ONDERNEMINGSPLAN 2020-2025 | DOELGROEPEN

Na vaststelling van de strategie van onze organisatie, is het belangrijk de verschillende doelgroepen van Vitaliteit Groep Nederland scherp te stellen. In grote lijnen zijn onze doelgroepen: 

1. Werkgevers en werknemers (organisaties en ondernemingen)
2. Zelfstandige professionals (binnen Leefstijl Gezondheidszorg)
3. Stichting IGZ Plus (realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg)

Binnen elke doelgroep onderscheidt Vitaliteit Groep Nederland zich met de USP, het VitaliteitQuotiënt, het unieke en universele intake-instrument. Hieronder lichten wij de doelgroepen toe en wordt het verschil aangegeven.


20200424 Ondernemingsplan Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Visie en beleid Doelgroep


Ad 1. WERKGEVERS & WERKNEMERS

Het bijzondere van deze doelgroep is dat werkgevers en werknemers ook allemaal zorgconsumenten zijn. Deze zorgconsumenten onderscheiden zich van mensen die geen (betaald) werk hebben (kinderen, ouderen en mensen met een uitkering). Werk heeft zowel een positieve als negatieve invloed op mensen, zaak is om deze invloeden in balans te houden en waar nodig te beïnvloeden. Ook in dit kader legt de coronacrisis veel bloot.

Sinds 2016 worden meer psychische (mentale) klachten dan lichamelijke (fysieke) klachten gemeld als reden van ziekteverzuim. Mentale klachten krijgen een steeds groter aandeel en door gebruik van het VitaliteitQuotiënt (VQ) kan dit worden ingedamd. Overigens wordt binnen het VQ ook gekeken naar de fysieke conditie en de invloed van de dynamische omgeving van werknemers. Op dit moment is dat laatste zeer actueel door het coronavirus. Veel mensen verliezen hun baan, zitten of werken thuis et cetera.

WIN-WIN SITUATIE: Waarom zou een werkgever kiezen om een VQ Vitaliteit Aanalyse (het VitaliteitQuotiënt) binnen zijn organisatie te laten uitvoeren? Omdat het een win-winsituatie is voor alle partijen. De werkgever krijgt tevredener medewerkers en de werknemers voelen zich meer gewaardeerd, voelen zich vitaler en realiseren zich dat zij bij een goede werkgever werken. Met het VitaliteitQuotiënt wordt de gehele organsiaties beter, zowel op collectief als individueel niveau. 

Gezien de grootte van de doelgroep (9 miljoen werknemers) gaat Vitaliteit Groep Nederland samenwerkingsverbanden aan om alle werkgevers in Nederland te kunnen bedienen.Ad 2. FACILITEREN ZELFSTANDIGE PROFESSIONALS (ZZP) 

Los van het feit dat iedere (zelfstandige) professional binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) één van de (LGZ-)opleidingen kan volgen bij Vitaliteit Groep Nederland, gaat zij als innovatieve onderneming een stap verder: VQ Vitaliteit Centra in elke provincie van Nederland. 

Leefstijl Gezondheidszorg staat (automatisch) voor samenwerkende professionals. Door de 3 hoofdgebieden (Mentale en Fysieke Vitaliteit en de Dynamische Omgeving) zal veelal blijken dat zorgconsumenten meer dan één zorgverlener nodig heeft om een optimale gezondheid te realiseren. Wanneer die zorgverleners dan allemaal op één plek zijn gevestigd, is dat voor de zorgconsument gemakkelijk en duidelijk. 

Vandaar in eerste instantie in elke provincie één multifunctioneel VQ Vitaliteit Centrum. Zelfstandige professionals huren een ruimte in het centrum, delen de algemene kosten en hebben daardoor een dubbel voordeel. Werkgevers kunnen ook gebruik maken van deze faciliteit. Zie ook de pagina VQ VITALITEIT CENTRA

Ook hier laat de coronacrisis zien dat samenwerken nu nog logischer is dan voorheen. Tijdens en na de coronacrisis is het in het belang van iedere zorgconsument dat (zelfstandige) LGZ-professionals samenwerken.Ad 3. STICHTING IGZ PLUS | REALISATIE LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG  

Dat Leefstijl Gezondheidszorg vroeg of laat wordt doorgevoerd is een zekerheid. Onze gezondheidszorg is te veel gescheiden, waardoor steeds meer mensen (zorgconsumenten) niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

Vitaliteit Groep Nederland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' en is als eerste Nederlandse onderneming een commitment aangegaan met Stichting IGZ Plus teneinde Leefstijl Gezondheidszorg te realiseren (periode 2020-2040).

Vitaliteit Groep Nederland fungeert als kennis- en opleidingsinstituut van stichting IGZ Plus en zet voor de LGZ-opleiding van 2 miljoen LGZ-zorgverleners een netwerk van opleiders op in heel Nederland. De VQ Vitaliteit Centra, minimaal in elke provincie één, spelen daarin een cruciale rol. Zie hiervoor ook de pagina VQ VITALITEIT CENTRA.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4Revolutie of Evolutie: Leefstijl Gezondheidszorg is onontbeerlijk voor iedere Nederlander. Klik op bovenstaande banner en download het rapport of de samenvatting.