Voor wie is de HCP-workshop

Tijdens de HCP-workshop worden zelfstandig professionals getraind om als extern dienstverlener te kunnen deelnemen aan Human Capital Performance projecten. Human Capital Performance is ons concept voor werkgevers én werknemers. Deze diensten worden uitgevoerd door zelfstandig professionals, die na opleiding en/of workshop partner zijn geworden van het HCP Consultancy Network.

De HCP-workshop is bedoeld voor zelfstandig professionals of professionals binnen (kleine) organisaties die diensten leveren die het resultaat van een HCP-traject positief beïnvloeden. Dit kunnen professionals zijn op het gebied van mentale en/of fysieke vitaliteit en/of professionals die binnen Dynamische Omgeving actief zijn. Binnen het HCP Consultancy Network zijn zij associate partners.

Ga voor meer informatie over HCP Consultancy Network naar onze website, klik op de afbeelding

20211010 HCP Consultancy Network banner pexels photo 1486861 parapluus V1


 

Na de HCP-workshop kun je:

  • de onderlinge verbanden van de hoofdgebieden en/of deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt (VQ) herkennen;
  • (voor jou bestemde delen van) een VQ-adviesrapport lezen, interpreteren en jouw specifieke dienstverlening hierop afstemmen;
  • jouw dienstverlening parallel uitvoeren (i.p.v. serieel);
  • als HCP-teamlid diensten leveren die het (gezamenlijke) resultaat van het HCP-traject positief beïnvloeden. 

 


 

Met het certificaat van de workshop kun je (onder licentie):

  • als associate partner van het HCP Consultancy Network deelnemen aan projecten
  • samenwerken met andere zelfstandig professionals, zoals VQ Experts, Vitaliteit Consultants, Master Vitaliteit Expert en externe HCP-partners
  • met jouw expertise (binnen het werkgebied van het VQ) begeleiding bieden aan werknemers binnen de organisatie waar een HCP-traject wordt uitgevoerd.


 

Wat leer ik tijdens de HCP-workshop

Tijdens de workshop staat het VitaliteitQuotiënt (VQ) binnen het concept Human Capital Performance centraal. De opbouw en de meetpretentie van de digitale MFO-vragenlijst worden uitgelegd, waardoor je de resultaten in VQ-rapporten kunt interpreteren en daar je behandeling/begeleiding op afstemt. Ruim aandacht wordt besteed aan observatie van en communicatie met cliënten, onder wie medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarnaast wordt de samenwerking binnen HCP Consultancy Network behandeld.

HCP-partners werken met het concept Human Capital Performance (HCP). Dit is een dienstenpakket voor werkgevers en werknemers. Klik op het plaatje hieronder en download ons concept voor partnership of ga naar onze website www.hcpconsultancynetwork.nl.

 

 


 
Inzet partnership HCP Consultancy Network
Met de opleidingen VQ Expert en/of Vitaliteit Consultant ben jij direct inzetbaar bij Human Capital Performance (HCP) projecten. HCP Consultancy Network werkt met het collectieve VitaliteitQuotiënt voor werkgevers en werknemers. Klik op onderstaande afbeelding om ons HCP-concept te lezen | partner in vitaal ondernemerschap.
 
BASIS foto pexels photo 3760093 HCP5 partner tekst DEF3