Human Capital Performance begint bij een adviesgesprek. 
De meeste mensen willen gezondheidsklachten voorkomen. Dat geldt uiteraard ook voor werkgevers en werknemers, zeker omdat dit werkverzuim voorkomt. 

Vitaliteit Groep Nederland is de enige organisatie in Nederland die advisering, preventie én begeleiding en/of behandeling aanbiedt voor al uw medewerkers binnen één businessconcept: Human Capital Performance (HCP).

Voor uw organisatie begint preventie met het HCP-adviesrapport.

(lees verder onder de afbeelding)


20210201 HCP advies pexels photo 1181252 mensen werk businessDit rapport geeft een nauwkeurig beeld van hoe uw organisatie er qua vitaliteit, leefstijl en gezondheid voor staat, brengt in kaart wat u al doet aan preventie en komt met een gedegen advies met aanbevelingen.

Ons adviesrapport is, zo nodig, binnen 2 weken gereed. Een aanbeveling of advies kan zijn om een HCP-traject te starten. Human Capital Performance begint altijd met een adviesgesprek en een HCP-adviesrapport.Screeningtool: Human Capital Performance (VQ)
Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan duidelijkheid over het welzijn, de leefstijl, vitaliteit en gezondheid van hun medewerkers. Medewerkers die het naar hun zin hebben, presteren beter en zorgen voor harmonie binnen de organisatie. Juist de coronacrisis legt zaken bloot, zoals de negatieve effecten van thuiswerken, weinig contact met collega's en hoge(re) werkdruk.

Tot nu toe was er geen instrument of methode waarmee het welzijn (kwaliteit van leven) van mensen binnen een organisatie kon worden gemeten. Human Capital Performance (HCP) werkt met de MFO-vragenlijst, waarmee het VitaliteitQuotiënt wordt vastgesteld. Dit universele instrument kan worden toegepast binnen elke organisatie of onderneming. Hiervoor wordt het VQ collectief gebruikt: de VQ-analyse.


Vitaliteit Groep HCP adviesrapport Pexel light man hand pen tablet Kaboom


 
HCP-adviesrapport (voor directie en Human Resource Management) 
Een advies is de eerste stap voor werkgevers (organisaties, ondernemingen, instellingen etc.) om een gezondere en vitalere organisatie te verkrijgen. Binnen advisering zijn diverse mogelijkheden. Dit is per definitie altijd maatwerk.
 

Hoe staat de werkgever er nu voor? Wat doet de werkgever om de vitaliteit en gezondheid van werknemers te maximaliseren? En wat is het ziekteverzuim nu en wat is het doel? Bewustzijn is een belangrijk element voor zowel opdrachtgevers als werknemers. Human Capital Performance is hiervoor de perfecte tool.

Een advies hoeft uiteraard niet te worden opgevolgd, het wordt wel vastgelegd in een rapport waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Het adviesrapport kan een basis zijn voor de eerste fase van een HCP-traject. Elke organisatie krijgt een advies op maat. Binnen het HCP-adviesrapport komen de volgende aspecten aan bod:

  • Gesprekvoering met de directie
  • Gesprekken met (willekeurig gekozen) werknemers 
  • Invullen van de digitale MFO-vragenlijst (VitaliteitQuotiënt) door alle werknemers
  • Afname van een aantal interviews 
  • Sfeer proeven bij de werkgever
  • Wat doet de werkgever nu al aan vitaliteit, leefstijl en gezondheid van werknemers.
 
Wanneer een opdrachtgever kiest voor een HCP-traject of één van de andere Human Capital Performance trajecten, worden de kosten van het HCP-adviesrapport in mindering gebracht op de kostprijs van het HCP-traject. 
 
Onze dienstverlening: HCP-adviesrapport, via HCP-traject tot HCP-nazorg (klik op de link voor de volgende pagina). U kunt ook ons HCP-brochure voor Werkgevers in pdf lezen door op onderstaande afbeelding te klikken.
 

BASIS foto pexels photo 3760093 HCP5 partner tekst DEF3

 

Vrijblijvende afspraak
Een eerste vrijblijvende telefonische of beeldbelafspraak kan veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen (06 - 42 93 13 46) of mailen met Martin Jan Melinga directeur HCP Consultancy Network.