Human Capital Performance
 | Protection by VitaliteitQuotiënt
Vitaliteit Groep Nederland is hét kennis- en opleidingsinstituut binnen leefstijl, vitaliteit en gezondheid.

In 2016 is het VitaliteitQuotiënt (VQ) ontwikkeld en nu, na 5 jaar onderzoek en ontwikkeling, is de collectieve VQ-analyse beschikbaar voor werkgevers en werknemers. Het collectieve VitaliteitQuotiënt is het belangrijkste ingrediënt binnen ons HCP-programma.

Human Capital Performance (HCP) is een (preventieve) tool voor werkgevers die graag met vitale medewerkers werken. Gezondheidsklachten worden door gebruik van het VQ vroegtijdig gesignaleerd en ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De VQ Experts bieden tevens direct begeleiding en/of behandeling aan werknemers. 


20200202 VGNL Advies vitaliteit consultant V1


 

Vitaliteit Groep Nederland werkt nauw samen met Stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg en heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. Vitaliteit Groep Nederland verzorgt de door Stichting IGZ Plus gecertificeerde opleidingen. Het rapport kunt u downloaden via www.igzplus.nl


 

Collectief VitaliteitQuotiënt (multi-user versie)
Door de collectieve VQ-analyse binnen Human Capital Performance (HCP) is het nu mogelijk de verhoudingen (positief en negatief) tussen medewerkers op het gebied van vitaliteit en leefstijl te meten en te analyseren. Hierdoor is het gedrag duurzaam te sturen, waardoor een optimale situatie ontstaat binnen de organisatie. 

Omdat omstandigheden veranderen, denk aan het coronavirus en de invloed daarvan, is het mogelijk om door periodieke HCP-metingen via onze VQ-app te blijven monitoren binnen uw organisatie.

HCP is meer dan een vitaliteitscan. Het is een programma om aan een duurzaam vitale en gezonde organisatie met vitale en gezonde medewerkers te werken. Met HCP biedt u een waardevolle secundaire voorwaarde voor uw medewerkers.


20201214 drops of water water nature liquid 40784 banner VGNL BASIS met logo DEFDe werkgever en Human Capital Performance
Vitaliteit, leefstijl en gezondheid van werknemers is van belang voor iedere werkgever. Dat is een gegeven. Zeker in deze onzekere, coronatijd.

Belangrijke vraag is: hoe meet je vitaliteit? Antwoord: met het VitaliteitQuotiënt. Het VQ geeft antwoord op de belangrijkste vragen van werkgevers én werknemers omtrent vitaliteit, leefstijl en gezondheid.

Goede vitaliteit voorkomt ziekte en ziekteverzuim van werknemers. Ziekteverzuim (of naderend verzuim) is voor zowel de werknemer als werkgever vervelend en kan (zeker op grote schaal) een organisatie ontwrichten. Denk aan ziekenhuizen waar in 2020 en 2021 het ziekteverzuim opliep tot 20%. 


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal


Het VitaliteitQuotiënt is een digitale vragenlijst (ca. 70 vragen) op het gebied van mentale en fysieke gezondheid en dynamische omgevingsfactoren, waaraan een interview (vraaggesprek) is gekoppeld. Na afloop wordt een waardevol individueel VQ-(advies)rapport geschreven, dat wordt toegelicht in een persoonlijk gesprekGa voor meer informatie naar www.vitaliteitquotient.nl 


 

Definitie Vitaliteit
Vitale medewerkers vormen een goed functionerende en vitale organisatie. Vitaliteit is meer dan sporten of gezond eten alleen. Uw vitaliteit wordt bepaald door veel factoren. Omdat vitaliteit een containerbegrip is geworden, heeft Vitaliteit Groep Nederland de volgende definitie geformuleerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk"

 

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van de zorgconsument en dus uw medewerker. Het VQ is gebaseerd op zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals woon-, werk-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

Binnen een organisatie wordt hiervoor de VQ-analyse ingezet, onderdeel van Human Capital Performance. 


20210201 GCP contact pexels photo 887751 telefoon laptop handEen eerste vrijblijvende telefonische of beeldbelafspraak kan in deze coronatijd veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen (06 - 42 93 13 46) of mailen met onze senior Vitaliteit Consultant Martin Jan Melinga. 


 

U kunt ook eerst meer lezen bij HCP-adviesHCP-traject en/of HCP-nazorg via het menu van deze website. 

 

Of u gaat naar www.humancapitalperformance.nl voor een compleet overzicht van onze diensten.


 
Maak kennis met
het collectieve VitaliteitQuotient
voor werkgevers en werknemers 

 20200615 Campagne Egg VGNL Banner kolom
klik op het logo en ga naar HumanCapitalPerformance.nl


20200327 Banner volg opleiding Vitaliteit Groep sterren 002

20200202 Beeldmerk VQ  gratis Test V2 002 250p IGZ HP