Connecting the dots, Connecting People | Visie- en Beleidsplan 2020-2040Met de publicatie van het rapport 'Van huidig zorgstesel naar Leefstijl Gezondheidszorg' van stichting IGZ Plus (20.02.2020) wordt een nieuwe, duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg op de kaart gezet. Vitaliteit Groep Nederland is pionier met de ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt, een uniek en universeel intake-instrument binnen Leefstijl Gezondheidszorg.

Het VitaliteitQuotiënt is een digitale vragenlijst die betrekking heeft op de fysieke en mentale gezondheid en de omgevingsfactoren die daarop van invloed kunnen zijn. Na de test volgt een gesprek met een Vitaliteit Expert, die de uitslag van de vragenlijst scherper analyseert. De Vitaliteit Expert schrijft vervolgens een adviesrapport met aanbevelingen voor begeleiding/behandeling.

Het staat de zorgconsument vrij (onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid) om deze aanbevelingen op te volgen of niet. Bij resultaten in het 'oranje' of 'rood' zal de Vitaliteit Expert aansturen op een vervolgtraject.


20200202 Visie Beleid VGNL Connecting the dots V5


Het VitaliteitQuotiënt | De Nieuwe Norm

Waarom is het VitaliteitQuotiënt de nieuwe norm? Het gaat niet zozeer om 'het product of de dienst VitaliteitfQuotiënt', maar om de manier van denken. De gezondheidszorg is sinds ruim 100 jaar gescheiden in een geestelijke en een lichamelijke gezondheidszorg. Plato (427-347 v.chr.) zei echter zo'n 2.500 jaar geleden al: "de grootste vergissing bij het behandelen van ziektes is dat er artsen zijn voor het lichaam én artsen voor de geest, ondanks dat deze twee-eenheid niet is te scheiden".

Het VitaliteitQuotiënt voegt (bij analyse en begeleiding) aan de visie van Plato de omgevingsfactoren toe, waardoor de drie-eenheid Mentaal-Fysiek-Omgeving ontstaat. 


20200120 Leefstijl Gezondheidscentrum Nieuwe Style V3 PRINT 002 DEF


Wat is de nieuwe norm?

De definitie volgens Wikipedia is: 'Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.' Stichting IGZ Plus levert naast de petitie 'Het Roer Moet OM' ook een rapport ('Van huidige zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg') aan, waarin is vastgelegd hoe de gezondheidszorg moet gaan functioneren richting 2040.

Iedereen die werkt in de gezondheidszorg of binnen complementaire hulp- en dienstverlening moet op een andere wijze worden opgeleid dan nu het geval is. Of dit nu de huisarts is, de specialist (binnen mentale en fysieke gezondheid) of de complementaire dienstverlener, zoals een advocaat, jurist of maatschappelijk werker. Er is dus geen tijd te verliezen!


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal


Bij een nieuwe norm hoort een nieuwe toepassing

Het VitaliteitQuotiënt is een instrument waarbij een opleiding hoort om het instrument op de juiste manier te kunnen toepassen. Vitaliteit Experts (VQ-specialist of LGZ-coördinator) zijn opgeleid om met het VitaliteitQuotiënt werken en daardoor de nieuwe norm in praktijk te brengen. Dit instrument, of in een vergelijkbare andere vorm, dient te worden gebruikt bij realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg, wat ons betreft al vóór 2040. Ook binnen het huidige zorgstelsel is het VitaliteitQuotiënt toe te passen.

De Vitaliteit Groep is er klaar voor. Een universeel en uniek meetinstrument, (zelfstandige) professionals die kunnen worden opgeleid om te werken met het VitaliteiQuotiënt en daarmee samenwerking te realiseren voor hun cliënt of patiënt, oftewel: de zorgconsument.

Ga voor meer informatie naar de website VitaliteitQuotiënt.Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Organisatie IGZ zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001      Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters 


 

Connecting the dots, Connecting People | Visie- en Beleidsplan 2020-2040