Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022Het management van Vitaliteit Groep Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot experts op het gebied van Integrale Gezondheidszorg Plus, integrale gezondheidszorg met complementaire dienstverlening, kortweg IGZ+. Deze kennis en ervaring heeft geleid tot de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor als uniek intake-instrument. De Vitaliteitfactor is de basis om tot brede begeleiding en behandeling te komen volgens de filosofie van Integrale Gezondheidszorg Plus.

Het delen van deze kennis resulteert in een kennis- en opleidingscentrum: Vitaliteit Groep Nederland. In samenwerking met stichting IGZ+ wordt deze kennis komende decennia verder uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie OPLEIDING

Kennis delen

Kennis, het verzamelen van kennis en vooral ervaring (ervaringsverhalen) heeft de Vitaliteit Groep gebracht tot de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor (VF). Ervaringen van en met cliënten, patiënten, medewerkers van ondernemingen, organisaties en instellingen doet deze kennis de komende jaren sterk groeien. Deze kennis is in het voordeel van cliënten van de Vitaliteit Groep, maar ook van de professionals die met de Vitaliteitfactor werken.

Vitaliteitfactor: evidence based

Bijkomend voordeel is dat met voldoende ervaring, op basis van ‘evidence based’, een verzoek tot opname van de Vitaliteitfactor + begeleiding in de (basis)zorgverzekering kan worden gedaan. Aanvragen, voor het volgende verzekeringsjaar, dienen voor de zomer bij de zorgverzekeraars te worden ingediend. De voorkeur gaat dan ook uit de aanvraag om de VF in het basispakket op te nemen zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

Erkenning door zorgverzekeraars van de Vitaliteitfactor gaat de afname van de Vitaliteitfactor en de opleiding Vitaliteit Expert bevorderen. Tenslotte wordt nu (nog) voornamelijk zorg verleend wanneer dit door de zorgverzekering, of op een andere manier (bijvoorbeeld gemeente), wordt vergoed. Binnen de complementaire dienstverlening is dit niet of nauwelijks aan de orde.


Advisering Vitaliteit Consultant 002


Verzorgen van opleidingen

Opleiding | Zoals in de inleiding gezegd; om te werken met de Vitaliteitfactor heeft een professional een opleiding nodig. Vitaliteit Groep Nederland geeft deze opleiding, die geaccrediteerd wordt door stichting IGZ+. Tot 2020 wordt de opleiding exclusief aangeboden door de Vitaliteit Groep. Na 2020 is het voor andere organisaties mogelijk een licentie aan te vragen voor één van de opleidingen uit het assortiment van de Vitaliteit Groep.

Door de licentie (voor gebruik van de Vitaliteitfactor) blijft de Vitaliteit Groep altijd betrokken (kennis) en blijven de ‘geheime’ ingrediënten onder beheer van de Vitaliteit Groep. Bij wijzigingen in de Vitaliteitfactor (11 gebieden) is het goed mogelijk dat de opleiding (deels) dient te wijzigen qua format of dat modules worden toegevoegd. Ook kan het nodig zijn nieuwe maatwerkopleidingen te ontwikkelen voor professionals binnen de 11 sectoren van de VF. 

Start-up binnen Intergrale Gezondheidszorg Plus

Kortom: Vitaliteit Groep Nederland is een start-up in de (Integrale) Gezondheidszorg met nieuwe producten en diensten binnen een nieuwe markt die volop in beweging is. De Vitaliteitfactor is een instrument dat rijp is voor introductie als mobiele app, zodat de VF voor iedere Nederlander bereikbaar is via mobiele apparaten. Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:


Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 001
          Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters