Aangezien Nederland nu al bijna een jaar gebukt gaat onder de coronacrisis, is het een logisch gevolg dat er meer gezondheidsklachten zijn dan normaal. Hoog of meer dan gemiddeld ziekteverzuim kan hiervan een gevolg zijn. De coronacrisis is zeker een oorzaak van verhoogde mentale druk, zowel privé als zakelijk. 

De mentale gevolgen door de coronacrisis zijn divers en variëren van corona-moeheid naar geen pespectief of zelfs burn-out of een depressie. Perspectief is hetgeen, ondanks het vaccin, ontbreekt op dit moment. Daarnaast weet u niet hoe het met de vitaliteit, de huidige leefstijl en de gezond gesteld is van al uw medewerkers. Medewerkers die ogenschijnlijk géén klachten hebben houden dit wellicht (beter) verborgen.


20210203 Perspectief pexels photo 1429567 licht aan het eind van de tunnel


Licht aan het eind van de tunnel 

Wat iedere Nederlander nodig heeft is 'licht aan het eind van de tunnel' zoals bovenstaande foto zo mooi weergeeft. Perspectief voor uw medewerkers kan geboden worden door de inzet van Human Capital Performance (HCP). Dit begint met een adviesgesprek en kan resulteren in een HCP-adviesrapport of een HCP-trajcect. 

Binnen het advies gesprek komen bovenstaande zaken ter sprake en ook 'wat doet u nu al om de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren' en 'hoe is nu de sfeer binnen de organisatie'. Kiest u vervolgens voor een HCP-adviesrapport dan gaan wij ook het gesprek aan leidinggevenden en medewerkers. Elke medewerker vult bovendien online de vragenlijst in van jhet VitaliteitQuotient en met een aantal medewerkers hebben wij een vraaggesprek (interview). Binnen 2 weken weet u hoe uw organisatie of onderneming ervoor staat.


20201214 drops of water water nature liquid 40784 banner VGNL BASIS met logo DEF blw rnd2


 

Wat u kunt nu doen?

Contact opnemen met één van onze Vitaliteit Consultants voor een vrijblijvend adviesgesprek. Hij of zij neemt dan alle mogelijkheden met u door. Vitaliteit Groep NL is volledig coronaproof en kan het HCP-adviesrapport daarom snel uitbrengen zodat u weet waar u aan toe bent.

Er speelt bij uzelf en uw medewerkers wellicht onzekerheid voor de nabije toekomst na corona, de Vitaliteit Consultant kan dit (gedeeltelijk) wegnemen met een gedegen advies. Meestal komen in de vorm van het HCP-adviesrapport, de volgende aspecten aan bod:

  • Gesprek met de directie
  • Gesprekken met werknemers (willekeurig)
  • Iedere werknemer doet de digitale VitaliteitQuotient test
  • Er worden een aantal interviews afgenomen
  • Sfeer proeven bij de werkgever
  • Wat doet de werkgever nu al aan vitaliteit, leefstijl en gezondheid van werknemers

 


NB: Wanneer u een HCP-adviesrapport laat maken en u maakt gebruik van vervolg HCP-diensten, dan worden de kosten van het rapport in mindering gebracht op deze HCP-diensten. Tenslotte is het voorwerk dan al gedaan. 


20210201 HCP contact pexels photo 887751 telefoon laptop hand DEF


 

Een eerste vrijblijvende afspraak, via een telefonisch contact of een beeldbelafspraak, kan in deze coronatijd veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen (06 - 42 93 13 46) of mailen met onze senior Vitaliteit Consultant Martin Jan Melinga, Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als ondernemer en is tevens directeur Human Capital Performance.