VISIE- EN BELEID 2020-2040 | REALISATIE LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

Door scheiding van fysieke (lichamelijke) en mentale (psychische) zorg wordt er nauwelijks informatie gedeeld of samengewerkt.

De huidige reguliere gezondheidszorg (zorg en GGZ) en complementaire hulp- en dienstverlening (dynamische omgevingsfactoren) werken op eilanden in een oceaan van ruim 17 miljoen zorgconsumenten. Het resultaat: onvolledige/onjuiste diagnoses, inadequate/inefficiënte behandeling en begeleiding en draaideurpatiënten.


20200404 Visie- en beleid Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg


Door realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg ontstaat een betere, inclusieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg op de lange termijn. Bovendien wordt jaarlijks 5-20 miljard euro bespaard op de kosten van de gezondheidszorg, zeker door een juiste toepassing van preventie en nazorg.WAT IS LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

Leefstijl Gezondheidszorg onstaat door het opheffen van de scheiding tussen fysieke en mentale gezondheidszorg en het toevoegen van complementaire hulp- en dienstverlening in het kader van onze dynamische omgeving. Bruggen slaan tussen de vele eilanden die onze reguliere gezondheidszorg nu kent. 

Dit is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat fysieke en mentale gezondheid van invloed zijn op elkaar. Wanneer hier de gevolgen uit onze dynamische omgeving aan worden toegevoegd, komt de kwaliteit van leven in het gedrang. Overigens bevestigen de gevolgen van de coronacrisis (helaas pijnlijk en op grote schaal) het Rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg'. In het rapport worden inviduele gevolgen voor de zorgconsument omschreven, nu (corona) is sprake van collectieve gevolgen. 

Het rapport is niet in één pagina samen te vatten, de relevantie van het rapport is wel duidelijk. Dat was het voor de coronacrisis, tijdens de crisis en na de crisis. Klik op onderstaande banner en download het rapport om inzicht te krijgen in de werkwijze van Leefstijl Gezondheidszorg.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Zowel werkgevers als werknemers zijn zorgconsumenten. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg zijn alle werknemers (inclusief zorgverleners) ook zorgconsument. De unieke coronacrisis doet ons allemaal realiseren dat ons leven en onze maatschappij niet maakbaar zijn, wat wordt veroorzaakt door een gevaar van buitenaf. De nieuwe realiteit.

De filosofie had voor en tijdens de coronacrisis een rol kunnen spelen en kan dat zeker na corona. Regering en parlement hebben nu andere zaken aan hun hoofd, werkgevers en werknemers kunnen nu wel al de handen ineen slaan. De coronacirisis heeft er voor gezorgd dat miljoenen mensen thuis zijn komen te zitten (al dan niet thuiswerkend). De vitaliteit van werkgevers (organisaties, instellingen en ondernemingen) en hun werknemers wordt op de proef gesteld. 

Toepassing van Leefstijl Gezondheidszorg bij ondernemingen zou juist nu hoog op de agenda moeten staan. Hoe gaan we aan het werk tijdens de anderhalve meter economie? Hoe lang gaat het duren voordat een 'normale' economie weer realiteit gaat worden? Honderden vragen, één antwoord: VQ Vitaliteit Analyse. Werkend met de feiten van nu en werkend naar de toekomst. Bestuursvoorzitter Dick Benschop van Schiphol zei op 18 april 2020 dat het vliegverkeer pas in 2023 weer op het oude niveau zal zijn. Voor vliegverkeer kan dat zo zijn, voor de meeste werkgevers kan dit eerder. 

Lees verder onder de kopjes Visie en Beleid van het Visie- en Beleidsplan. 

20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002