Human Capital Performance | aftersales in de vorm van nazorg
Al het goede komt in drieën, zo ook Human Capital Performance: HCP-advies, HCP-traject en HCP-nazorg. Een drie-eenheid waardoor vitaliteit binnen uw organisatie wordt gewaarborgd, ook na een HCP-traject. Juist nazorg is belangrijk wanneer u de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers wilt verduurzamen. 

HCP-nazorg kan bestaan uit de volgende elementen of een combinatie daarvan:

  • nazorg met de VQ-app
  • een aanvullend digitaal opleidingstraject
  • extra individuele begeleiding en/of behandeling
  • een periodieke afspraak met uw Vitaliteit Consultant.


Ook na een HCP-traject is uw Vitaliteit Consultant beschikbaar om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te garanderen. 


20200601 Vitaliteit Quotiënt Dashboard voor Leefstijl Gezondheidszorg 004


Stress of burn-out binnen de organisatie voorkomen
De afgelopen decennia komt burn-out steeds vaker voor binnen bijna alle branches. Waneer van een medewerker thuis en/of op het werk meer wordt gevraagd dan hij/zij (op dat moment) aankan, raakt hij/zij burned-out. Burn-out is een sluipend proces dat meestal pas wordt opgemerkt als het te laat is en een medewerker is 'opgebrand'.

Met het VitaliteitQuotiënt worden stresserende omstandigheden vroegtijdig gesignaleerd en een burn-out voorkomen. Met HCP-nazorg worden uw medewerkers periodiek gemonitord en werkverzuim voorkomen. 

HCP-nazorg verloopt middels de VQ-app. Uw medewerkers vullen periodiek (een deel van) de VQ-vragenlijst in. De resultaten hiervan worden gemonitord en geanalyseerd door de Vitaliteit Consultant en de VQ Experts. Wanneer één of meer van uw medewerkers in het 'oranje of rood' scoort (risico!), neemt de betrokken VQ Expert contact op met uw medewerker en wordt begeleiding en/of behandeling geadviseerd en geboden. Nazorg wordt voorzorg.


20210201 HCP contact pexels photo 887751 telefoon laptop hand DEFNazorg of juist voorzorg
HCP-nazorg is feitelijk voorzorg (preventie). Het HCP-traject heeft geleid tot verbetering van de vitaliteit van uw medewerkers en uw bedrijf. Met HCP-nazorg wordt dit behouden en positief uitgebouwd. Eén van onze samenwerkingspartners biedt een opleidingsplatform waarbinnen (een deel van) uw medewerkers trainingen kunnen volgen op het gebied van vitaliteit, leefstijl en gezondheid. Alles om duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen.

Juist in deze coronacrisis wordt duidelijk hoe belangrijk het VitaliteitQuotiënt (VQ) en dus Human Capital Performance voor uw organisatie is. Vitaliteit is meer dan 'fit zijn' of 'gezond eten'. Het VQ is uniek doordat ook veel aandacht wordt besteed aan de dynamische omgeving (sociaal-maatschappelijk, financieel & juridisch en werk & inkomen).

Als gevolg van corona zijn mensen minder zeker van hun baan, wat tot spanningen leidt. Ook binnen de thuissituatie van werknemers wordt meer stress ervaren. (Thuiswerken, thuisscholing van kinderen e.d.) Ook voor de gezinsleden van uw werknemers heeft Vitaliteit Groep Nederland een VitaliteitQuotiënt. Door het gezin van uw medewerker preventief te monitoren, wordt uitval van uw medewerker voorkomen. 


VitaliteitQuotient Perspectief pexels photo 2460534 reflectie BASIS DEF2VitaliteitQuotiënt en de VQ-analyse

De resultaten van het VitaliteitQuotiënt geven veel informatie over een individuele medewerker en leidt tot een persoonlijk VQ-adviesrapport. Hierin worden op basis van de 3 hoofd- en 11 deelgebieden van het VQ op de medewerker afgestemde adviezen gegeven om de leefstijl, vitaliteit en gezondheid te verbeteren of te handhaven. 

Naast de informatie over de individuele medewerkers worden gegevens verzameld over de verschillende afdelingen en/of locaties. In deze gegevens zijn trendlijnen te ontdekken die een voorspellend karakter hebben en waarop door directie en management i.s.m. de Vitaliteit Consultant gestuurd kan worden richting doelstellingen. 

Human Capital Performance: van advies tot nazorg (coronaproof)


20210201 HCP contact pexels photo 887751 telefoon laptop hand DEF


Een eerste vrijblijvende telefonische of beeldbelafspraak kan in deze coronatijd veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen of mailen met onze senior Vitaliteit Consultant Martin Jan Melinga. (06 - 42 93 13 46) 


 

U kunt ook eerst meer lezen bij  HCP-adviesHCP-traject en/of HCP-Over ons via het menu van deze website.

Een compleet overzicht van onze diensten vindt u op: www.humancapitalperformance.nl. 


 


 
Maak kennis met
het collectieve VitaliteitQuotient
voor werkgevers en werknemers 

 20200615 Campagne Egg VGNL Banner kolom
klik op het logo en ga naar HumanCapitalPerformance.nl


20200327 Banner volg opleiding Vitaliteit Groep sterren 002

20200202 Beeldmerk VQ  gratis Test V2 002 250p IGZ HP