V
ITALITEITQUOTIËNT | Universeel instrument om vitaliteit te meten

Vitaliteit is anno de 21ste eeuw een containerbegrip geworden, dat vraagt om een duidelijke definitie. Vitaliteit is meer dan voldoende bewegen en gezond eten alleen. De definitie van vitaliteit, basis voor het VitaliteitQuotiënt, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."

Net als op de vorige pagina 'Leefstijl' is de kern van de definitie van Vitaliteit: 'kwaliteit van leven' gecombineerd met veerkracht en weerbaarheid, de koptitel van deze pagina. 


20200402 Hamer en ei VitaliteitQuotiënt  VQ


Onze leefstijl is van invloed op onze vitaliteit en vaak het resultaat van onze leefstijl en/of ons gedrag. Deze pagina gaat verder in op vitaliteit, wat de elementen zijn en vooral, hoe het gemeten kan worden.VEERKRACHT & WEERBAARHEID

Ieder mens heeft een zekere mate van kwetsbaarheid, zoals bovenstaande foto mooi laat zien, echter er is niet altijd een hamer nodig om ons leven uit de rails te krijgen. Omdat het leven, zeker in de 21ste eeuw, steeds complexer wordt, zijn er steeds meer factoren die ervoor zorgen dat wij in meer of mindere mate instabiliteit kennen. Weerbaarheid en veerkracht zijn dan van belang. Hoe groter de instabiliteit, hoe meer er wordt verwacht van uw weerbaarheid en veerkracht, oftewel: uw vitaliteit.

Wanneer sprake is van een zekere vorm van instabiliteit in ons leven komt dit meestal met (kleine) stapjes. Het gaat niet goed op ons werk, onze relatie staat onder druk, financieel wordt het minder, we verliezen onze baan en een scheiding wordt aangevraagd.

In dit voorbeeld zijn het stappen die uiteindelijk volledige instabiliteit kunnen veroorzaken. Wanneer tijdig was ingegrepen was de instabiliteit waarschijnlijk minder ernstig geweest. Honderdduizenden mensen overkomt dit jaarlijks. Per jaar zijn er zo'n 1 miljoen gevallen van burn-out die hiervan een indicatie zijn. Gelukkig is vitaliteit meetbaar.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal


VITALITEIT IS MEETBAAR

Vitaliteit Groep Nederland heeft een uniek en universeel meetinstrument ontwikkeld: het VitaliteitQuotiënt. Tevens de basis van Leefstijl Gezondheidszorg. 

Het VitaliteitQuotiënt meet op 3 hoofdgebieden (Mentaal, Fysiek en Omgeving) en 11 deelgebieden (zie afbeelding hierboven). Het VitaliteitQuotiënt is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van een zorgconsument. Samen met een Vitaliteit Expert bespreekt u de uitslag en een (mogelijk) plan van aanpak, al of niet in overleg met uw huisarts.

Het VitaliteitQuotiënt is gebaseerd op zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals woon-, werk-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie. Het VitaliteitQuotiënt is beschikbaar voor alle leeftijden: Junior | 8-18 jaar, Adult | 18-65 jaar en Senior | 65 jaar en ouder.

Lees meer over het VitaliteitQuotiënt op onze website www.vitaliteitquotiënt.nl


20200322 Banner Kennis en Opleiding Vitaliteit Groep V3 basis 004

Bent u professional binnen één van de hoofdgebieden, kijk dan op de pagina Opleiding voor meer informatie over de opleidingen van Vitaliteit Groep Nederland. De opleidingen zijn voor zelfstandige professionals en worden incompany gegeven bij werkgevers. GLOBALE INDICATIE VITALITEIT

Vitaliteit Groep Nederland werkt samen met Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. 

Stichting IGZ+ heeft het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' gepubliceerd op 20.02.2020 en is initiatiefneemster van de campagne 'Check Je Vitaliteit'.

Op deze site kunt u kennismaken met een eenvoudige versie van het VitaliteitQuotiënt. Wilt u weten hoe vitaal u bent? Klik op de link.'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'
Het rapport van Stichting IGZ Plus omschrijft in 175 pagina's waarom onze huidige, reguliere gezondheidszorg (en haar visie) niet meer voldoet in de 21ste eeuw en wat anders zou moeten en/of kunnen. Vitaliteit Groep Nederland is trots dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg middels haar medewerking aan het rapport, ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt en haar opleidingsaanbod. Van het rapport van stichting IGZ Plus is ook een verkorte versie (samenvatting) beschikbaar. 
Klik op de afbeelding in de rechterkolom en download het rapport of de samenvatting. 

Uiteraard zijn wij beschikbaar om een persoonlijke toelichting te geven wat betreft uw huidige situatie. Na lezing van het rapport kunt u contact opnemen met Martin Jan Melinga (contactpagina).