Human Capital Performance | één aanspreekpunt
Zoals u al onder HCP-advies heeft kunnen lezen, staan alle trajecten binnen Human Capital Performance onder leiding van een ervaren Vitaliteit Consultant. Hij/zij is opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland en van het begin tot het eind van het HCP-traject uw vaste aanspreekpunt.

De Vitaliteit Consultant wordt ondersteund door een aantal VQ Experts. Na het HCP-adviesrapport kunt u kiezen voor één van de HCP-trajecten. Op deze pagina leest u over de drie belangrijkstediensten binnen HCP. Voor elke organisatie wordt maatwerk geleverd met als vaste waarde de VQ-analyse.
 

2020222 Opleiding Vitaliteit Consultant V1

Op dit moment werven wij HCP Partners (VQ Experts) voor de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Noord-Nederland. Klik op bovenstaande banner voor meer informatie over het partnership van HCP Consultancy Network


 
HCP-traject
Na het HCP-adviesrapport kunt u kiezen voor een HCP-traject. Een Vitaliteit Consultant is bij dit traject langdurig verbonden aan uw organisatie. Een HCP-traject duurt meestal 3 maanden. In deze tijd worden de doelstellingen uitgevoerd, zoals geformuleerd in het adviesrapport.
 
Naast het digitaal invullen van de vragenlijst krijgen alle medewerkers een nul-training en een interview. Aan de hand van het interview krijgt iedere medewerker een individueel rapport met aanbevelingen. Wanneer medewerkers (extra) begeleiding of behandeling nodig hebben, wordt dit door de VQ Experts en/of externe partners geboden.
 
De directie ontvangt na afloop een adviesrapport aangaande de vitaliteit van de medewerkers en de organisatie. De periode van het HCP-traject wordt afgesloten met een bijeenkomst met alle medewerkers. Na dit HCP-traject kan worden gekozen voor een vervolgtraject of HCP-nazorg.
  

20200222 Opleiding groep mensen

 
HCP-programma (periode van 12 maanden)

Bij een HCP-programma wordt tussen de metingen gewerkt aan vitaliteit, leefstijl en gezondheid. Wanneer nodig worden externe partijen ingeschakeld. Tijdens een HCP-programma wordt langdurig met uw medewerkers gewerkt aan gedragsverandering om de leefstijl, vitaliteit en gezondheid te borgen. Wanneer u als werkgever kiest voor een HCP-programma, kiest u voor duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Na het HCP-programma volgt HCP-nazorg.

 

HCP-diensten combineerbaar
Deze drie diensten zijn naadloos met elkaar te combineren of uit te breiden. Ons dienstenpakket is samengesteld om aan uw wensen tegemoet te komen. De vaste waarde binnen alle HCP-trajecten is het VitaliteitQuotiënt. Onze HCP-diensten zijn altijd maatwerk, afgestemd op de omstandigheden binnen uw organisatie en uw doelstellingen. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis.


 

Onze dienstverlening start met een HCP-adviesrapport  en eindigt veelal met HCP-nazorg  (klik op de link voor de volgende pagina). U kunt ook ons HCP-concept in pdf lezen door op onderstaande afbeelding te klikken.


BASIS foto pexels photo 3760093 HCP5 partner tekst DEF3


 

Een eerste vrijblijvende telefonische of beeldbelafspraak kan veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen met of mailen naar Martin Jan Melinga (06 - 42 93 13 46), directeur HCP Consultancy Network.