ONDERNEMINGSPLAN 2020 - 2025 | FACILITERENDE DIENSTVERLENING Van visie naar doel: realisatie van VQ Vitaliteit Centra. De visie en het beleid van Vitaliteit Groep Nederland zijn afgeleid van het rapport van Stichting IGZ Plus: 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg'. Dit zijn flinke stappen in de tijd. Het doel van Stichting IGZ Plus is realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg in 2040 middels ruim 1000 Leefstijl Gezondheidscentra (LGC's) in Nederland. Een LGC is de spil van de lokale samenleving op het gebied van Leefstijl Gezondheidszorg. Wij verwijzen u graag naar hoofdstukken 15 en 16 van het rapport.

Vitaliteit Groep Nederland heeft als doel de realisatie van minimaal 12 regionale VQ Vitaliteit Centra, in elke provincie één. Hiervoor zijn 3 belangrijke redenen.


20200424 Ondernemingsplan Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS VQ Vitaliteit Centra


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSCENTRA (LGC)

Allereerst ter verduidelijking; Leefstijl Gezondheidscentra (LGC's) worden (volgens het rapport) de spil van de lokale samenleving. Centra waar de huisarts en eerstelijnszorg op het gebied van mentale en fysieke gezondheid en complementaire dienstverlening in het kader van onze dynamische omgeving gevestigd zijn. Onderstaande afbeelding maakt meer duidelijk: 

20200120 Leefstijl Gezondheidscentrum Nieuwe Style V3 PRINT 002 DEF


REALISATIE VQ VITALITEIT CENTRA

1. Faciliterend voor zelfstandige professionals en organisaties (LGZ)
2. Centrum voor werkgevers (advies, begeleiding, opleiding)
3. Opleidingscentrum voor LGZ-professionals (zie rapport)

AD 1. Werken met het VitaliteitQuotiënt vraagt om samenwerking. Het VQ Vitaliteit Centrum is dan ook het ideale platform om deze samenwerking te realiseren. In plaats van de huisarts (bij LGC's) kan ook gekozen worden voor een algemene of bedrijfsarts. De gezamenlijke professionals kunnen dan werkgevers en individuele cliënten voorzien van alle diensten rondom het VitaliteitQuotiënt en Leefstijl Gezondheidszorg. Het multifunctionele centrum dinet tevens als opleidingscentrum. De regiofunctie van de VQ Vitaliteit Centra is ondersteunend voor de punten 2 en 3 hierna en is een win-winstituatie voor zowel professionals als voor Vitaliteit Groep Nederland. Naast deze regionale VQ Vitaliteit Centra kunnen, naar behoefte, ook lokale centra worden opgezet.AD 2. Teneinde de dienstverlening van Vitaliteit Groep Nederland naar werkgevers ook regionaal te optimaliseren, zijn in elke provincie VQ Expertise Centra nodig. Werkgevers zijn tenslotte in heel Nederland gevestigd. Onze dienstverlening wordt vaak, in eerste instantie, (waar mogelijk) op locatie van de werkgever aangeboden. Juist de individuele begeleiding van werknemers kan, om allerlei redenen, beter binnen een VQ Vitaliteit Centrum worden geboden, waar alle LGZ-zorgeverleners voor handen zijn. Ook uit het oogpunt van privacy heeft dit de voorkeur. AD 3. Vitaliteit Groep Nederland bereidt zich samen met stichting IGZ Plus voor op de nabije toekomst. Wanneer de vraag naar het, op grote schaal, opleiden van LGZ-zorgverleners ontstaat, zijn wij in staat om samen met ons landelijke netwerk van professionals, aan deze vraag te voldoen. Vitaliteit Groep Nederland leidt de komende jaren opleiders en adviseurs op om de doelstellingen van Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 te realiseren. Los van het netwerk van VQ Vitaliteit Centra zal er ook samengewerkt moeten worden met externe opleiders. Het gaat tenslotte om meer dan 1 miljoen LGZ-zorgverleners in Nederland.
 


HOE ZIET EEN VQ VITALITEIT CENTRUM ERUIT

Een goed functionerend VQ Vitaliteit Centrum die aan bovenstaande 3 punten voldoet, heeft voldoende (zelfstandige) professionals en organisaties die binnen zowel mentale als fysieke gezondheidszorg actief zijn, alsmede complementaire hulp- en dienstverlening op het gebied van onze dynamische omgeving. Zo'n centrum heeft dan minimaal 15 ft professionals bij start en kan, afhankelijk van de regio, uitgroeien, naar 50-100 ft professionals. Hiermee wordt de dienstverlening naar werkgevers gewaarborgd. 

Gewerkt wordt aan het eerste VQ Vitaliteit Centrum in Midden-Nederland die een cruciale rol gaat spelen bij de uitrol van Leefstijl Gezondheidszorg door heel Nederland. Met de start in Midden-Nederland is een groot deel van onze doelgroep in eerste instantie goed bereikbaar. Naar behoefte worden daarna centra in andere delen van ons land geopend. 

Vitaliteit Groep Nederland ziet het als een essentiële zaak om een netwerk van professionals in heel Nederland te hebben, die gefaciliteerd worden in een centrum.