Human Capital Performance: werkgevers én werknemers

Onze dienstverlening, onder de naam Human Capital Performance, is een concept dat bij iedere werkgever kan worden toegepast en door de toegankelijkheid geschikt is voor iedere werknemer. 

De individuele vitaliteit, uitgedrukt in een quotiënt (VQ), wordt verkregen nadat iedere werknemer de MFO-vragenlijst invult, waarna een interview volgt. De verkregen data geven inzicht in de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast wordt een indicatie verkregen van de (werk)tevredenheid van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.

Het VitaliteitQuotiënt en de MFO-vragenlijst, ontwikkeld in 2014, zijn in 2020 doorontwikkeld van single-user naar multi-user. Hierdoor kunnen wij de zakelijke markt tot onze nieuwe doelgroep rekenen. De nieuwe businessunit voor de zakelijke markt is HCP Consultancy Network (onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland). 


 20210309 VGNL brochure HCP website Homepage pexels photo 3760093 V1


 

Binnen Human Capital Performance worden verschillende diensten aangeboden. Deze diensten hebben tot doel de vitaliteit en gezondheid van werknemers én organisaties te verbeteren. of in onze brochure (download via bovenstaande afbeelding).

Meer informatie vindt u op website humancapitalperformance.nl of in onze brochure (download via bovenstaande afbeelding).


 

Geschiedenis Vitaliteit Groep Nederland

De Vitaliteit Groep werd in juli 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar het VitaliteitQuotiënt (VQ) en de MFO-vragenlijst kennen een langere geschiedenis. Zij vinden hun oorsprong bij Stichting Orange Monday, die in 2012 werd opgericht en is opgegaan in Stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg.

In 2012 vonden Martin Jan Melinga en Hester Morsdorf dat een groot deel van de intakegesprekken binnen de (geestelijke) gezondheidszorg efficiënter kon. Na uitgebreid onderzoek en de combinatie van kennis en ervaring werden in 2014 de vragenlijst en het VitaliteitQuotiënt (als Vitaliteitfactor) 'geboren'. 


 
Het VitaliteitQuotiënt en Leefstijl Gezondheid(szorg) 
De digitale MFO-vragenlijst is een uniek en universeel intake-instrument binnen Leefstijl Gezondheid(szorg), waarmee een combinatie van vitaliteit, leefstijl en gezondheid(szorg) wordt gemeten. 
 
Om (zelfstandig) professionals te leren werken met de MFO-vragenlijst (VQ) werd de opleiding tot VQ Expert ontwikkeld. Tijdens deze opleiding leren deelneemrs de resultaten van de vragenlijst (het VQ)  interpreteren, gestructureerde interviews afnemen en gedegen adviesrapporten schrijven. 
 

 Banner Brochure HCP partnership pexels photo 4498792 partnership netwerk HCP V1
 
Kernactiviteiten

Onze kernactiviteiten beslaan drie gebieden: Advies, Opleiding en Begeleiding. Wanneer u op de link klikt, wordt de activiteit van uw keuze toegelicht. 


  
Samenwerking Stichting IGZ Plus (Leefstijl Gezondheidszorg)
Vitaliteit Groep Nederland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport van haar kennispartner Stichting IGZ Plus/Leefstijl Gezondheidszorg: 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' en het Addendum.
 
Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 met het unieke en universele instrument MFO-vragenlijst is het doel en de rode lijn van het rapport. Het rapport wordt ondersteund door het Manifest Leefstijl Gezondheidszorg, dat inmiddels ruim 32.500 handtekeningen heeft. 
  
Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te downloaden
 

Perspectief Addendum IGZ Plus pexels photo 2893687 toekomst Leefstijl Gezondheidszorg V1