ONDERNEMINGSPLAN 2020-2025 | STRATEGIE: WHY, HOW & WHAT 

Vitaliteit Groep Nederland heeft zich bij haar oprichting gecommiteerd aan de visie en missie van Stichting IGZ Plus (voorheen Orange Monday Foundation) en dit vertaald naar haar ondernemingsactiviteiten, te lezen in het Visie- en Beleidsplan 2020-2040 op deze website.

Vitaliteit Groep Nederland heeft derhalve, als Kennis- en Opleidingsinstituut Leefstijl Gezondheidszorg, een substantiële bijdrage geleverd aan het rapport "Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorgdat na 7 jaar onderzoek tot stand is gekomen. Download rapport via bovenstaande link.


20200424 Ondernemingsplan Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS STRATEGIE WHY HOW WHAT

Realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg en het gebruik van het VitaliteitQuotiënt zijn derhalve de basis voor de definiëring van onze kernactiviteiten, nu en in de toekomst. Het ondernemingsplan richt zich op de periode 2020-2025. 

Teneinde tot onze kernactviteiten te komen worden drie vragen beantwoord: WHY | HOW & WHATWHY
De huidige gezondheidszorg is symptomatisch, en voornamelijk genezend, gericht. Anno de 21ste eeuw moeten preventie en nazorg, oorzaak en gevolg, parallelle aanpak i.p.v. serieel en cross samenwerking tussen LGZ zorgverleners een grotere rol krijgen binnen de gezondheidszorg (Leefstijl Gezondheidszorg). 


Met de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg worden lichamelijke (fysieke) en geestelijke (mentale) gezondheidszorg samengevoegd en aangvuld met complementaire hulp- en dienstverlening (sociaal-maatschappelijk, financieel-juridisch en werk & inkomen). 

Met het universele instrument VitaliteitQuotiënt wordt dit verwezenlijkt en krijgen zorgconsumenten (onder wie werknemers) de zorg die zij verdienen en zal de begeleiding en/of behandeling korter (en dus goedkoper) zijn. Om met het VitaliteitQuotiënt te kunnen werken is een opleiding noodzakelijk.HOW
Vitaliteit Groep Nederland is hét kennis- en opleidingsinstituut voor Leefstijl Gezondheidszorg en werkt in deze hoedanigheid samen met Stichting IGZ Plus om haar kennis over te dragen aan organisaties, ondernemingen, zorgverleners en de overheid (w.o. gemeente). 

Vitaliteit Groep Nederland fungeert enerzijds als adviesbureau voor organisaties, ondernemingen, overheid, zorgverleners en overheden en anderzijds als opleidingsinstituut. WHAT
Het aanbod diensten van Vitaliteit Groep Nederland, gedistileerd uit de WHY en HOW, is hybride en gaat van advisering, begeleiding naar opleiding. De overdracht van kennis en ervaring is de core-business van de onderneming en wordt geformuleerd in de kernactiviteiten: Advisering | Begeleiding | Opleiding.

Er wordt samengewerkt met zelfstandige professionals (zzp) en met adviesbureau's. Tevens kunnen onze adviseurs gedetacheerd worden bij organisaties. Binnen grote organisaties en ondernemingen kunnen professionals ook In-Company worden opgeleid. 
 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4CONNECTING THE DOTS, CONNECTING PEOPLE

Vitaliteit Groep Nederland en Stichting IGZ Plus hanteren dezelfde slogan 'Connecting the dots, Connecting People'. Het Rapport 'Realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg' is gericht op beleidsbepalers en verbinding van de 3 hoofdgebieden (en 11 deelgebieden) binnen Leefstijl Gezondheidszorg. Het resultaat van verwezenlijking van Leefstijl Gezondheidszorg mensen, zorgverleners en zorgconsumenten zal verbinden. Vitaliteit Groep Nederland staat de stichting hierin, waar nodig, bij.

De core-business van Vitaliteit Groep Nederland is gericht op werkgevers en haar 9 miljoen werknemers. Iedere werknemer is een zorgconsument volgens de definitie uit het rapport van Stichting IGZ Plus. De realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg zal nog enige tijd in beslag nemen, werkgevers en werknemers kunnen echter nu al profiteren van deze nieuwe vorm van gezondheidszorg. Leefstijl en Vitaliteit zijn van groot belang voor werkgevers en werknemers. Hoe beter de werknemer funtioneert, hoe tevredener de werkgever is. Een win-winsituatie.

De professionals van Vitaliteit Groep Nederland kunnen, binnen de 3 kernactiviteiten, behulpzaam zijn om organisatie of onderneming, wat betreft Leefstijl en Vitaliteit, naar een hoger niveau te tillen, zowel collectief als individueel. Het VitaliteitQuotiënt is corona-proof en is, wanneer uw organisatie (weer) in business is, direct toepasbaar. Waar nodig worden digitale hulpmiddelen gebruikt. 

Lees verder bij Visie & Beleid DOELGROEPEN in dit ondernemingsplan.