VISIE- EN BELEIDSPLAN 2020-2040 | RAPPORT STICHTING IGZ PLUS

Stichting IGZ Plus en Vitaliteit Groep Nederland hebben gezamenlijk een alternatief voor de huidige, reguliere gezondheidszorg, zoals wij in Nederland al decennia kennen, ontwikkeld. Stichting IGZ Plus schreef, na 7 jaar onderzoek, een rapport van over het waarom, hoe en wat aangaande de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg in de periode 2020-2040.

Vitaliteit Groep Nederland heeft het VitaliteitQuotiënt, basis van Leefstijl Gezondheidszorg, ontwikkeld. 
Het rapport is het uitgangspunt voor ons ondernemingsplan en het verdient aanbeveling het rapport (of de samenvatting) te downloaden via Rapport Van Huidig Zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg.
 

20200404 Visie- en beleid Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Inleiding3

CORONAVIRUS

Het rapport van Stichting IGZ Plus is 20.02.2020 gepresenteerd aan beleidsbepalers binnen en buiten de gezondheidszorg, onder wie Premier Rutte, minister de Jonge (VWS) en andere leden van het Kabinet, de fractieleiders in de Tweede Kamer en het RIVM.

Het moge duidelijk zijn dat genoemde personen het rapport waarschijnlijk nog niet hebben gelezen en daar op dit moment (april 2020) nog geen tijd voor hebben. 

Echter, het rapport is nagenoeg volledig corona-proof en dient te worden geïnterpreteerd naar de huidige situatie van de gezondheidszorg en de situatie (2021/2022) wanneer het coronavirus volledig onder controle is. Dat de gezondheidszorg er anders uit gaat komen te zien na corona is een feit.  


20200404 Visie- en beleid coronavirus via RIVM2ADDENDUM RAPPORT LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG 2020-2040

Op dit moment wordt geschreven aan een addendum, dat de invloed van het coronavirus op de huidige gezondheidszorg en de toekomstige Leefstijl Gezondheidszorg in kaart brengt en een relatie legt met de conclusies van het rapport van Stichting IGZ Plus. Het addendum wordt tussen 28 april en 1 juni 2020 verwacht

De toekomstvisie van Stichting IGZ Plus en Vitaliteit Groep Nederland blijft staan. Het beeld van de coronacrisis bevestigt in grote lijnen de basisgedachte van het rapport. Leefstijl Gezondheidszorg dient daarom, naar de wens van stichting IGZ Plus, zo snel mogelijk op de politieke agenda te komen. Juist nu zijn zorgconsumenten zich meer bewust van hun kwetsbaarheid. 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4REVOLUTIE OF EVOLUTIE

Is Leefstijl Gezondheidszorg een revolutie of een evolutie binnen de gezondheidszorg? Wellicht allebei. Het is in ieder geval noodzakelijk dat er verandering komt, voor en ná de coronacrisis. Leefstijl Gezondheidszorg is een nieuwe vorm van gezondheidszorg die voortkomt uit de gezondheidszorg die wij al meer dan 100 jaar kennen.

Het revolutionaire karakter zit niet in het feit dat mensen de barricades op moeten, maar óver de barricades, die de afgelopen 100 jaar zijn opgeworpen, moeten kijken. Leefstijl Gezondheidszorg betekent door bewustzijn te kiezen voor optimaal welbevinden. 

Revolutie of evolutie, het samengaan van lichamelijke gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn is een must om te komen tot een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg. De coronacrisis heeft ons op tal van gebeiden de ogen geopend, aanpassing van beleid lijkt een kwestie van tijd, zowel voor zorgconsumenten, zorgverleners, zorgverzekeraars, werkgevers en de overheid.

PERIODE VISIE- EN BELEIDSPLAN: 2020-2040

De periode 2020-2040 refereert aan het rapport van Stichting IGZ Plus. In het beoogde stappenplan is een periode van 20 jaar nodig om een omslag van reguliere gezondheidszorg naar Leefstijl Gezondheidszorg (bewustzijn) te maken. Vitaliteit Groep Nederland hanteert tijdsvakken van 5 jaar, voor het eerst 2020-2025. 


Lees verder over Leefstijl Gezondheidszorg (klik op de link)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002