitaliteit te verbeteren of om aan te geven hoe vitaliteit in stand wordt gehouden. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving. Juist in de 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten.

De 3 hoofdgebieden zijn weer opgedeeld in 11 deelgebieden zoals het schema aangeeft. De uitkomst van het VQ wordt in het rapport ook weergegeven in groen, oranje en rood.Welke begeleiding kunnen wij een werkgever bieden

Binnen eke organisatie komt ziekteverzuim voor, een niet goed functionerende afdeling of locatie. Gezondheidsklachten, zowel mentaal als fysiek zijn niet prettig voor werknemer en werkgever. Hoe is de vitaliteit van uw werknemers is dan de vraag, zowel individueel als collectief en hoe kan deze verbetert worden.

De Vitaliteit Consultant gaat graag met u het gesprek aan. De eerste stap kan een VQ Advies Rapport zijn. De Vitaliteit Consultant licht de organisatie door, laat steekproefsgewijs het VitaliteitQuotiënt, heeft gesprekken met werknemers en leidingevenden. Het VQ Advies Rapport wordt besproken met de directie en vervolgens worden nadere stappen genomen. Dit verschilt per organisatie en is maatwerk. Een nulmeting VQ Vitaliteit Analyse kan de vervolg stap zijn. Meer informatie

In de brochure "VitaliteitQuotiënt als meerwaarde voor werkgevers" (pdf) krijgt u volledige informatie van onze kernactiviteiten. Overzichtelijk wordt weergegeven hoe wij u van dienst kunnen zijn om de vitaliteit van u en uw werknemers te optimaliseren waardoor u een beter bedrijfsresultaat zal realiseren dan nu. U kunt ook contact opnemen met Martin Jan Melinga (directie).

Meer inzicht krijgt u ook door het Rapport
"Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040" te downloaden en te lezen. Er is ook een samenvatting beschikbaar op de site van Stichting IGZ PLus. Klik op de afbeelding.
'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Het rapport van Stichting IGZ Plus omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw.

Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren middels het VitaliteitQuotiënt. Er is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. Klik op de afbeelding in de rechterkolom en download het rapport of de samenvatting.