VISIE EN BELEID 2020-2040 | VITALITEITQUOTIËNT | DE NIEUWE NORM.Met de publicatie van het rapport 'Van huidig zorgstesel naar Leefstijl Gezondheidszorg' van stichting IGZ Plus (20.02.2020) wordt een nieuwe, duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg op de kaart gezet.

Vitaliteit Groep Nederland is pionier op het gebied van Leefstijl Gezondheidszorg  en heeft het VitaliteitQuotiënt ontwikkeld, een uniek en universeel intake-instrument. De Vitaliteit Groep heeft dan ook een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport van stichting IGZ Plus.
Download rapport door op bovenstaande link te klikken.20200404 Visie- en beleid Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS VitaliteitQuotiënt De Nieuwe Norm


HET VITALITEITQUOTIËNT | DE NIEUWE NORM.

Het VitaliteitQuotiënt is een digitale vragenlijst die uitvraagt over de fysieke en mentale gezondheid en de dynamische omgeving die daarop van invloed is. Na de test volgt een interview met een VQ Expert of Vitaliteit Expert, die de uitslag van de vragenlijst scherper analyseert.

De VQ Expert of Vitaliteit Expert schrijft vervolgens een adviesrapport met aanbevelingen voor begeleiding/behandeling. 
Het staat de zorgconsument vrij (onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid) om deze aanbevelingen op te volgen of niet. Als uit de resultaten op de vragenlijst en uit het interview naar voren komt dat het algemene welzijn van een zorgconsument risico loopt (aangegeven met oranje of rood) zal de Vitaliteit Expert aansturen op een behandel-/begeleidignstraject.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal
WAAROM DE NIEUWE NORM.

De 21ste eeuw vraagt om een andere organisatie van de gezondheidszorg. Juist de coronacrisis laat zien waar onze gezondheidszorg goed in is, maar ook waar het steken laat vallen. Doordat zorgverleners nu (nog) niet worden opgeleid binnen Leefstijl Gezondheidszorg, de gezondheidszorg zwaar onder druk staat (en de komende tijd onder druk zal blijven staan, omdat de coronacrisis voorlopig nog niet voorbij is) zijn en worden de manco's meer zichtbaar. 

Juist een crisis kan ervoor zorgen dat veel professionals zich gaan realiseren dat de gezondheidszorg organisatorisch tekortschiet en te veel protocollen en regels kent die realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg in de weg staan. Het VitaliteitQuotiënt is al ontwikkeld en kan per direct worden uitgevoerd. Met de juiste investering kan binnen korte tijd een app worden ontwikkeld, waarmee het gebruik van het VitaliteitQuotiënt voor iedereen eenvoudig beschikbaar is (planning eind 2020).


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002

Leefstijl Gezondheidszorg is corona-proof gebleken en juist nu is het moment om het VitaliteitQuotiënt zo snel mogelijk te introduceren (zie rapport | hoofdstuk 9 e.v.). Zorgconsumenten (onder wie werknemers) weten door het VQ waar ze staan, wat ze moeten doen en wie hen kan helpen om deze crisis, die nog jaren kan duren, te verslaan. Leefstijl en Vitaliteit zijn met elkaar verbonden, zowel collectief (b.v. organisaties, heel Nederland) als individueel.

Bijkomend voordeel van realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg is dat zorgverleners minder tijd kwijt zijn en een besparing is te realiseren van 5-10 miljard per jaar. Juist in deze crisis komt dat goed van pas. 

Ga naar de specifieke VitaliteitQuotiënt site voor meer info of lees verder in ons Visie- en beleidsplan.C O N N E C T I N G   T H E   D O T S  |  C O N N E C T I NG   P E O P L E