Wanneer wordt gevraagd wat een Nederlander belangrijk vindt, worden vaak een goede gezondheid, een fijne relatie, een goede baan etc. genoemd. 

Dit is individueel aan te vullen en samen te vatten als 'kwaliteit van leven' (welzijn/welbevinden).


20200327 KOPFOTO VGNL Vitaliteit Groep V1

Kwaliteit van leven is individueel gedefinieerd en wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder leefstijl (gedrag), jouw vitaliteit en je dynamische omgeving. 

Deze factoren hebben invloed op jouw mentale en fysieke gesteldheid. Gezondheid is meer dan sporten en gezond eten alleen. 
 
A-Button-Lees-meer--VGNL-Groen