ONDERNEMINGSPLAN 2020 - 2025 | ADVISERING: VITALITEIT & LEEFSTIJLAls kennis- en opleidingsinstituut heeft Vitaliteit Groep Nederland de afgelopen 7 jaar veel kennis verkregen en ervaringen opgedaan over Vitaliteit en Leefstijl. De basis van onze advisering aan werkgevers is gebasseerd op het unieke en universele meetinstrument het VitaliteitQuotiënt.

Omdat iedere werknemer (zorgconsument) en iedere werkgever anders is, betreft ons advies altijd maatwerk. In veel gevallen wordt het advies gecombineerd met begeleiding en/of opleiding van medewerkers. Werkgevers vormen  onze core-business, maar naar behoefte wordt ons advies ook verstrekt aan (zelfstandige) professionals werkzaam binnen Leefstijl Gezondheidszorg. Uiteraard adviseren wij onze samenwerkingspartner Stichting IGZ Plus en de doelgroep die verantwoordelijk is voor de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg in Nederland.


20200424 Ondernemingsplan Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Dienstverlening Advisering 002ADVIESRAPPORT

Elk advies van Vitaliteit Groep Nederland wordt geformuleerd in een adviesrapport. Wanneer de opdrachtgever kiest voor uitgebreide begeleiding (VQ Vitaliteit Analyse) voor alle medewerkers, worden de kosten van dit rapport in mindering gebracht op de offerte van de VQ VITALITEIT ANALYSE

Er zijn  meerdere vormen van advies:

1. Advies omtrent Vitaliteit & Leefstijl binnen uw organisatie
2. Organisatieadvies implementatie vitaliteit & leefstijl
3. VQ Vitaliteit Analyse of VQ Vitaliteit Programma

AD 1. ADVIES VITALITEIT & LEEFSTIJL
Dit advies is laagdrempelig en kan betrekking hebben op (tijdelijke) zaken die spelen binnen uw organisatie. De Vitaliteit Consultant gaat in gesprek met de directie van de organisatie en komt tijdens (of bij het volgende gesprek) met oplossingen. Over het algemeen wordt in deze fase het VitaliteitQuotiënt (nog) niet ingezet. 

Wanneer u als opdrachtgever een duidelijk beeld heeft wat het VitaliteitQuotiënt kan betekenen voor uw werknemers, kan worden overgegaan tot één van de andere opties binnen adviesering. Bijvoorbeeld in het kader van de coronacrisis. Naar nu blijkt, heeft het thuiswerken of helemaal niet werken van uw werknemers een grote invloed op hun vitaliteit en de vitaliteit van uw organisatie. Vitaliteit Groep Nederland kan u, wanneer uw werknemers weer mogen werken binnen de anderhalvemeter economie, begeleiden om zo snel mogelijk weer up & running te zijn.AD 2. ORGANISATIEADVIES
Deze vorm van advies kan direct worden verleend of een logische stap zijn na het eerder genoemde advies. Na kennismaking met de opdrachtgever (werkgever) is het bij het verstrekken van de adviesopdracht belangrijk aan te geven wat de problematiek is bij een werkgever. Vanuit die parameters wordt een adviseringstraject gestart.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming zal zo'n traject tussen 14 dagen en een maand in beslag nemen. Het adviesrapport is feitelijk een quickscan van de organisatie. Dit wordt gerealiseerd door middel van gesprekken met de directie, leidinggevenden en een aantal medewerkers. Bij hen wordt tevens een verkort VQ afgenomen, terwijl bij een selectie van deze mensen een volledig VQ (inclusief VQ interview) zal worden ingezet. Na deze vorm van advies is vaak de volgende stap: een VQ Vitaliteit Analyse. 


20200505 Driehoek 260px-Penrose triangle Dienstverlening VGNL 002 met logo VGNLBinnen VQ Vitaliteit Analyse worden alle drie de diensten gecombineerd ingezet.


AD 3. VQ VITALITEIT ANALYSE
Deze vorm van advies is de meest brede binnen ons assortiment. Met de VQ Vitaliteit Analyse wordt voor een periode van circa 3 maanden uw gehele organisatie onder de loep genomen. Iedere werknemer vult digitaal het VitaliteitQuotiënt in, heeft een persoonlijk interview en krijgt een persoonlijk adviesrapport. Deze individuele gegevens worden geanalyseerd, waarna collectieve rapporten worden opgesteld. Dit kan per afdeling, per locatie en uiteraard voor de gehele onderneming zijn. 

Uit al deze data krijgt de werkgever een uitgebreid adviesrapport en een voorstel wat met de gegevens te doen. Soms hebben werknemers indviduele begeleiding tnodig. Er kan worden gekozen voor coachtrajecten of trainingen voor alle of een deel van uw werknemers. Na 3 maanden krijgen alle werknemers opnieuw de digitale VQ aangeboden en kan een vergelijking worden gemaakt over (bijvoorbeeld) een periode van 3-4 maanden.

Binnen het VQ Vitaliteit Programma wordt bovenstaande VQ Vitaliteit Analyse drie keer uitgevoerd over een periode van maximaal 1 jaar. In de tussenliggende periodes worden uw werknemers individueel en collectief begeleid in het kader van Vitaliteit en Leefstijl. Dit programma heeft uiteraard meer impact binnen de organisatie dan een eenmalige, korte VQ Vitaliteit Analyse. Mensen hebben immers tijd nodig om hun gedrag te veranderen.


  

Onze opleidingen zijn weer gestart

Vanaf 1 maart 2021 worden de
opleidingen weer coronaproof gegeven. U kunt zich nu aanmelden.
 
Banner opleidingen coronaproof pexels photo 4559524 tafeltje laptop buiten V1  Klik op de afbeelding en check de opleidingsinformatie (coronaproof)
 
 
Maak kennis met
Human Capital Performance
voor werkgevers en werknemers
 
 20200615 Campagne Egg VGNL Banner kolom
klik op het logo of ga naar
HCP Consultancy Network


20200327 Banner volg opleiding Vitaliteit Groep sterren 002