ONDERNEMINGSPLAN 2020-2025 | ORGANISATIE

Samenvattend zijn een drietal zaken van belang voor de organisatie van onze onderneming. Hierbij wordt uitgegaan van de strategie en de doelgroep van Vitaliteit Groep Nederland.

- Vitaliteit Groep Nederland is een kennis- en opleidingsinstituut
- De belangrijkste doelgroep zijn werkgevers en werknemers
- Stichting IGZ Plus is onze belangrijkste samnwerkingspartner

Bovenstaande gegevens vragen om een flexibele organisatie die snel kan opschalen of afschalen (waar nodig). Tevens dient er een landelijk netwerk van professionals en locaties te worden gerealiseerd, waardoor het voor iedere werkgever (en werknemer) of zelftstandige professionals binnen LGZ, mogelijk is om binnen redelijk reistijd, gebruik te maken van het dienstenpakket van Vitaliteit Groep Nederland


20200424 Ondernemingsplan Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Visie en beleid Organisatie

Vanaf 2020 maakt Vitaliteit Groep Nederland een start met de opzet van de hierboven genoemde organisatie, essentieel zaken die de komende 5 jaar landelijk geregeld dienen te worden zijn de volgende:

1. Landelijk netwerk van (zelfstandige) LGZ professionals
2. In elke provinicie minimaal één VQ VITALITEIT CENTRUM
3. Samenwerkingsnetwerken realiseren

Ad 1. Het vinden van de juiste (zelfstandige) professionals die één van de opleidingen is de basis voor realisatie van een flexibel netwerk van LGZ professionals. De opleidingstrajecten (per opleiding) duren ongeveer 3 maanden waardoor wordt ingeschat dat regio's medio 2021 voldoende professionals telt om de LGZ-dienstverlening te kunnen geven aan werkgevers en werknemers.

De realisatie van het landelijke netwerk gaat op basis van behoefte (opdrachten werkgevers) en sturend naar in eerst instantie 3 regio's (noord, midden en zuid). Vanuit deze 3 regio's wordt de komende 5 jaar een landelijk netwerk gerealiseerd. Tevens wordt samenwerking gezocht met organisaties (adviesbureau's) die op het zelfde vlak als de Vitaliteit Groep opereren. Zoals al eerder vermeld, een doelgroep van 9 miljoen werknemers is niet alleen door Vitaliteit Groep Nederland te bedienen.

NB: door de coronacrisis kunnen dat opschuiven in de toekomst. Vanaf mei 2020 zijn wel actief, ondanks de beperkingen, om een start te maken met het vinden van profesisonals (voor de opleiding) en andere samenwerkingspartner.Ad 2. Realisatie van VQ Vitaliteit Centra is essentieel voor de uitrol van ons landelijke netwerk. Juist bij werkgevers is het belangrijk om dicht bij de opdrachtgever te zijn met een locatie. De VQ Vitaliteit Centra zijn nodig voor de uitvoer van de VQ Vitaliteit Analyse bij werkgevers, brengen zelfstandige professionals bij elkaar op één locatie en kunnen als advies- en opleidingscentra dienen. Dat laatste is zeker van belang wanneer VWS gaat kiezen voor Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) en door heel Nederland LGZ-professionals  oplgeleid dienen te worden.

Vitaliteit Groep Nederland wil, door dat landelijke netwerk van VQ Vitaliteit Centra voorbereid zijn op de nabije toekomst. Investeerders en voldoende deelnemende zelfstandige professionals zijn de eerste stap voor realisatie van één centrum. De eerste stap is een pilot-vestiging in Midden-Nederland.

Lees verder op de pagina REALISATIE VQ VITALITEIT CENTRA.Ad 3. Wanneer professionals optimale Leefstijl Gezondheidszorg willen bieden dan is een samenwerkinsgverband de meest logische vorm. Ook wanneer we naar werknemers en werkgevers kijken. Leefstijl Gezondheidszorg bestaat uit 3 hoofdgebieden en er is geen één professional die op alle 3 de gebieden bekwaam is. Professionals kunnen, via een opleiding van Vitaliteit Groep Nederland, wel bekwaam worden in het vaststellen van klachten in alle 3 de hoofdgebieden. Namelijk: via het VitaliteitQuotiënt.

Professionals (zzp of loondienst) die samenwerken via het VitaliteitQuotiënt (VQ) gaan ervaren dat het VQ niet alleen de beste zorg geeft voor de zorgconsument (o.a. werknemer) maar dat door het VQ ook een betere onderlinge samenwerking ontstaat tussen professionals. Het wordt dan ook logisch om met meerdere mensen samen te werken om het optimale resultaat voor de werknemer en in het algemeen de zorgconsumenten te realiseren. Ook bij werknemers hebben positieve en negatieve impulsen en gevolgen voor zijn of haar gezondheid. Wanneer we nu kijken naar de coronacrisis zien wij (collectief) die gevolgen bij bijna elke Nederlander.

Professionals gebruiken het VitaliteitQuotiënt via een licentie. Samen maar wel zelfstandig is dan het devies. Voor de zorgconsument is het wel gemakkelijker wanneer al die professionals samenwerken binnen één locatie, het VQ Vitaliteit Centrum zoals hierboven omschreven. Naast samenwerking biedt een multifunctioneel centrum waarin zelfstandige profesionals en (kleine) organisaties participeren meer voordelen, zoals een gezamenlijke receptie, delen van algemene kosten et cetera. Ook hier geldt, tijdens de coronacrisis waren veel zzp'ers de dupe. Binnen een centrum zijn zzp'ers beter beschermt door het collectief.