Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) is nieuw voor de meeste (zelfstandige) professionals, organisaties en ondernemingen. Daarom is naast advisering en opleiding ook begeleiding één van onze kernactiviteiten. De 4-daagse post-hbo-opleiding is vergelijkbaar met een rijbewijs. Het rijden begint pas als het rijbewijs is gehaald. Dat geldt ook voor het certificaat 'Vitaliteit Expert'.

Tijdens de opleiding wordt door middel van een praktijkdag al ruim aandacht besteed aan hoe de Vitaliteit Expert kan gaan werken met de Vitaliteitfactor. Door het (blijven) uitvoeren van de Vitaliteitfactor en de daarbij behorende begeleiding naar de zorgconsument, zal de Vitaliteit Expert uitgroeien tot een ervaren IGZ+ specialist (al dan niet na specialistische vervolgopleidingen).


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie BEGELEIDING


Wie is de Vitaliteit Expert

Vitaliteit Experts zijn (zelfstandige) professionals binnen meer dan 30 beroepsgroepen, die samen invulling geven aan Integrale Gezondheidszorg. Een nieuw beroep: Vitaliteit Expert. Dit beroep is een sleutelfunctie, waarbij samenwerking op nummer één staat.

De meeste Vitaliteit Experts hebben een eigen specialiteit binnen één van de onderstaande beroepsgroepen, bijvoorbeeld fysiotherapeut. Als blijkt bij uitvoering van de Vitaliteitfactor dat oorzaken komen uit alle 3 de sectoren (fysiek, mentaal en omgeving), dan zal hij de desbetreffende professionals vinden die nodig zijn voor de (volledige) begeleiding van de cliënt.Vitaliteit Groep Nederland richt zich op professionals (zelfstandig of in loondienst) die werkzaam zijn of willen zijn binnen IGZ+. Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert Voedingsdeskundige

De opleidingen zijn gericht op een grote doelgroep van zo'n 2 miljoen professionals (loondiens & zzp) die werkzaam zijn binnen meer dan 30 sectoren. Bovenstaand de beroepen waarbij de Vitaliteitfactor een ideaal intake-instrument is. Onderstaand treft u een overzicht van opleidingen en workshops. Naast deze opleiding is een maatwerkprogramma mogelijk.Organisaties en Vitaliteit

Bij organisaties is dat niet anders. Wanneer de Vitaliteit Analyse wordt toegepast op, zeg 100, werknemers, dan heeft waarschijnlijk ongeveer 20% een Vitaliteitfactor die lager is dan gemiddeld. Dat kunnen één of meer klachten zijn uit de 11 sectoren, klein of groot.

Ook bij uitvoering van een Vitaliteit Analyse is het logisch dat de Vitaliteit Groep de passende zorgverleners vindt voor (eventuele) begeleiding van werknemers. De Vitaliteit Groep heeft hier tenslotte ervaring mee. De voorkeur gaat uit naar zelfstandige professionals die de opleiding Vitaliteit Expert hebben afgerond en daardoor alle ins en outs kennen van de Vitaliteitfactor en de filosofie van Vitaliteit Groep Nederland. Uiteraard staat de Vitaliteit Groep ook open voor de andere ruim 2 miljoen zorgverleners. 

Begeleiding zonder Vitaliteit Analyse

Vitaliteit Groep Nederland begeleidt ook organisaties op het gebied van vitaliteit zonder dat direct de Vitaliteitfactor wordt ingezet. De Vitaliteit Consultant geeft in dat geval advies aan directie en/of management van een organisatie. Dit kan in de vorm van het eerder genoemde Adviesrapport, maar een Vitaliteit Consultant kan ook slechts een adviserende rol hebben, zonder toegevoegd Adviesrapport.  

Vaak zal deze begeleiding uiteindelijk leiden tot een Vitaliteit Analyse, aangezien met de Vitaliteitfactor het best gemeten kan worden hoe een organisatie er voor staat. Wanneer de organisatie nog niet toe is aan zo’n collectieve analyse is het ook mogelijk (afhankelijk van het aantal werknemers) om een afdeling of een van de locaties van een organisatie als 'proeftuin' te gebruiken.


Zorgconsument - familie in 004 def

 

Zorgconsument nader bekeken

Een medewerker van een organisatie is per definitie een werknemer, maar ook een zorgconsument. In geval een werknemer al is gelieerd aan een zorg- en/of dienstverlener is het zaak dit af te stemmen met wat hij als zorgconsument binnen IGZ+ als begeleiding krijgt en dit goed te coördineren.

Voorbeeld: een werknemer heeft een jaarcontract dat waarschijnlijk niet wordt verlengd. Hij ligt in scheiding en heeft schulden (deels samen met ex). De werkgever weet niet dat de werknemer in echtscheiding ligt en al helemaal niet dat er schulden zijn. Er wordt beslag gelegd op zijn salaris waardoor het nu helemaal duidelijk is dat zijn contract (dat nog 6 maanden loopt) wordt beëindigd. Bij een juiste begeleiding was wellicht voorkomen dat er beslag werd gelegd, werd zijn contract wel verlengd (waardoor hij zijn schulden kan blijven aflossen) en loopt de scheiding minder hectisch, waardoor een hogere Vitaliteitfacor wordt gerealiseerd. 


 
Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

          Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 001    Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001

          Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters    
Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters 

          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters    
Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters

          Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters    Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters