Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS

 
Verkort Visie- en Beleidsplan 2018-2020 van Vitaliteit Groep Nederland BVDoor jaren van onderzoek is bevestigd dat zo’n 80% van psychische klachten ontstaat door (gebrekkige) fysieke gezondheid of (problemen in) de omgeving van degene met klachten. Daarentegenen wordt belangrijk deel van lichamelijke klachten weer door psychische klachten veroorzaakt. Psychische en lichamelijke klachten hebben een grote invloed op onze omgeving (en vice versa) en hoe de omgeving met de zorgconsument omgaat (stigma). 

De huidige gezondheidszorg, in deze vorm, heeft geen bestaansrecht. Alarmerende berichten van het WHO (World Health Organization) onderdeel van de VN geeft aan dat de gezondheidszorg een andere koers dient te varen. 

20180901 Visie en beleid - Mentaal en Fysiek en Omgeving Een heldere kijk DEF


Huidige situatie gezondheidszorg in Nederland

Op dit moment werken de zorg (lichamelijke gezondheidszorg) en de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) onvoldoende met elkaar samen. Er wordt ook te weinig samengewerkt met complementaire hulp- en dienstverlening, zoals maatschappelijk werk, sociale diensten, gemeenten, maar bijvoorbeeld ook financiële (zoals schuldhulpverlening) en juridische dienstverlening (zoals mediation en echtscheidingsadvocatuur). 

Stijgende kosten binnen de gezondheidszorg (verdubbeling laatste 10 jaar) naar zo'n 100 miljard en een stijgende zorgverzekering (inclusief eigen risico). De stijging zal door de vergrijzing in Nederland de komende jaren (in ieder geval tot 2040) blijven stijgen. 

Naast de stijging van de kosten is de regelgeving gedateerd (sommige samenwerking tussen zorg en ggz is niet toegestaan) en vraagt de ontwikkeling van onze demografie, maar ook de maatschappelijke en sociale invloed op onze gezondheid (zoals sociale media) om een andere aanpak.

Tenslotte; de zorgconsument vraagt om een betere en betaalbare gezondheidszorg. Aan deze vraag kan niet worden voldaan door de huidige gezondheidszorg, terwijl zorgconsumenten het recht hebben de beste zorg tegen de beste prijs te krijgen. 

Vitaliteit Groep Nederland ondersteunt dan ook de petitie "Het Roer Moet OM", die inmiddels ruim 32.000 handtekeningen heeft vergaard. Bij 40.000 handtekeningen wordt de petitie ingeleverd bij de minister van VWS, teneinde Integrale Gezondheidszorg Plus bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. Teken via onderstaande afbeelidng de petitie.


Home Page Het Roer Moet OM Juli 2017 - 700x301 TWITTER


Nieuwe situatie | Integrale Gezondheidszorg Plus

De Vitaliteit Groep heeft de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de definities van Intergrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), vastgesteld door de gelijknamige stichting. De definitie is gebasseerd op het omgekeerde van de hudige gezondheidszorg. De hudige zorg kijkt naar 'ziekte en symptomen', terwijl IGZ+ kijkt naar 'oorzaak en gevolg'. Wat zijn de causale verbanden tussen de mentale en fysieke gezondheid van mensen en wat is de invloed van de omgeving. Vitaliteit Groep Nederland kijkt naar vitaliteit van mensen, als volgt gedefinieerd:Definitie Vitaliteit

Vitaliteit is anno 2018 een containerbegrip dat vraagt om een duidelijke definitie. Vitaliteit betekent niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van Vitaliteit, basis voor de Vitaliteitfactor, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 

       "De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid 
om
       de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel qua privé als werk."De hoofdgebieden bij de bepaling van Vitaliteit zijn:

Mentale Gezondheid: naast de psychische (geestelijke gezondheid) worden in het onderzoek ook welzijn/welbevinden en zingeving betrokken.

Fysieke Gezondheid: naast lichamelijke gezondheid worden in het onderzoek ook voeding en beweging betrokken

Omgevingsfactoren: de factor omgeving is nieuw bij het bepalen van de gezondheid (vitaliteit) van mensen, echter het wel of niet hebben van werk, een goede sociaal-maatschappelijke sitiuatie, het wel of niet hebben van juridsche of financiële problemen heeft allemaal invloed op onze mentale of fysieke gezondheid of zelfs allebei.

In onderstaand schema zijn de uitersten op de 11 deelgebieden van de Vitaliteitfactor weergeven.  
 Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 002          Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters