Leefstijl beïnvloedt de kwaliteit van leven | daarom het VQ

Wanneer wordt gevraagd wat een Nederlander belangrijk vindt, worden vaak een goede gezondheid, een fijne relatie, een goede baan en een prettige sociaal-maatschappelijke positie genoemd. Dit is individueel aan te vullen en samen te vatten als 'kwaliteit van leven', ook wel welbevinden of welzijn genoemd.
 

Juist nu worden veel mensen met het tegenovergestelde geconfronteerd: eenzaamheid, psychische klachten, financiële problemen en sociaal-maatschappelijk isolement. De kwaliteit van leven is voor veel mensen ver te zoeken.


Vitaliteit Groep Leefstijl pexels photo 3960967 kwetsbaar weerbaarheidKwaliteit van leven (welzijn)
De kwaliteit van leven is individueel gedefinieerd en wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder uw leefstijl (gedrag), uw vitaliteit en uw dynamische omgeving. Het laatste heeft invloed op uw mentale en fysieke gesteldheid.
 
Gezondheid is meer dan sporten en gezond eten.
Tot nu toe werd bij gezondheid gekeken naar klachten die te maken hebben met uw mentale of fysieke gesteldheid, of u wel of niet ziek bent of een beperking heeft. Leefstijl Gezondheidszorg gaat een stap verder dan de huidige, reguliere gezondheidszorg.
 

 
Leefstijl en gedrag
Op dit moment is bij veel mensen bekend welke gedragingen te maken hebben met 'leefstijl', zoals roken, drinken, (on)gezond eten en sporten, om er een paar te noemen. Dit zijn zaken waar de meeste mensen van weten of ze bij een gezonde of ongezonde leefstijl horen. Leefstijl is echter meer dan dat. Leefstijl is ook hoe u met positieve en negatieve gebeurtenissen en omstandigheden in het leven omgaat. Ook wel coping genoemd.

Leefstijl heeft ook te maken met niet weten of niet willen weten. We weten vaak niet wat wel of niet goed voor ons is (behalve bovenstaande zaken) en komen er vaak pas achter als er iets mis is (gegaan). Wanneer uw leefstijl in kaart is gebracht, is het mogelijk u voor te bereiden op zaken door uw leefstijl aan te passen. Dit heeft alles te maken met gedrag, eigen regie en verantwoordelijkheid.


20211010 Zorgverlener pexels photo 5699473 psycholoog basis

Gedrag en leefstijl zijn voor het grootste deel aangeleerd en dus te veranderen. Belangrijk wanneer u Leefstijl Gezondheidsklachten wilt voorkomen of hier al mee te maken heeft. DE MFO-vragenlijst/het VitaliteitQuotiënt brengt in kaart hoe u uw kwaliteit van leven kunt optimaliseren door uw leefstijl te veranderen. Het in kaart brengen doet u samen met een VQ Expert.


Leefstijl bepaalt uw Vitaliteit en uw Gezondheid
Uw leefstijl bepaalt uw vitaliteit en gezondheid (volgens Leefstijl Gezondheidszorg) en kan worden aangepast. De meeste mensen weten niet dat een bepaalde leefstijl negatieve gevolgen heeft (of gaat hebben). Onze gezondheidszorg is ingesteld op het feit dat u gezondheidsklachten krijgt en dan naar de dokter gaat.

Leefstijl Gezondheidszorg gaat uit van voorlichting en preventie. Weten waar u aan toe bent. Wanneer u doorklikt op
VitaliteitQuotiënt, kunt u meer lezen over vitaliteit, omdat wij belangrijk vinden dat u weet waarom en hoe u uw leefstijl kunt aanpassen om uw kwaliteit van leven te optimaliseren. 
 

 
HCP Consultancy Network
partner in vitale dienstverlening met Human Capital Performance
Leefstijl, vitaliteit en gezondheid, oftewel de kwaliteit van leven, spelen binnen Human Capital Performance een grote rol. Lees de brochure voor werkgevers "Verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid van werkgevers en werknemers'. Heeft u naar aanleiding van de brochure vragen, neem dan contact met ons op.
 

20210701 Banner concept HCP pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol versie001