Binnen Leefstijl Gezondheidszorg, geïntroduceerd door Stichting IGZ Plus, is het VitaliteitQuotiënt (VQ) de nieuwe norm.

Het VQ meet de vitaliteit van de zorgconsument op drie hoofdgebieden: mentaal, fysiek en dynamische omgeving. Zie het als een persoonlijk VQ dashboard.20200601 FP Vitaliteit Quotiënt Dashboard voor Leefstijl Gezondheidszorg 004


U als werkgever en uw werknemers zijn allen ook zorgconsument. Vitaliteit Groep NL ontwikkelde op basis van het VitaliteitQuotiënt de VQ Vitaliteit Analyse voor werkgevers. 

MAATWERK
De VQ Vitaliteit Analyse is maatwerk voor werkgevers en begint meestal met een VQ Advies Rapport. 

De toepassing van het VitaliteitQuotiënt is universeel, zowel voor de zorgconsument, de zorgverlener als werkgevers.

A-Button-Lees-meer--VGNL-Blauw