VISIE- EN BELEIDSPLAN 2020-2040 | NIEUWE DEFINITIE GEZONDHEID

Leefstijl Gezondheidszorg vraagt om andere definities, niet alleen in de toepassing, maar ook in de taal. Teneinde onze website en dit verkorte visie- en beleidsplan/ondernemingsplan goed te kunnen lezen, is een overzicht gemaakt van de meest gebruikte, vernieuwde of nieuwe termen binnen Vitaliteit Groep Nederland en stichting IGZ Plus.

Het volledige overzicht van alle gebruikte definities vind je (op de laatste pagina's) van het Rapport 'Van huidige zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg. Klik op de link om te downloaden.


20200404 Visie- en beleid Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Definities Leefstijl Gezondheidszorg


 
DEFINITIES LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG (LGZ)

GEZONDHEID: de individuele situatie waarin de fysieke, mentale en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van leven, zoveel mogelijk onder eigen regie en verantwoordelijkheid, is geoptimaliseerd en niet slechts de afwezigheid van ziekte of beperking. (Definitie Stichting IGZ Plus 2020. NB: Deze definitie is de geactualiseerde 2020 versie van de, door Nederland onderschreven, definitie van de WHO uit 1948)VITALITEIT: de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk. (definitie Stichting IGZ Plus 2020).V
ITALITEITQUOTIËNT (VQ): universeel digitaal intake-instrument (vragenlijst), ontwikkeld door Vitaliteit Groep Nederland t.b.v. de uitvoer van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ)

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal

ZORGCONSUMENT: eenieder die behandeling of begeleiding behoeft in de vorm van genezende, verzorgende en/of ondersteunende hulp- en/of dienstverlening op fysiek, mentaal of sociaal-maatschappelijk, financieel en/of juridisch gebied.(LGZ) ZORGVERLENER: zorgverlener die werkt binnen één van de hoofd- en/of deelgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg. (zie afbeelding hierboven).LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG: de zorg te bieden aan de zorgconsument volgens de nieuwe definitie van gezondheid. Dit betekent praktisch: 
de huidige, reguliere gezondheidszorg alsmede de complementaire, hulp- en dienstverlening aangaande de dynamische omgeving van mensen op de gebieden werk, financiën, juridisch en sociaal-maatschappelijk. 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4


TOELICHTING DEFINITIES

Zorgconsumenten hebben anno 2020 andere gezondheidsklachten, of gezondheid gerelateerde klachten, dan 20 jaar geleden. Al langer is een verschuiving zichtbaar van fysieke naar mentale gezondheidsklachten. In 2006 was bij werkgevers het percentage ziektemeldingen als gevolg van mentale klachten voor het eerst boven de 50%. Deze lijn zet verder door. 

Gezondheidsklachten staan (en stonden) nooit alleen, fysieke klachten gaan samen met mentale klachten en andersom. Onze dynamische omgeving heeft direct invloed op zowel fysieke als mentale klachten. Dit laatste wordt overduidelijk tijdens de coronacrisis.

Mensen worden fysiek ziek (bijv. corona) en krijgen te maken met mentale klachten (depressie) en problemen in de dynamische omgeving (echtscheidingen, verlies werk, te weinig inkomen, faillissementen et cetera).