VITALITEITQUOTIËNT | CONNECTING THE DOTS, CONNECTING PEOPLE

De Vitaliteit Groep is hét kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg.

De Vitaliteit Groep heeft als kennispartner van Stichting IGZ Plus een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. 


Het rapport of de samenvatting daarvan is te downloaden via www.igzplus.nl 
of door te klikken op onderstaande afbeelding.


20200322 Over Ons Vitaliteit Groep Connecting V1Vitaliteit Groep Nederland is pionier op het gebied van Leefstijl Gezondheidszorg en heeft het VitaliteitQuotiënt (VQ) ontwikkeld. Een uniek en universeel intake-instrument voor (zelfstandige) professionals die met mensen werken.

Het VQ kan worden ingezet binnen zorg, welzijn, ggz en bij werkgevers (bijvoorbeeld HR) en binnen organisaties. De Vitaliteit Groep deelt haar kennis middels opleidingen voor (zelfstandige) professionals en organisaties. CONNECTING THE DOTS, CONNECTING PEOPLE

De slogan van Leefstijl Gezondheidszorg is 'Connecting the Dots, Connecting People'. Binnen het VitaliteitQuotiënt en Leefstijlgezondheidszorg worden binnen 3 hoofdgebieden (en 11 deelgebieden) zorgverleners samengebracht.

Leefstijl Gezondheidszorg is dan ook een (r)evolutionaire onwikkeling binnen de gezondheidszorg. Met Leefstijl Gezondheidszorg zijn wij, u en ik, klaar voor de 21ste eeuw met een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedere zorgconsument.KERNACTIVITEITEN

ADVISERING bij de implementatie van vitaliteit en leefstijl (Gezondheidszorg) bij organisaties, ondernemingen en overheid. Dit start met voorlichting en kennismaken met het VitaliteitQuotiënt, dat de relatie van leefstijl, vitaliteit en gezondheid aantoont.

BEGELEIDING van werkgevers, organisaties en (zelfstandige) professionals die Leefstijl Gezondheidszorg willen implementeren binnen organisatie of praktijk. Klik op één van de links, u gaat dan naar het werkgeversgedeelte van deze site.

OPLEIDINGEN in het kader van Leefstijl Gezondheidszorg, leeftijl en vitaliteit in het bijzonder. Het aanbod gaat van eendaagse workshops tot gespecialiseerde opleidingen voor (zelfstandige) professionals. Klik op de link naar de pagina 'Opleiding'.


20200322 Banner Kennis en Opleiding Vitaliteit Groep V3 basis 004
 

DEFINITIES VITALITEIT & GEZONDHEID

Om een beeld te krijgen van Vitaliteit Groep Nederland als kennis- en opleidingsinstituut is het belangrijk om een aantal definities te verduidelijken die op deze site, in onze brochures en binnen de opleidingen worden gebruikt: 

DEFINITIE VITALITEIT
Vitaliteit is anno de 21ste eeuw een containerbegrip geworden en dat vraagt om een duidelijke definitie. Vitaliteit is meer dan voldoende bewegen en gezond eten alleen. De definitie van vitaliteit, basis voor het VitaliteitQuotiënt, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk"

 DEFINITIE GEZONDHEID

Deze definitie is door stichting IGZ Plus geformuleerd op basis van de definitie van gezondheid van het WHO uit 1948:

"Gezondheid is de individuele situatie waarin de fysieke, mentale en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van leven, zoveel mogelijk onder eigen regie en verantwoordelijkheid, is geoptimaliseerd en niet slechts de afwezigheid van ziekte of beperking."

Vitaliteit Groep Nederland hanteert vanaf 20.02.2020 deze definitie van stichting IGZ Plus binnen haar visie en beleid. Voor alle gehanteerde definities, zoals 'zorgconsument' (iedere inwoner van Nederland) en 'zorgverlener' verwijzen wij u naar ons Visie- & Beleidsplan 2020-2040, pagina VISIE: Definities Vitaliteit & Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ)LEEFSTIJL + VITALITEIT = GEZONDHEID
Op de volgende pagina's van deze site leggen wij u uit wat de samenhang is tussen leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Een drie-eenheid, net zoals mentale en fysieke gezondheid en dynamische omgeving. Uw leefstijl bepaalt, positief, neutraal of negatief, uw vitaliteit.

Uw vitaliteit bepaalt hoe u met uw gezondheid(sklachten) omgaat of kunt omgaan. Op de pagina's LEEFSTIJL en VITALITEIT (VQ) lichten wij een tipje van de sluier op. 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4


'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Het rapport van Stichting IGZ Plus omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw en wat anders zou moeten en/of kunnen.

Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg middels haar medewerking aan het rapport, ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt en haar opleidingsaanbod. Van het rapport van stichting IGZ Plus is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. 
Klik op de afbeelding in de rechterkolom en download het rapport of de samenvatting. 

Uiteraard zijn wij beschikbaar om een persoonlijke toelichting te geven wat betreft uw huidige situatie. Na lezing van het rapport kunt u contact opnemen met Martin Jan Melinga (contactpagina).