V
ITALITEITQUOTIËNT | LEEFSTIJL BEÏNVLOEDT KWALITEIT VAN LEVEN

Wanneer wordt gevraagd wat een Nederlander belangrijk vindt, worden vaak een goede gezondheid, een fijne relatie, een goede baan en een prettige sociaal-maatschappelijke positie genoemd. Dit is individueel aan te vullen en is samen te vatten als 'kwaliteit van leven', ook wel welbevinden of welzijn genoemd. 


20200327 Leefstijl en Vitaliteit Groep V1 600pKwaliteit van leven is individueel gedefinieerd en wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder uw leefstijl (gedrag), uw vitaliteit en uw dynamische omgeving. Dit heeft invloed op uw mentale en fysieke gesteldheid. Gezondheid is meer dan sporten en gezond eten alleen.

Tot nu toe werd bij gezondheid gekeken naar klachten die te maken hebben met uw mentale of fysieke gesteldheid. Of u wel of niet ziek bent of een beperking heeft. Leefstijl Gezondheidszorg gaat een stap verder dan de huidige, reguliere gezondheidszorg. De definitie van 'gezondheid' is bij Leefstijl Gezondheidszorg: 


'Gezondheid is de individuele situatie waarin de fysieke,
mentale 
en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van leven, 
zoveel mogelijk  onder eigen regie en verantwoordelijkheid, is geoptimaliseerd en niet slechts de afwezigheid van ziekte of beperking.' 


Gezondheid heeft dus alles te maken met wat voor u uw kwaliteit van leven, uw leefstijl en uw vitaliteit is.LEEFSTIJL EN GEDRAG

Op dit moment is bij veel mensen bekend welke gedragingen te maken hebben met 'leefstijl', zoals roken, drinken, (on)gezond eten en sporten, om er een paar te noemen. Dit zijn zaken waar de meeste mensen van weten dat ze een gezonde of ongezonde leefstijl zijn. Leefstijl is echter meer dan dat. Leefstijl is hoe u met positieve en negatieve gebeurtenissen en omstandigheden in het leven omgaat.

Leefstijl heeft ook te maken met niet weten of niet willen weten. We weten vaak niet wat wel of niet goed voor ons is (behalve bovenstaande zaken) en komen er vaak pas achter als er iets mis is (gegaan). Wanneer uw levenstijl meer in kaart is gebracht, is het mogelijk u voor te bereiden op zaken door uw leefstijl aan te passen. Dit heeft dan weer alles te maken met gedrag, eigen regie en verantwoordelijkheid.


20200202 Check Je Vitaliteit - deelgebied Omgeving V2 001Gedrag en leefstijl zijn voor het grootste deel aangeleerd en dus te veranderen. Belangrijk wanneer u Leestijl Gezondheidsklachten wilt voorkomen of hier al mee te maken heeft.

Het VitaliteitQuotiënt brengt in kaart hoe u uw kwaliteit van leven kunt optimaliseren door uw leefstijl te veranderen. Het in kaart brengen doet u samen met een Vitaliteit Expert.LEEFSTIJL BEÏNVLOEDT VITALITEIT & GEZONDHEID

Op de volgende pagina (Vitaliteit) leest u hoe u uw leefstijl op de gebieden mentale en fysieke gezondheid en uw dynamische omgeving (drie hoofdgebieden van het VitaliteitQuotiënt) in kaart kan brengen en vooral, hoe u de punten met elkaar verbindt. Daarom de slogan 'Connecting the Dots, Connecting People'. Uw leefstijl en vitaliteit zijn dynamisch en worden dagelijks (ook onderling) beïnvloed. Actie en reactie. Vitaliteit wordt bepaald door leefstijl en vaak ook andersom.

Leefstijl heeft ook alles te maken met het voorkomen van Leefstijl Gezondheidsklachten. Ieder mens heeft zijn eigen manier van leven (leefstijl). Vaak meegekregen vanuit de opvoeding, relaties die wij aangaan en de invloed van maatschappij en media. Wanneer die leefstijl er voor zorgt dat uw kwaliteit van leven achteruit gaat, is het belangrijk te weten hoe u uw leefstijl kunt veranderen en vooral, welke invloed die leefstijl heeft op uw leven. Dat dit voor iedereen anders is moge duidelijk zijn. Ieder mens is anders. Daarom ook het VitaliteitQuotiënt


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002Uw leefstijl bepaalt uw vitaliteit en gezondheid (volgens Leefstijl Gezondheidszorg) en kan worden aangepast. De meeste mensen weten niet dat een bepaalde leefstijl negatieve gevolgen heeft (of gaat hebben). Onze gezondheidszorg is ingesteld op het feit dat u gezondheidsklachten krijgt en dan naar de dokter gaat.

Leefstijl Gezondheidszorg gaat uit van voorlichting en preventie. Weten waar u aan toe bent. Op de volgende pagina kunt u meer lezen over vitaliteit en het VitaliteitQuotiënt, omdat wij het belangrijk vinden dat u weet waarom en hoe u uw leefstijl kunt aanpassen om uw kwaliteit van leven te optimaliseren. 

 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Het rapport van Stichting IGZ Plus omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw en wat anders zou moeten en/of kunnen.

Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg middels haar medewerking aan het rapport, ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt en haar opleidingsaanbod. Van het rapport van stichting IGZ Plus is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. 
Klik op de afbeelding in de rechterkolom en download het rapport of de samenvatting. 

Uiteraard zijn wij beschikbaar om een persoonlijke toelichting te geven wat betreft uw huidige situatie. Na lezing van het rapport kunt u contact opnemen met Martin Jan Melinga (contactpagina).